1. Företagsbloggen
  2. Svårare få lån för företag - då kan Lendo hjälpa

Svårare få lån för företag - då kan Lendo hjälpa

Ett växande problem bland företagare är svårigheten med att få lån.

kvinna grön tröja high five Lendo företagslån

2024-06-18

Många banker är allt mer restriktiva med lån till småföretag, inte minst nu under tuffare tider. Dessutom blir det allt svårare att få kontakt med banken när fler kontor läggs ner. Då kan Lendo komma in och fylla en viktig funktion.

Som småföretagare har man ofta många idéer och planer för framtida expansioner eller stora investeringar. Men när man försöker förverkliga sina planer stöter man ofta på hinder när det handlar om finansiering. Det kan innebära att tillväxtplanerna aldrig blir av, eller att ett tillfälligt likviditetsproblem istället förvandlas till att företaget riskerar att hamna i konkurs. 

Företagarorganisationen Företagarna rapporterar att utlåningen till små- och medelstora företag har minskat kraftigt samtidigt som det blivit allt svårare att få finansiering. Enligt statistik från SCB och Riksbanken har utlåningen av mindre krediter till företag minskat 16 månader i rad sedan slutet av 2022. 

Dessutom visar en undersökning från Företagarna på att hela 44 procent av småföretagare tycker det är svårt att få ett lån beviljat. Ett annat problem är att allt fler banker lägger ner sina kontor.

− En väl fungerande tillgång till krediter är avgörande för att småföretagare ska kunna investera i och expandera sina verksamheter, vilket gynnar både företagen och samhället i stort, säger Johan Grip, chefsekonom på Företagarna.

Men vi på Lendo förstår att småföretagare fortfarande har ett behov av krediter. Oavsett om du behöver kapital till en expansion eller investering, en checkkredit för att stärka likviditeten, vill förverkliga din startupidé, eller har ett lite mognare bolag, så kan vi på Lendo hjälpa dig. Därför erbjuder Lendo inte bara traditionella företagslån, utan även checkkrediter, uppstartslån och EU-lån. Dessutom får du personlig rådgivning av våra handläggare inom företagslån. 

Genom att ansöka om lån hos Lendo får du inom 24 timmar låneerbjudanden från upp till 13 olika banker och långivare. Lendo tar emot ansökningar om företagslån från alla företagsformer. Hos Lendo kan du ansöka om ett företagslån på upp till 5 miljoner kronor. För uppstartslån och EU-lån gäller vissa grundkrav. När du ansöker genom Lendo så tas endast en kreditupplysning via UC på företaget.

- Jag tycker det är väldigt givande och roligt att jobba med företagsprodukten då vi verkligen kan hjälpa våra kunder och ge dem alternativa lösningar, som deras huvudbank kanske inte kunnat erbjuda dem, säger Johan, lånehandläggare inom företagslån på Lendo. 

Känner du dig osäker på vilka lånemöjligheter ditt företag har, eller vilket lån som skulle passa företaget bäst? Då är du välkommen att ringa våra handläggare på 0771-131310 så hjälper de dig med alla dina frågor och funderingar. 

Fyra tips för att stärka likviditeten i företaget

Förhandla över betalningstider

Förbättra företagets likviditet genom att förhandla om bättre betalningstider med både kunder och leverantörer. Genom att få kunderna att betala snabbare, optimerar du kassaflödet och minskar kapitalbindningen. Längre betalningstider från leverantörer i sin tur ger företaget mer utrymme att hantera betalningar och frigör rörelsekapital. 

Se också till att fakturera omedelbart och följ upp att alla fakturor betalas i tid för att säkra företagets likviditet.

Optimera lagret

Har företaget stora lager som binder upp massa pengar kan det vara god tid att se över lagerhanteringen och om det går att förbättra. Förhandla med leverantörer för att se om det är möjligt att dela upp stora order eller beställa mindre kvantiteter. Det är alltid bättre att ha ett mindre lager som man omsätter flera gånger om året än ett stort lager som man omsätter en gång om året.

Likviditetsbudget

Om det inte finns en likviditetsbudget idag är det hög tid att ta fram en. Genom att skapa och följa en likviditetsbudget får du en översikt över företagets tillgängliga medel för att täcka de löpande utgifterna och kan identifiera ett potentiellt kassaflödesproblem. Speciellt nu under lite mer osäkra tider är det viktigt att ha en likviditetsbudget för att hålla koll på företagets in- och utbetalningar. Glöm inte att följa upp likviditetsbudgeten löpande.

Se över kostnader

En genomgång av företagets kostnader kan göra att du hittar dyra och onödiga kostnader som abonnemang, mjukvara eller prenumerationer som inte längre används. Många gånger kan det finnas tjänster som inte längre är nödvändiga för verksamheten men som enkelt går att säga upp.