1. Företagsbloggen
  2. Vad innebär det tredje krispaketet?

Vad innebär det tredje krispaketet?

Vad innebär det tredje krispaketet och hur tar jag som småföretagare del av stödet?

Vad innebär tredje krispaketet och hur tar mitt företag del av det? Lendo förklarar

2020-03-26

Det finns ett starkt behov bland svenska småföretagare med likviditetsbrist att få stöd i form av lån och finansiering till likviditet, och det omedelbart. Det nya föreslagna krispaketet från regeringen, Centerpartiet och Liberalerna riktar sig till mindre bolag och ska bl.a. möjliggöra kostnadslättnader för max 30 anställda inom ett företag. Vad innebär det senaste krispaketet för dig som småföretagare och hur tar man egentligen del av stödet? Vi reder ut. 

Det nya föreslagna krispaketet - 3 viktiga punkter

Det nya och tredje krispaketet ämnar att hjälpa mindre företagen genom kostnadslättnader och ökade möjligheter att låna pengar från bankerna. Det är framförallt små företag som paketet riktar sig mot och som, bortsett från pandemin, är livskraftiga och välfungerande. Om du vill veta mer hur banken gör sin bedömning av ett företags livskraftighet, läs vår artikel om bankernas kreditprocesser.

1. Statlig lånegaranti - incitament för banker att låna ut till krisdrabbade företag

Paketet innefattar en statlig lånegaranti vilket ska fungera som ett incitament för banker att låna ut till företag som just nu har det extremt tufft på grund av pandemin. Går företaget i konkurs är det staten som står som garant för att banken får tillbaka 70 % av de lånade pengarna. Regeringen föreslår även att ett enskilt företag får låna maximalt 75 miljoner kronor. Daniel Wiberg som arbetar som samhällspolitisk talesperson hos intresseorganisationen Företagarna citeras på deras hemsida gällande krispaketet: 

− Det är mycket bra med en förstärkning av den så kallade företagsakuten. Det handlar om att staten garanterar en stor del av utlåningen till företagen. Dessutom blir lånen amorteringsfria under de första 12 månaderna, vilket kan skapa ett extra andrum för företagen i kris, säger Daniel Wiberg.

Småföretagarnas näringspolitiske talesperson Erik Sjölander kommenterar också det nya krispaketet men är mer skeptisk mot paketet och säger i ett samtal med Lendo: 

-Det vi tror att småföretagare behöver är påfyllning av pengar, och det nu. Det vore exempelvis bättre om småföretagare kunder få tillbaka 100 % av arbetsgivaravgifterna retroaktivt istället för att man ska skjuta upp kommande månaders avgifter.

2. Kostnadslättnader under en fyramånadersperiod kan ge stor avlastning

Förslaget innebär även vissa kostnadslättnader för småföretag där man under en fyramånadersperiod exempelvis har möjlighet att pausa inbetalning av arbetsgivaravgift eller egenavgift för upp till max 30 anställda och 25 000 kronor per anställd och månad, vilket innebär att det endast är ålderspensionsavgiften på 10,21% som måste betalas in. Även momsbetalningar från 2019 ska kunna skjutas på framtiden och då har man till halvårsskiftet på sig att göra om sin preliminära deklaration.

3. Hyresstöd

För att underlätta likviditetskrisen i branscher såsom handel, hotell och restaurang utfärdar regeringen även ett hyresstöd under perioden 1 april - 30 juni. Det innebär att staten går in och tar 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Läs mer på regeringens hemsida om vilka stöd som går att söka. 

Än så länge saknas beslut om vilka långivare som ska omfattas av lånegarantin

Det är ännu inte beslutat vilka långivare som ska omfattas av den statliga lånegarantin. Om lånegarantin omfattar alla kreditmarknadsbolag och finansiella institut innebär det att såväl storbanker som nischbanker omfattas. Tillsammans kommer de förhoppningsvis kunna hantera en större mängd låneansökningar med snabbare besked än om endast storbanker omfattas. Det är fortsatt långivarnas kreditbedömningsprocesser som avgör vem som beviljas lån men regeringen hoppas på att paketet ska underlätta för småföretag som vanligtvis är livskraftiga men som i den stundande situationen har drabbats hårt finansiellt kopplat till pandemin, att ta del av stödet.

Sänkta kostnader och snabba pengar in i kassan kan vara avgörande för många småföretagarna i detta läge. Om det inte går att få tillgång till kan alltså ett lån vara den enda lösningen för ett litet företag som inte vill ansöka om rekonstruktion.

Fortsatt viktigt att jämföra erbjudanden innan du väljer det första bästa

Oavsett vilka banker och långivare som kommer att omfattas av statens lånegaranti är det viktigt att alltid jämföra erbjudanden innan man lånar. Gör du en låneansökan via Lendo kan du få erbjudanden från flera olika långivare och banker så att du enkelt kan jämföra dessa mot varandra. Det är exempelvis viktigt att jämföra totalkostnaden för ett lån vilket kan skilja sig mycket mellan olika långivares erbjudanden. Via Lendo är det gratis att göra en jämförelse och ansökan. 

Om du känner dig osäker på vad som gäller just dig och ditt företag kan du ringa våra duktiga medarbetare på 0771-131310 som hjälper dig med dina frågor.