1. Företagsbloggen
  2. Nu ökar konkurserna igen: Positiva trenden bruten

Nu ökar konkurserna igen: Positiva trenden bruten

Nu varnar UC för att den tidigare positiva konkursstatistiken tycks vara bruten.

nu ökar konkurserna igen - uc

2020-12-09

Ny statistik visar att konkurserna åter ökade i november. – Fram tills idag har vi sett en återhämtning bland konkurserna, men nu tycks den positiva trenden vara över, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

UC:s statistik för november visar på ett trendbrott. Den positiva konkursutvecklingen tycks vara bruten. Konkurserna inom hårt utsatta branscher ökar, där ibland hotell- och restaurangbranschen (+12%), transportbranschen (+26%) men även partihandeln (+16%). Konkurserna inom byggindustrin samt detaljhandeln minskar dock. Konkurserna sammantaget i hela landet minskade med 4 procent i november månad jämfört med samma månad i fjol

– Under 2020 såg vi kraftiga konkursökningar inom vissa branscher under mars, april och maj. Då gick många redan svaga bolag i konkurs. Fram tills idag har vi sett en återhämtning bland konkurserna, men nu tycks den positiva trenden vara över. Även om läget är tufft just får vi inte glömma att pandemins ekonomiska effekter har begränsats till relativt få branscher. Ekonomin som helhet har klarat sig ganska bra. Exportindustrin och tjänstesektorn går förhållandevis bra och stödpaketen verkar ha hjälpt företagen, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

De nya restriktionerna och rekommendationerna som kommit påverkar vissa branscher hårt. Konkurserna inom hotell- och restaurangbranschen ökade med 12 procent i november 2020, jämfört med november i fjol. Inom transportsektorn ökar konkurserna i november med 26 procent, jämfört med samma månad i fjol.

– Restaurangbranschen står inför sin mörkaste tid någonsin. Julborden brukar finansiera restaurangerna långt in på våren. Utan julbord riskerar många restauranger att stå tomma. Många företagare har trollat med knäna under lång tid för att få sina företag att hålla ihop. Personal har permitterats och i somras gick omsättningen upp något för många krögare. Nu står hela branschen inför en mycket stor påfrestning och konkurserna kommer med all sannolikhet att öka inom hotell- och restaurangbranschen, kommenterar Richard Damberg.

Det som kan rädda transportbranschen är den ökade e-handeln, men för många inom taxibranschen är det fortsatt tufft. 

-Transportbranschen gynnas av att vi e-handlar och beställer paket i allt högre grad. Men branschen innehåller också mindre taxiåkare anslutna till en växel. De företagen har svårt att skära i kostnaderna. När affärsresandet helt har upphört och krogbesöken likaså upplever taxibranschen en mycket svår tid.