Ring

lendo logo
  1. Företagsbloggen
  2. Nya covid-19-stöd till företagare

Nya covid-19-stöd till företagare

Nya restriktioner innebär nya svårigheter för företagare - i dag gick regeringen ut med nya coronastöd till företag

Damberg nya coronastöd företagare - företagsbloggen

2021-12-17

Nya covid-19-restriktioner gör att många företagare återigen upplever problem på grund av pandemin. Flera företagsstöd återinförs därför av regeringen. 

– Vi är återigen i ett läge där många företagare kämpar för att få sina verksamheter att gå runt. Från regeringens håll är vi fortsatt fast beslutna om att göra det som krävs för att stötta svenska jobb och företag genom krisen, säger finansminister Mikael Damberg vid en pressträff.

Många företagare upplever att verksamheten stannat upp rejält efter att pandemin tagit ny fart och nya rekommendationer om smittskyddsåtgärder införts. Särskilt hårt drabbade tycks företagare inom hotell- och restaurang vara, till exempel har många bokat av julbord. 

Det är tre stöd som nu snabbt håller på att återinföras och som regeringen lägger i en ändringsbudget. 

Omställningsstödet återinförs för december och kan komma att förlängas med ytterligare tre månader. Precis som tidigare ska stödet kunna användas av företag som har haft ett omsättningstapp som överstiger 30 procent jämfört med en referensperiod. 

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag återinförs också för december.  Som förutsättning för stöd ska bland annat gälla att den enskilde näringsidkaren respektive handelsbolaget under stödperioden förlorat mer än 30 procent av sin nettoomsättning jämfört med en referensperiod.

Regeringen kommer också att föreslå en utökning av möjligheterna till till­fälliga skatteanstånd för att dämpa de likviditetsproblem som kan uppstå för företag i det här läget. Åtgärderna bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Moderaterna.

VAD MER KAN VI ERBJUDA?

Mer om våra tjänster för företag