Ring

lendo logo
  1. Företagsbloggen
  2. Småföretagare optimistiska

Småföretagare optimistiska

- men svårt hitta rätt kompetens

Småföretag konjunktur - Lendo företagsbloggen

2022-07-04

Trots oroliga tider är småföretagarna i Sverige optimistiska, visar nya Småföretagsbarometern. Ett hinder för många företag är att det är svårt att hitta rätt kompetens. 

- Trots att arbetslösheten ligger på runt 8 procent får inte företagen tag på de medarbetare de behöver, säger Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund. 

Många småföretagare ser positivt på framtiden det närmaste året, visar en nya Småföretagsbarometern från Swedbank, Företagarna och Sparbankerna. Allra mest optimistiska är restaurang- och hotellbranschen. Fortfarande är folk sugna på upplevelser efter pandemin. 

Det som är de största utmaningarna för småföretagen just nu är kan politisk oförutsägbarhet, ett osäkert världsläge, leveransstörningar, högre inköpskostnader samt utmaningar att rekrytera, visar den nya Småföretagsbarometern. 

–  Vi ser att småföretagens lönsamhet utvecklats sämre än förväntningarna från förra året. Det beror inte minst på det rådande världsläget men även på att vi nu går in i en valrörelse där det än så länge saknas tydliga besked till landets företagare. Ta småföretagens utmaningar på allvar, säger Philip Thunborg, näringspolitisk expert, Företagarna. 

Trots utmaningarna tror småföretagen på en bättre konjunktur det närmaste året. Många tror att orderingång och omsättning ska öka. Tjänstesektorn och tillverkningsindustrin förväntar sig den starkaste uppgången. Nästan tre av fyra företag ser goda möjligheter att växa. 

Efter den senaste tidens inflation och prisökningar på drivmedel, material och energi behöver många höja priserna. Inom handel, transport, hotell och restaurang är det nästan nio av tio som tänker höja priserna. 

– Även om företagen känner sig tvingade att höja priserna är det inte alltid möjligt. Dels är konkurrensen stenhård i många branscher men det finns även en smärtgräns för hur stora prishöjningar kunderna tål. Det är helt klart en balansakt för många företagare, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom, Swedbank. 

Största utmaningen för småföretagare som vill växa är att hitta rätt kompetens. I år uppger 35 procent av företagen att kompetensbrist är det största hindret för att de ska kunna växa. Det är den högsta nivån någonsin sedan Småföretagsbarometern började mäta. 

- Detta blir inte bara ett hinder för företagen utan gör också att samhällsutvecklingen riskerar att bromsa in. Vi behöver ett brett samarbete över hela samhället för att få en lösning på kompetensbristen, säger Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund. 

I fjolårets rapport var konjunkturavmattningen i småföretagen utbredd, enbart 6 av 21 län hade en positiv tillväxttakt. I årets rapport har företagen i samtliga län haft en ökad tillväxttakt under de senaste tolv månaderna och konjunkturen har därmed förstärkts i hela landet. Jämtlands län mäter den starkaste konjunkturindikatorn medan Värmlands län har den svagaste. 

För den som behöver expandera sitt företag erbjuder Lendo kostnadsfri jämförelse av företagslån mellan flera olika långivare. Du kan jämföra lån till företag upp till 3 000 000 kronor direkt på hemsidan. 

VAD MER KAN VI ERBJUDA?

Mer om våra tjänster för företag