1. Företagsbloggen
  2. Småföretagare - tipsen så att du kan ta semester

Småföretagare - tipsen så att du kan ta semester

Många småföretagare glömmer bort att ta semester.

småföretag semester Lendobloggen

2023-06-01

När resten av Sverige loggar ut fortsätter varannan företagare att jobba. Men det är viktigt med återhämtning – här är 7 tips som underlättar för småföretagare som vill ta semester. 

Lagen säger att alla som är anställda i Sverige har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under sommaren. Men för Sveriges 500 000 småföretagare är verkligheten ofta en annan. Flera olika undersökningar som gjorts av Företagarna visar att många småföretagare tvingas jobba under sommaren. 

En undersökning visar att bara en av fem företagare har möjlighet att ta ut fyra veckors sammanhängande ledighet. Varannan företagare kan aldrig vara helt ledig under  semestern. Var fjärde företagare jobbar minst 20 timmar i veckan även under semestern. 

Med det tuffa året med inflation och räntehöjningar som ligger bakom många företag hade många behövt tid för den vila och återhämtning som många anställda tar för given. Småföretag skapar arbetstillfällen för två miljoner anställda, då är det viktigt att jobbskaparna får tid för återhämtning. 

För att ha kraft och ork i det långa loppet är det viktigt att ha semester. Det är förstås svårt för en företagare att helt logga ut, lägga in autosvar och strunta i att svara i mobilen. Men det går att underlätta och vara ledig mera. Här är 7 tips för att du som småföretagare ska kunna få en skönare sommar med mer ledighet.

1. Lägg in helt lediga dagar

Låt oss vara helt ärliga, livet som småföretagare innebär att du inte kommer att kunna stämpla ut och ha fem veckors sammanhängande semester. Men du bör lägga in helt lediga dagar när du inte svarar på mejl och kanske har jobbmobilen avstängd. För även om du är på stranden så innebär det en stress att hålla koll på mobilen. Våga koppla av och stänga av ett tag. 

2. Prioritera bort det som kan vänta

Gå igenom det som behöver göras i ditt företag och dela upp det i prioritet. Måste göras nu, måste göras snart och kan vänta. Då får du en bra priolista och genom att senarelägga vissa arbetsuppgifter frigör du tid för ledighet och återhämtning. 

3. Gör deklarationer och administration i förväg

Deklarationer av moms och arbetsgivaravgifter och andra krav på administration tar inte semester. Ofta väntar man in i det sista med att lämna in, men det går ofta att lämna in deklarationer och göra inbetalningar till Skatteverket flera veckor tidigare.

4. Fakturera lite tidigare

Att fakturera kunderna är en av de viktigaste sakerna som måste göras varje månad i ett företag, och en uppgift som inte går att skjuta upp. Men det går att fakturera en eller ett par veckor tidigare än vanligt, så slipper du tänka på det när du är ledig. En fördel med det är att du får in pengarna lite snabbare under sommaren. Om du skickar med en sommarhälsning till kunderna kanske de till och med blir glada över att få fakturan tidigare. 

5. Planera likviditeten

Att ta ledigt under sommaren betyder för många småföretagare att intäkterna sjunker eller till och med uteblir. Ska du ta ledigt kanske du får acceptera en viss minskning av omsättningen. Då är det viktigt att planera så att likviditeten i företaget är på rätt nivå. Gör en likviditetsbudget med inkomster och utbetalningar och se om det går ihop även när du är ledig. Om du behöver förstärka din likviditet kan du kostnadsfritt ansöka och jämföra företagslån från flera långivare hos oss på Lendo. 

6. Delegera till dina anställda

Om du har anställda så bör ni planera sommaren så att även du kan få ledigt. Ta tillfället i akt och delegera sådana arbetsuppgifter som du hittills bara har skött själv. Låt dina anställda växa och ta mer ansvar under sommaren så kan du koppla av lite mer.

7. Var tydlig mot dina kunder

Berätta för dina kunder att du har semester. Var tydlig med när du inte är tillgänglig och när du kommer tillbaka. Skriv ett autosvar på mejlen om hur kunderna kan kontakta dig i nödfall. 

VAD MER KAN VI ERBJUDA?

Mer om våra tjänster för företag