Ring

lendo logo
  1. Företagsbloggen
  2. Så fungerar det med vaccinationspass från 1 dec

Så fungerar det med vaccinationspass från 1 dec

Från 1 december 2021 införs vaccinationsbevis - så här påverkar det dig som företagare

covidbevis från 1 december - Lendo företagsbloggen

2021-11-30

Från den 1 december införs vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare kräva vaccinationsbevis. Vi på Lendo har gått igenom hur det påverkar dig som företagare och för dig som ska besöka evenemangen. 

Många länder i Europa har drabbats av en kraftfull fjärde våg av covid-19-pandemin. Sverige har än så länge klarat sig bättre, men även här har smittan börjat öka. Därför har regering, riksdag och Folkhälsomyndigheten infört att det krävs vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare krävs vaccinationsbevis.

– Pandemin är inte över och i vår omvärld sprids nu smittan. Den negativa utvecklingen är oroande även om vi ännu inte sett en liknande utveckling i Sverige. Regeringen och Folkhälsomyndigheten ser därför behov av att kunna använda vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd för att begränsa smittkedjor, säger socialminister Lena Hallengren.

Inget vaccinationsbevis för restaurang- eller butiksbesök

Saker som omfattas av de nya reglerna är till exempel idrottsevenemang, demonstrationer, sammankomster för religionsutövning, konserter, musikevenemang och teater. Restauranger och butiker omfattas inte av de nya reglerna för vaccinationsbevis, så länge de inte arrangerar till exempel en konsert. 

Den som ska besöka ett större evemang bör därför se till att ha sitt vaccinationsbevis lättillgängligt. Med hjälp av bank-id går det att ladda ner det till mobilen via covidbevis.se. Du kan också skriva ut det och ha det på papper. Personer under 18 år behöver inte visa upp vaccinationsbevis. 

Vaccination är förutsättningen för ett bevis och kan inte ersättas med bevis på genomgången infektion eller negativt test.

Med vaccinerad i Sverige menas en person som tagit minst två doser vaccin. Det ska också ha gått minst två veckor sedan den andra dosen. Personer som inte vaccinerat sig eller endast tagit en dos räknas som ovaccinerade och kan inte få vaccinationsbevis.

Den som har ett företag eller förening som anordnar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska ha skriftliga rutiner för hur vaccinationsbevisen kontrolleras. I Sverige finns appen "Vaccinationsbevis verifiering" från Digg för att kontrollera äktheten, det finns även utländska appar att ladda hem som klarar att kontrollera svenska covidbevis. 

Arrangörer av inomhusevenemang och sammankomster måste också vidta vissa åtgärder mot smittspridning. Som till exempel möjlighet för deltagarna att tvätta händerna eller tillgång till handsprit.

Det går även fortsättningsvis att ha sammankomster och tillställningar med mer än 100 personer utan att kräva vaccinationsbevis. Men då måste arrangörerna se till att deltagarna ska ha anvisad sittplats, sällskap ska bestå av max åtta personer och sällskap måste  kunna hålla ett avstånd om minst en meter till varandra. Det kan även förekomma kvadratmeterbegränsningar. 

– Genom en reglering av sammankomster med vaccinationsbevis eller deltagarbegränsningar minskar risken för en ökad smittspridning och därmed risken för en ökad belastning på en redan ansträngd hälso- och sjukvård, säger Karin Tegmark Wisell, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

VAD MER KAN VI ERBJUDA?

Mer om våra tjänster för företag