1. Företagsbloggen
  2. Nya lagar och regler 2024 som påverkar företagare

Nya lagar och regler 2024 som påverkar företagare

Från och med årsskiftet har flera nya lagar och förordningar trätt i kraft.

Företag dator Lendobloggen

2024-01-27

Som företagare är det viktigt att hålla koll på vilka förändringar du bör känna till för att förhålla ditt företag efter de nya reglerna. Vi på Lendo har därför listat de viktigaste ändringarna för 2024 som du som företagare bör veta om.

Varje år införs en uppsjö av nya lagar, bestämmelser och förordningar, och inte minst så justeras och ändras många äldre lagar. Som företagare kan det vara svårt att hålla koll på alla förändringar och hur de påverkar din verksamhet eller dina anställda.

För att du som företagare enkelt ska kunna hålla koll på de ändringar som kan ha en påverkan på dig och ditt företag har vi på Lendo sammanställt de viktigaste lagändringar för 2024.

Höjning av basbelopp

För 2024 har regeringen fastställt en höjning av prisbasbeloppen. Det gäller prisbasbeloppet, det förhöjda prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet, som i sin tur påverkar bland annat många delar av skattesystemet och flertalet socialförsäkringar. Prisbasbeloppet höjs med 9,1% till 57 300 kronor, det förhöjda prisbasbeloppet höjs i sin tur med 9,3% till 58 500 kronor. För inkomstbasbeloppet ligger höjningen på 2,6% och det nya inkomstbasbeloppet landar på 76 200. 

Skiktgränsen ligger kvar

Brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs inte efter ett beslut av regeringen. Den så kallade skiktgränsen höjs inte för 2024, och ligger därför fortsatt kvar på 598 500 kronor per år. Det innebär att den med en månadslön på 49 875 kronor eller mer i månaden behöver betala statlig inkomstskatt för 2024.

Slopad nedsättning av arbetsgivaravgiften för 15–18 åringar

Från den första januari 2024 har nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år slopats. Syftet med nedsättningen, som infördes 2019, var att bidra till att fler ungdomar skulle ges chansen att komma in på arbetsmarknaden. Arbetsgivaravgiften för 15–18 åringar går nu från 10,21% till 31,42%.

Ändring för ränteförmån Reglerna kring ränteförmån ändras genom att jämförelseräntan för beräkning av ränteförmån höjs med 0,5 procentenheter. Efter den nya ändringen ligger nu jämförelseräntan 1,5 procentenheter över statslåneräntan. Ett extra förmånligt lån är en vanlig förmån för anställda inom bland annat bank och finans.

Höjt jobbskatteavdrag

Den första januari får de flesta en sänkt skatt på grund av att det ordinarie jobbskatteavdraget höjs. För den med en månadslön på 35 000 kronor per månad innebär justeringen av jobbskatteavdraget att skatten sänks med cirka 230 kronor per månad. Från och med årsskiftet har även indexerad höjning av jobbskatteavdraget för äldre trätt i kraft. Samtidigt höjs även åldern för att ta del av jobbskatteavdraget för äldre till 66 år från 65 år. Även det förhöjda grundavdraget höjs för personer som vid årsskiftet fyllt 66 år.

Förlängd expertskatt

Expertskatten, som är en skattelättnad för personer med spetskompetens och gäller för specialistroller som exempelvis expert, forskare och andra nyckelpersoner som flyttar till Sverige från utlandet, förlängs från fem år till sju år från det att vistelsen i Sverige påbörjades. Lagändringen gäller endast för vistelser i Sverige som påbörjas efter 31 mars 2023.

Sänkt skatt och minskad reduktionsplikt på drivmedel

Från årsskiftet har skatten på bensin sänkts med 1,64 kronor per liter och skatten på diesel minskat med 43 öre per liter. Även reduktionsplikten har kraftigt reducerats till 6 procent, något som lett till betydligt lägre drivmedelspriser sedan årsskiftet. Priset på diesel har minskat med drygt fyra kronor per liter vid pump inklusive moms. 

Digitala bolags- och föreningsstämmor

Bolags- och föreningsstämmor kan från och med den första januari hållas helt digitalt. Det nya beslutet gäller för bland annat aktiebolag, bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar. För att utnyttja möjligheten till digitala stämmor krävs det att bolagsordningen eller stadgarna tillåter att stämmor hålls digitalt.

EU:s direktiv om hållbarhetsredovisning (CSRD)

EU:s nya regler om hållbarhetsredovisning (CSRD) träder i kraft gradvis från och med 2024. Företag med över 250 anställda måste redovisa enligt det nya direktivet redan för 2024 års räkenskapsår. Kravet på hållbarhetsredovisning för mindre företag gäller först för räkenskapsåret 2026.

VAD MER KAN VI ERBJUDA?

Mer om våra tjänster för företag

Checkkredit

Ansök om och jämför checkkrediter genom Lendo. Du ansöker om företagslån upp till 5 miljoner & kan då även få erbjudanden om checkkredit av våra samarbetspartners.

Företagskredit

Ansök om företagskredit för ditt företag genom att göra en låneansökan för företagslån via Lendo. Vissa av våra långivare kan erbjuda företagskrediter vilket presenteras tydligt bland dina låneerbjudanden.

EU-lån

EU-lånet - ett företagslån upp till 560 000 kr med EU-garanti. Ett förmånligt lån med ränterabatt för ditt företag där du kan erbjudas att gå i personlig borgen för endast 20% av lånet. Läs mer om villkoren.

Lån till aktiebolag

Företagslån för aktiebolag, ansök om lån till företag med bolagsformen AB upp till 5 miljoner och jämför låneerbjudanden med en enda låneansökan. Ansökan tar 1 minut och är kostnadsfri.

Privatlån

Ansök om privatlån upp till 600 000 kr. Du kan jämföra upp till 40 låneerbjudanden med endast en ansökan och kreditupplysning.

Våra partners företag

Lendo har 13 partners som erbjuder företagslån och krediter. Läs mer om de banker och långivare vi samarbetar med och vad de erbjuder.

Jämför bolån

Jämför bostadslån via Lendo - få flera låneerbjudanden med en enda ansökan om bolån.

Flytta bolån

Flytta, omförhandla eller utöka ditt bolån genom en ansökan via Lendo. Jämför olika banker och långivare med varandra.

Lånelöfte bolån

Ansök om ditt lånelöfte via Lendo. Jämför långivare med en ansökan!