1. Företagsbloggen
  2. Småföretagare optimistiska

Småföretagare optimistiska

- men svårt hitta rätt kompetens

Småföretag konjunktur - Lendo företagsbloggen

2022-07-04

Trots oroliga tider är småföretagarna i Sverige optimistiska, visar nya Småföretagsbarometern. Ett hinder för många företag är att det är svårt att hitta rätt kompetens. 

- Trots att arbetslösheten ligger på runt 8 procent får inte företagen tag på de medarbetare de behöver, säger Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund. 

Många småföretagare ser positivt på framtiden det närmaste året, visar en nya Småföretagsbarometern från Swedbank, Företagarna och Sparbankerna. Allra mest optimistiska är restaurang- och hotellbranschen. Fortfarande är folk sugna på upplevelser efter pandemin. 

Det som är de största utmaningarna för småföretagen just nu är kan politisk oförutsägbarhet, ett osäkert världsläge, leveransstörningar, högre inköpskostnader samt utmaningar att rekrytera, visar den nya Småföretagsbarometern. 

–  Vi ser att småföretagens lönsamhet utvecklats sämre än förväntningarna från förra året. Det beror inte minst på det rådande världsläget men även på att vi nu går in i en valrörelse där det än så länge saknas tydliga besked till landets företagare. Ta småföretagens utmaningar på allvar, säger Philip Thunborg, näringspolitisk expert, Företagarna. 

Trots utmaningarna tror småföretagen på en bättre konjunktur det närmaste året. Många tror att orderingång och omsättning ska öka. Tjänstesektorn och tillverkningsindustrin förväntar sig den starkaste uppgången. Nästan tre av fyra företag ser goda möjligheter att växa. 

Efter den senaste tidens inflation och prisökningar på drivmedel, material och energi behöver många höja priserna. Inom handel, transport, hotell och restaurang är det nästan nio av tio som tänker höja priserna. 

– Även om företagen känner sig tvingade att höja priserna är det inte alltid möjligt. Dels är konkurrensen stenhård i många branscher men det finns även en smärtgräns för hur stora prishöjningar kunderna tål. Det är helt klart en balansakt för många företagare, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom, Swedbank. 

Största utmaningen för småföretagare som vill växa är att hitta rätt kompetens. I år uppger 35 procent av företagen att kompetensbrist är det största hindret för att de ska kunna växa. Det är den högsta nivån någonsin sedan Småföretagsbarometern började mäta. 

- Detta blir inte bara ett hinder för företagen utan gör också att samhällsutvecklingen riskerar att bromsa in. Vi behöver ett brett samarbete över hela samhället för att få en lösning på kompetensbristen, säger Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund. 

I fjolårets rapport var konjunkturavmattningen i småföretagen utbredd, enbart 6 av 21 län hade en positiv tillväxttakt. I årets rapport har företagen i samtliga län haft en ökad tillväxttakt under de senaste tolv månaderna och konjunkturen har därmed förstärkts i hela landet. Jämtlands län mäter den starkaste konjunkturindikatorn medan Värmlands län har den svagaste. 

För den som behöver expandera sitt företag erbjuder Lendo kostnadsfri jämförelse av företagslån mellan flera olika långivare. Du kan jämföra lån till företag upp till 3 000 000 kronor direkt på hemsidan. 

VAD MER KAN VI ERBJUDA?

Mer om våra tjänster för företag

Checkkredit

Ansök om och jämför checkkrediter genom Lendo. Du ansöker om företagslån upp till 5 miljoner & kan då även få erbjudanden om checkkredit av våra samarbetspartners.

Företagskredit

Ansök om företagskredit för ditt företag genom att göra en låneansökan för företagslån via Lendo. Vissa av våra långivare kan erbjuda företagskrediter vilket presenteras tydligt bland dina låneerbjudanden.

EU-lån

EU-lånet - ett företagslån upp till 560 000 kr med EU-garanti. Ett förmånligt lån med ränterabatt för ditt företag där du kan erbjudas att gå i personlig borgen för endast 20% av lånet. Läs mer om villkoren.

Lån till aktiebolag

Företagslån för aktiebolag, ansök om lån till företag med bolagsformen AB upp till 5 miljoner och jämför låneerbjudanden med en enda låneansökan. Ansökan tar 1 minut och är kostnadsfri.

Privatlån

Ansök om privatlån upp till 600 000 kr. Du kan jämföra upp till 40 låneerbjudanden med endast en ansökan och kreditupplysning.

Våra partners företag

Lendo har 13 partners som erbjuder företagslån och krediter. Läs mer om de banker och långivare vi samarbetar med och vad de erbjuder.

Jämför bolån

Jämför bostadslån via Lendo - få flera låneerbjudanden med en enda ansökan om bolån.

Flytta bolån

Flytta, omförhandla eller utöka ditt bolån genom en ansökan via Lendo. Jämför olika banker och långivare med varandra.

Lånelöfte bolån

Ansök om ditt lånelöfte via Lendo. Jämför långivare med en ansökan!