1. Företagsbloggen
  2. Hur bedömer banken mitt företag vid låneansökan?

Hur bedömer banken mitt företag vid låneansökan?

Orolig över likviditetsbrist? Det här tittar banken på när du söker företagslån.

Hur bedömer banken mitt företag när jag ansöker om lån

2020-03-24

Vi befinner oss mitt i en turbulent situation och det är många småföretag som drabbas hårt av Coronaviruset effekter. Sverige har en stor andel småföretag som är beroende av att deras verksamheter kan arbeta på som vanligt utan längre uppehåll. Det har nog undgått få att Riksbanken och Regeringen har gått ut med flera  räddningspaket till små- och medelstora företagare. Men det är inte självklart att småföretagen kommer kunna ta del av dessa stödpaket. För att lösa den akuta likviditetsbrist som många småföretag nu finner sig i så kan ett lån via en nischbank vara en möjlig lösning. För att beviljas företagslån krävs det att banken ser ditt företag som livskraftigt. Hur bedömer långivare detta? Lendos expert reder ut. 

När den finansiella stabiliteten riskerar att falla in i obalans kan trycket på att kunna låna pengar från en bank eller långivare öka. Många småföretag har ofta liten eller ingen buffert, och många ställs nu inför en likviditetskris när kundflöde och ordrar minskar drastiskt, samtidigt som kostnader såsom personal och hyra är fasta.

Trots att Riksbanken nu lånar ut stora summor till storbankerna med syfte att stötta Sveriges företag, är det stor risk att dessa pengar inte kommer småföretagen till handa. Då kan det vara bättre att vända sig till nischbanker som är specialiserade på företagslån. De har oftast snabbare handläggningstider än storbankerna, enligt vår marknadsansvarige expert Merike Gardner Svärd på Lendo. Merike understryker även att man bör ta risken med ett lån under noga övervägande innan man tecknar det. För att bli beviljad ett företagslån behöver man kunna visa på god återbetalningsförmåga. Merike förklarar hur banker och långivare bedömer ditt företags risk och dina möjligheter till att få ett lån.

När du skickar in en förfrågan om ett lån kommer våra banker och långivare att titta närmare på:

  • Kreditvärdighet: Företagets och den personliga borgensmannens kreditvärdighet kommer att påverka huruvida man får ett lån eller ej. Av dem som inte beviljas ett företagslån är det vanligt att kreditvärdigheten hos borgensmannen är bristfällig på grund av för höga skulder, låg inkomst eller betalningsanmärkningar

  • Finansiell utveckling: Hur går det för ditt företag? Långivare kikar närmare på lönsamhet, kassaflödet, vinst och eventuell balansräkning. Dessa uppgifter skickar du själv in till långivaren och ofta behöver man inhämta färska uppgifter från revisorn.

  • Hur länge ditt företag varit verksamt: Ju längre tid företaget varit verksamt, desto mer information kan långivaren inhämta om företaget och på så sätt göra en rättvis bedömning. Det går att få finansiering även för nystartade företag men det är ingen självklarhet. Man får även räkna med att lånevillkoren påverkas av företagets ålder. 

  • Säkerheter exempelvis personlig borgen eller möjlighet till pantsättning av fastighet: Långivaren behöver oavsett säkerställa att de får tillbaka pengarna. Därför är det mycket vanligt att lån beviljas mot kravet att någon ur styrelsen registreras som personlig borgen för lånet. Den privata kreditvärdigheten hos den borgensmannen påverkas inte av detta initialt, och går företaget i konkurs är det främst pengar från konkursboet som ska gå till att betala tillbaka lånet. 

  • Framtida potentialen: Även om bedömningen av ditt företag delvis baseras på historisk data så bygger även bedömningen ofta på den nuvarande och framtida potentialen och återbetalningsförmågan i ditt företag. Hur långivare bär sig åt för att bedöma detta kan skilja sig åt. 

Alla dessa parametrar påverkar ditt företags möjligheter att bli beviljad ett lån. För dig som är redo att gå vidare med ett företagslån kan det vara en god idé att använda en jämförelsetjänst för att få ett snabbare besked än om du går direkt till storbanken, och samtidigt kan du utvärdera flera olika alternativ. Du förbinder dig inte till någonting och får en snabb överblick på hur stort låneutrymme du har om du skulle behöva teckna ett lån.   

“Fördelen med att gå via en jämförelsetjänst som Lendo är att du får en tydlig överblick av totalkostnaden och villkoren som du erbjuds av de olika långivarna. Då kan du enklare jämföra och ta ett mer informerat beslut. Du får alltid svar inom 24 timmar”, säger Merike.

Om du känner dig osäker på vad som gäller just dig och ditt företag kan du ringa våra duktiga medarbetare på 0771-131310 som hjälper dig med dina frågor.