1. Företagsbloggen
  2. Hög tid att lämna in årsredovisningen för ditt AB

Hög tid att lämna in årsredovisningen för ditt AB

Nu är det hög tid att göra färdigt bokslutet och skicka in årsredovisningen.

bolagsverket

2021-07-31

Hade du bokslut vid nyår i ditt aktiebolag ska den vara inne senast 2 augusti 2021. – Den digitala vägen är det säkraste och enklaste sättet för företagen att lämna in årsredovisningen på, säger Lena Munther, chef för årsredovisningsavdelningen på Bolagsverket.

För den som driver aktiebolag och hade bokslut den 31 december 2020 är det bråttom nu om du inte redan skickat in din årsredovisning till Bolagsverket. 

Alla aktiebolag ska när räkenskapsåret är slut ta fram en årsredovisning, presentera den på sin årsstämma och sedan skicka in den till Bolagsverket. De flesta aktiebolag har bokslut vid nyår, så kallat helt räkenskapsår och då är det 2 augusti som är det absolut sista datumet så Bolagsverket ska ha fått årsredovisningen. Förhoppningsvis har du redan haft bolagsstämman då den ska ha hållits senast sex månader efter räkenskapsårets slut. Tänk också på att Bolagsverket ska ha årsredovisningen senaste en månad efter bolagsstämman. 

Har du gjort din löpande bokföring på ett korrekt sätt under året brukar det gå enkelt att ta fram en årsredovisning, även om många förstås tar en bokföringsbyrå till hjälp. Alla årsredovisningar måste innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och underskrifter. Det du skickar in till Bolagsverket ska vara en kopia med ett fastställelseintyg i original. För den som har revisor ska det finnas en revisionsberättelse. Större företag kan behöva lämna in hållbarhetsrapport och kassaflödesanalys.

Det är viktigt att årsredovisningen är underskriven av styrelsen och att det har beslutats på ett styrelsemöte att den är färdig. Innan du kan lämna in företagets årsredovisning ska en styrelseledamot skriva under fastställelseintyget. Om du inte lämnar in årsredovisningen i tid måste företaget betala förseningsavgifter och riskerar likvidation.I vissa fall kan dessutom den som inte upprättat en årsredovisning i rätt tid åtalas för bokföringsbrott.

Tidigare gick det endast att lämna årsredovisningen på papper. Postgången tar några dagar, och det är viktigt att Bolagsverket har den i tid till 2 augusti. Numera går det också att lämna årsredovisningen digitalt.  Med hjälp av flera underleverantörer kan du teckna ett avtal för att kunna skicka in den digitalt, det duger inte med en vanlig pdf-fil. På sikt kan det bli obligatoriskt att lämna den digitalt. 

Bolagsverket har under flera år på regeringens uppdrag utvecklat digital inlämning av årsredovisningar. I uppdraget ingick att ta fram förslag på hur och när ett obligatorium för digital inlämning av årsredovisningar kan införas.

– När finansiell information digitaliseras och struktureras kan den skapa stort värde för samhället genom att information återanvänds och skapar nytta i större utsträckning. Vi har arbetat med detta under tre års tid och är glada över att nu kunna lämna in slutrapporten för uppdraget som bidrar till den höga målsättningen att Sverige ska bli världsledande att nyttja digitaliseringens möjligheter, säger Lena Munther, chef för årsredovisningsavdelningen på Bolagsverket.

VAD MER KAN VI ERBJUDA?

Mer om våra tjänster för företag

Checkkredit

Ansök om och jämför checkkrediter genom Lendo. Du ansöker om företagslån upp till 5 miljoner & kan då även få erbjudanden om checkkredit av våra samarbetspartners.

Företagskredit

Ansök om företagskredit för ditt företag genom att göra en låneansökan för företagslån via Lendo. Vissa av våra långivare kan erbjuda företagskrediter vilket presenteras tydligt bland dina låneerbjudanden.

EU-lån

EU-lånet - ett företagslån upp till 560 000 kr med EU-garanti. Ett förmånligt lån med ränterabatt för ditt företag där du kan erbjudas att gå i personlig borgen för endast 20% av lånet. Läs mer om villkoren.

Lån till aktiebolag

Företagslån för aktiebolag, ansök om lån till företag med bolagsformen AB upp till 5 miljoner och jämför låneerbjudanden med en enda låneansökan. Ansökan tar 1 minut och är kostnadsfri.

Privatlån

Ansök om privatlån upp till 600 000 kr. Du kan jämföra upp till 40 låneerbjudanden med endast en ansökan och kreditupplysning.

Våra partners företag

Lendo har 13 partners som erbjuder företagslån och krediter. Läs mer om de banker och långivare vi samarbetar med och vad de erbjuder.

Jämför bolån

Jämför bostadslån via Lendo - få flera låneerbjudanden med en enda ansökan om bolån.

Flytta bolån

Flytta, omförhandla eller utöka ditt bolån genom en ansökan via Lendo. Jämför olika banker och långivare med varandra.

Lånelöfte bolån

Ansök om ditt lånelöfte via Lendo. Jämför långivare med en ansökan!