1. Företagsbloggen
  2. Konkurserna i Sverige rekordökar

Konkurserna i Sverige rekordökar

”Mycket oroväckande”

konkurser ökar Lendo företagsbloggen

2023-08-25

Konkurserna i Sverige ökar i rekordfart. Under juli månad ökade konkurserna med 65 procent, och på årsbasis är konkurserna nu på den högsta nivån på 20 år. Det är tufft i flera stora sektorer, Detaljhandeln, byggsektorn, och restaurangbranschen har det extra svårt just nu. – Konkurserna har fortsatt att explodera under sommarens första månader vilket är mycket oroväckande, särskilt inom branscher såsom hotell- och restaurang och detaljhandeln, säger Johanna Blomé, ekonom på UC.

Det kritiska läget för svenska företag fortsätter, och i juli månad ökade konkurserna i Sverige i rekordfart. Antalet konkurser sköt i höjden och landade på hela 589 aktiebolag. En ökning med 65 procent jämfört med samma månad förra året. Konkurssiffran är den högsta för juli-månaden som kreditupplysningsföretaget Creditsafe någonsin noterat.

Många branscher kämpar med stora utmaningar och har sett en kraftig ökning av konkurser i år jämfört med förra året. Det gäller särskilt detaljhandeln, hotell och restaurang, partihandel, åkerier, sportaffärer och sporthallar, livsmedelsbutiker och byggbranschen. Under juli ökade konkurserna inom detaljhandeln med över 110 procent, för byggfirmor ökade konkurserna med 56 procent, och krisen för sportaffärer och sporthallar visade ingen förbättring.

Under årets sju första månader är konkursnivån den högsta sedan mätningarna startade 1999. Hittills i år så har hela 4 487 aktiebolag gått i konkurs, en ökning med 37 procent jämfört med samma period förra året.

–  Det här året kommer gå till historien som ett av de tuffare för svenska företag och tyvärr ser vi ingen ljusning. Vår prognos är att ökningen fortsätter så länge vi befinner oss i en lågkonjunktur. Hösten och vintern kommer bli ett stålbad för många företagare, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Så kan du minska risken att hamna på obestånd

Planera din likviditet

Håll koll på din likviditet och ditt kassaflöde. Genom att ha bra marginaler och ta betalt i rätt tid kan du undvika en stor del av onödiga likviditetsproblem som i förlängningen påverkar din betalningsförmåga och kreditvärdighet. Gör en likviditetsbudget och gör täta uppföljningar på hur din likviditet utvecklas.

Ett bra mått är att hålla löpande koll på din kassalikviditet. Det är ett nyckeltal som visar de likvida medlens andel av de kortfristiga skulderna. Siffran bör vara större än 100 procent. Om den ändras och minskar är det en varningssignal att företagets ställning förändras. 

Håll koll på soliditeten

Soliditet är ett nyckeltal som visar relationen mellan eget kapital och skulder. Det visar hur mycket av tillgångarna som finansierats med lån av olika slag. Ju högre soliditet ditt företag har, ju högre är vanligen betalningsförmågan. Har du en hög soliditet finns det i regel utrymme att ta företagslån, vilket kan vara en bra buffert och öppna upp möjligheter för investeringar. Soliditeten kan förbättras genom att företaget gör vinster, ägarna skjuter till kapital eller genom att företaget betalar av skulder.

Du kan räkna ut ditt företags soliditet genom att ta eget kapital och dividera med de totala tillgångarna. Glöm inte att räkna med företagets andel av obeskattade reserver. Se upp om soliditeten börjar förändras. 

Håll koll på marginaler och resultat

Genom att göra månadsbokslut, eller åtminstone kvartalsbokslut får du en snabb indikation på hur företaget går och hur verksamheten utvecklas. Du kan se vilket resultat ditt företag gör, och vilka brutto- och nettomarginalerna är. Om inte ditt företag gör vinst kan du behöva göra åtgärder för att förbättra verksamheten och resultatet. Börjar marginalerna att försämras är det viktigt att du snabbt vidtar åtgärder. 

Håll koll på orderingång

Även om det går bra just nu är det viktigt att hålla koll på hur det kommer att gå i framtiden. En viktig indikator på det kan vara orderingången. Om du ska upprätthålla status quo bör orderingången för en viss period vara lika hög som den faktiska försäljningen. Börjar ordrarna minska kommer omsättningen att minska framöver. Då kan det vara läge att vidta olika marknadsföringsåtgärder. 

Betala fakturor, löner och skatter i tid 

Betala alltid företagets fakturor och löner i tid. Det är också mycket viktigt att du gör dina skatt- och momsinbetalningar till Skatteverket i tid. Då undviker du både förseningsavgifter och minskar risken för att få betalningsanmärkningar. Börjar det bli svårt att få pengarna att räcka till är det en varningssignal och du måste vidta kraftfulla åtgärder för att försöka få ditt företag på rätt köl. Om du själv inte hinner sköta allt kan det vara en idé att anlita en redovisningsbyrå som hjälper dig. 

Undvik kunder som inte kan betala

Precis som dina leverantörer gör kreditvärdering på dig bör du kreditvärdera dina kunder som du säljer på faktura till. Ta en kreditupplysning på kunder som du känner dig osäker på, så att du inte går på onödiga kreditsmällar. Kunder som ofta betalar sent och har ett lågt kreditbetyg bör du vara försiktig med. 

Fakturera ofta

Vänta inte med att fakturera dina kunder. Genom att fakturera ofta får du ett jämnare och bättre kassaflöde i företaget och du minskar risken för likviditetsbrist. Om du behöver förbättra kassaflödet ytterligare kan factoring vara en möjlighet, men tänk på att det är förenat med en relativt hög kreditkostnad.  

Använd leverantörer med bra villkor

Arbeta med stabila och seriösa leverantörer som erbjuder bra betalningsvillkor. Om dina leverantörer ofta får slut på varor eller kräver väldigt snabb betalning kan det även påverka ditt bolag. 

LänJuli 2022Juli 2023Årsbasis 2022Årsbasis 2023Årsbasis %
Blekinge38304343%
Dalarna79718317%
Gotland1371271%
Gävleborg9127210546%
Halland13159011932%
Jämtland12253852%
Jönköping7147912254%
Kalmar318566313%
Kronoberg3868691%
Norrbotten81565708%
Skåne436043057935%
Stockholm1322391 1781 60636%
Södermanland9138710420%
Uppsala101812315627%
Värmland1217799419%
Västerbotten1111548252%
Västernorrland41556824%
Västmanland13167610032%
Västra Götaland468442567058%
Örebro7108313461%
Östergötland12169915355%
Ej definierat301716-
Totalt3575893 2694 48637%

VAD MER KAN VI ERBJUDA?

Mer om våra tjänster för företag

Checkkredit

Ansök om och jämför checkkrediter genom Lendo. Du ansöker om företagslån upp till 5 miljoner & kan då även få erbjudanden om checkkredit av våra samarbetspartners.

Företagskredit

Ansök om företagskredit för ditt företag genom att göra en låneansökan för företagslån via Lendo. Vissa av våra långivare kan erbjuda företagskrediter vilket presenteras tydligt bland dina låneerbjudanden.

EU-lån

EU-lånet - ett företagslån upp till 560 000 kr med EU-garanti. Ett förmånligt lån med ränterabatt för ditt företag där du kan erbjudas att gå i personlig borgen för endast 20% av lånet. Läs mer om villkoren.

Lån till aktiebolag

Företagslån för aktiebolag, ansök om lån till företag med bolagsformen AB upp till 5 miljoner och jämför låneerbjudanden med en enda låneansökan. Ansökan tar 1 minut och är kostnadsfri.

Privatlån

Ansök om privatlån upp till 600 000 kr. Du kan jämföra upp till 40 låneerbjudanden med endast en ansökan och kreditupplysning.

Våra partners företag

Lendo har 13 partners som erbjuder företagslån och krediter. Läs mer om de banker och långivare vi samarbetar med och vad de erbjuder.

Jämför bolån

Jämför bostadslån via Lendo - få flera låneerbjudanden med en enda ansökan om bolån.

Flytta bolån

Flytta, omförhandla eller utöka ditt bolån genom en ansökan via Lendo. Jämför olika banker och långivare med varandra.

Lånelöfte bolån

Ansök om ditt lånelöfte via Lendo. Jämför långivare med en ansökan!