1. Företagsbloggen
  2. Så maxar du pensionen efter höjda basbeloppet

Så maxar du pensionen efter höjda basbeloppet

Som företagare är det viktigt att ta ut rätt lön för att maxa pensionen.

pension infographic Lendobloggen företag

2023-12-05

Det nya höjda prisbasbeloppet gör att du måste ta ut högre lön än tidigare för att tjäna in maximal statlig pension. Vi på Lendo reder ut vad det höjda basbeloppet betyder för din pension.

Som företagare är det extra viktigt att hålla koll och förstå sin pension, och se till att man tjänar tillräckligt för att få samma pension som om man vore anställd. En pension är uppdelad i tre delar, den allmänna pensionen, tjänstepension och ett eventuellt privat pensionssparande. Storleken på din pension påverkas till stor del av storleken på dina inkomster, ditt eget sparande och tjänstepension, men även basbeloppen påverkar hur stor din pension blir.

Basbeloppen är olika fastställda belopp som används för att beräkna olika gränser och nivåer av bland annat skatter, pensioner och socialförsäkringar. De fastställs och justeras varje år av regeringen för att reflektera inflationen och inkomstnivåerna i Sverige. Det finns tre olika basbelopp, som alla har betydelse för din pension. Prisbasbeloppet, inkomstbasbeloppet och förhöjt prisbasbelopp.

Prisbasbeloppet baseras på konsumentprisindex och ligger till grund för bland annat sjukpenning, studiemedel, skatter, och dagsböter, men även för nivåerna för garantipension. Vid årsskiftet 2023/2024 höjs prisbasbeloppet med 4 800 kronor från 52 500 kronor till 57 300 kronor för att kompensera mot inflationen.

Det gör att garantipensionen för den som är ogift stiger med 972 kronor i månaden, och för den som är gift stiger garantipensionen med 880 kronor i månaden.

Enligt Pensionsmyndigheten har idag drygt 1 miljoner pensionärer delvis eller helt garantipension, men betonar att antalet som får garantipension förväntas öka med 190 000 vid årsskiftet.

– Gränsen för att få garantipension flyttas när prisbasbeloppet stiger vilket tillsammans med riksdagens beslut om höjningar av garantipensionen, leder till att det idag är fler som får garantipension än som inte får det, säger Ole Settergren på analyschef på Pensionsmyndigheten.

Inkomstbasbeloppet bestäms i sin tur utifrån ett inkomstindex som mäts varje år, och är ett mått på hur inkomsterna i Sverige utvecklas. Inkomstbasbeloppet har i sin tur en stor påverkan på inkomstpensionen, då taket för avsättningar till din allmänna pension är 8,07 inkomstbasbelopp. Beloppet används även som gräns och intjänandetak inom många tjänstepensionsavtal. Inkomstbasbeloppet ökar med 2,6 procent till 76 200 kronor under 2024. Det innebär att  taket för avsättningar till din allmänna pension går från 599 601 kronor per år till 614 934 kronor per år. 

För dig som småföretagare

För dig som företagare är det bra att hålla koll på att avgiftstaket för att få full allmän pension därför ökar från 49 967 kronor i månaden till 51 245 kronor i månaden, så tänk på at ta ut minst 51 245 kronor i månadslön om du har möjlighet. Även viktigt ha i åtanke är att den pensionsgrundande inkomsten är din inkomst minus den allmänna pensionsavgiften på 7 procent.

Avgiftstaket är även den gräns som brukar avgöra om löneväxling kan vara fördelaktig eller inte. Löneväxling innebär att du byter ut en del av din bruttolön mot pension, och passar endast dig som har en inkomst som ligger högre än taket för avsättningar till den allmänna pensionen eftersom det annars får en negativ påverkan på din allmänna pension och andra socialförsäkringsersättningar.

Även det förhöjda prisbasbeloppet har en påverkan på din pension, och används till bland annat beräkning av inkomstgrundade pension, tillgodoräknande av pensionspoäng och för att räkna om årspoäng. Precis som de andra basbeloppen får det förhöjda prisbasbeloppet en höjning för 2024.

Det förhöjda prisbasbeloppet höjs vid årsskiftet med på 5 000 kronor jämfört med 2023 och landar på 58 500 för 2024. Det förhöjda prisbasbeloppet påverkar särskilt personer födda 1938-1953, som får tilläggspension. 

VAD MER KAN VI ERBJUDA?

Mer om våra tjänster för företag