1. Företagsbloggen
  2. Här är coronastöden som företagare kan söka 2022

Här är coronastöden som företagare kan söka 2022

Vi på Lendo går igenom vad som gäller för dig som småföretagare under början av 2022.

coronastöd 2022 Lendobloggen

2022-02-01

Den nya vågen med covid-19-smitta och påföljande restriktioner har drabbat vissa småföretagare hårt. Men det finns fortfarande coronastöd du som företagare kan söka. Vi på Lendo går igenom vad som gäller för dig som småföretagare under början av 2022. 

De nya restriktionerna och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten har gjort att vissa företag fått se en kraftig nedgång nu i vinter. Det handlar bland annat om restaurang, hotell och transporter och andra verksamheter som drabbats. 

Regeringen har därför förnyat flera stöd som företagare kan söka. 

Främst är det omsättningsstöd och omställningsstöd som nu går att söka. Det går också att få uppskov med vissa moms- och skatteinbetalningar. 

Omsättningsstöd

Den som driver enskild näringsverksamhet eller har ett handelsbolag och har drabbats av minskad omsättning på grund av coronaviruset kan söka omsättningsstöd.

Omsättningsstödet har återinförts för december 2021 och januari-februari 2022 med samma regler som tidigare. Stödet kan komma att förlängas under mars 2022 om det skulle behövas. 

Förutsättningarna för omsättningsstödet är precis som tidigare att den enskilde näringsidkaren eller handelsbolaget under stödperioden förlorat mer än 30 procent av sin nettoomsättning jämfört med referensperioden. Alla som drabbats av detta kan ansöka om stödet. 

Du kan få ersättning med 75 procent av omsättningstappet för de stödperioder du ansöker om, ansökan görs till Länsstyrelsen.  Det är sedan Boverket som betalar ut stödet. Det kan dröja upp till ett par veckor efter beslutet innan pengarna finns på kontot. Omställningsstöd

Även omställningsstödet har förlängts och stödbeloppen har höjts. Omställningsstödet innebär att du som företagare ska kunna ansöka om stöd för dina fasta kostnader.

Omställningsstödet återinförs för december 2021 och januari-februari 2022 med samma regler som tidigare. Stödet kan komma att förlängas även för  mars 2022.

Den som tidigare fått fått stöd eller har ansökt om stöd vid korttidsarbete behöver redovisa hur mycket stöd du har fått från Tillväxtverket. 

Omställningsstödet kan ges till företag som har haft ett omsättningstapp som överstiger 30 procent jämfört med en referensperiod. Företag kommer kunna få upp till 70 eller 90 procent av sina icke-täckta fasta kostnader ersatta, beroende på företagets storlek. Stödet baserar sig på hur stora hyror och löner ditt företag har. 

Den 30 november 2021 stängde möjligheten att ansöka om stöd för den sista förlängningen av korttidsarbete, så det är inte längre möjligt att ansöka om det tillfälliga stödet längre. 

Om ditt företag har behov av att låna till exempel för att överbrygga likviditeten under en tillfällig nedgång eller i väntan på stöd så finns det möjlighet att ansöka om företagslån och checkkredit hos oss på Lendo. Du kan ansöka om lån upp till tre miljoner och jämföra flera låneerbjudanden med endast 1 kreditupplysning via UC.