1. Företagsbloggen
  2. Små skillnader i beviljade företagslån

Små skillnader i beviljade företagslån

Lendos statistik visar på små skillnader vad gäller beviljade företagslån mellan kvinnor och män

Små skillnader i beviljade företagslån mellan kvinnor och män - kvinnlig entreprenör Lendo företagsbloggen

2021-10-06

Det kan vara svårare att få företagsfinansiering som kvinna - men skillnaden tycks vara liten enligt Lendos statistik.

Utbetalningsgraden för kvinnor är fem procent lägre än för män, vilket inte kan ses som en statistiskt signifikant skillnad. – Vi ser inte någon stor skillnad i hur stor andel av kvinnor jämfört med män som får låneanbud, säger Amir Omed, affärsområdeschef för företagslån hos Lendo. 

Ungefär 20 procent av de som ansökt om företagslån hos Lendo under 2021 är kvinnor. Av dessa är utbetalningsgraden är i snitt fem procent lägre för kvinnor i jämförelse med manliga sökande, vilket inte kan ses som en statistiskt signifikant skillnad. Kvinnor står för cirka 26 procent av Sveriges företag, så benägenheten att söka lån hos Lendo är något lägre än för män. 

– Vi ser inte någon stor skillnad i hur stor andel av kvinnor jämfört män som får bud från långivare när det gäller företagslån. Andelen som betalas ut skiljer sig heller inte signifikant när kunden väl har valt ett bud. Detta kan bero på att vi är en digital tjänst utan fysiska möten och de långivare som vi samarbetar med är moderna nischaktörer och som i sin tur också är digitala och datadrivna, säger Amir Omed, affärsområdeschef för företagslån hos Lendo. 

Enligt Lendos statistik söker kvinnliga sökande av företagslån i större utsträckning än män lån för serviceverksamhet, vård och omsorg samt utbildning. I de allra flesta fall under 2021 ansöker kvinnor om lägre summor än män, förutom inom byggverksamhet, fastighetsverksamhet, transport och verksamhet inom juridik, ekonomi. Skillnaderna är dock fortfarande små.

Andra ser att kvinnliga entreprenörer har det svårare

Andra undersökningar visar på att svårigheterna för kvinnliga entreprenörer att få finansiering kan vara större. Åtta av tio kvinnliga entreprenörer anser att det är svårare att få finansiering som kvinna, enligt en undersökning som SVT Nyheter Uppsala och Entreprenörden har gjort. 

21 kvinnliga entreprenörer har deltagit i en undersökning som SVT och Entreprenörden har gjort. Över 80 procent av kvinnorna i undersökningen anser att det är svårare. 

– Många kvinnor har ett brustet förtroende till sina banker och andra finansieringsinstitut därför man kanske sprungit in i flera stängda dörrar, säger entreprenören Maria Mattson Mähl, till SVT.

Ungefär 30 procent av företagslånen som Almi i Uppsala förmedlar går till kvinnor. Almi upplever inte att det är fler kvinnor som får avslag, uppger SVT.

VAD MER KAN VI ERBJUDA?

Mer om våra tjänster för företag