1. Företagsbloggen
  2. Minskning av konkurser - restauranger mot strömmen

Minskning av konkurser - restauranger mot strömmen

Konkurserna minskade med 20 procent i Sverige i februari.

konkursstatistik feb 2021

2021-03-27

Hotell- och restaurang går mot strömmen - där är ökningen 48 procent. – Det lär tyvärr inte blir bättre när caféer och restauranger från och med nu  omfattas av nya, hårdare restriktioner, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Ny statistik från UC visar att konkurserna fortsätter att gå ner trots coronapandemin. Minskningen var 20 procent i februari jämfört med samma månad 2020.

På grund av de tuffa coronarestriktionerna är hotell- och restaurangbranschen betydligt hårdare drabbad av konkurser än andra företag. Branschen går mot strömmen och ökar med 48 procent i februari. UC uppmanar unga som förlorat sina jobb med att vara försiktiga med att ta konsumtionslån när jobben i besöksnäringen försvinner. 

- Hela besöksnäringen är hårt drabbad och det påverkar inte minst många unga; besöksnäringen anställer många unga. 

Det är frestande att ta snabba konsumtionslån i hopp om att jobben ska återvända. Den aggressiva marknadsföringen av konsumtionslån gör tyvärr inte saken bättre, kommenterar Richard Damberg.

På det stora hela går svensk ekonomi bra, om man ska tro UC:s statistik. Konkurserna minskar för andra månaden i rad. Varslen ligger nu på ganska låga nivåer och utsikterna för våren ser ljusa ut, trots att en tredje våg av smittspridning kan komma.

Enligt UC:s analys kommer många vilja spendera pengar pengar på restaurang, nöjen och på upplevelser när vaccineringen får genomslag. Många hushåll har sparat mer pengar under pandemin och har ett högre konsumtionsutrymme. 

En bransch som däremot kan ta stryk är de kommersiella fastighetsbolagen om trenden med hemarbete fortsätter när pandemin är över. 

Förändring av konkurser februari 2021
LänProcentuell förändring februari *
Stockholms län-23%
Uppsala län44%
Södermanlands län13%
Östergötlands län8%
Jönköpings län-17%
Kronobergs län-20%
Kalmar län -45% 
Gotlands län200%
Blekinge län-50%
Skåne län-35%
Hallands län-40%
Västra Götalands län-14%
Värmlands län17%
Örebro län-38%
Västmanlands län25%
Dalarnas län-21%
Gävleborgs län-27%
Västernorrlands län10%
Jämtlands län-40%
Västerbottens län-22%
Norrbottens län-38%
Sverige -20%
UC:s konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer och visar procentuell förändring av konkurser jämfört med februari 2020.