1. Företagsbloggen
  2. Varnar för tuffare tider när skattekredit ska in

Varnar för tuffare tider när skattekredit ska in

Minskning av konkurser under året - men snart ska skattekrediten betalas

konkursstatistik

2021-08-23

​​Konkurserna i Sverige har minskat under hela året. Snart måste 50 miljarder kronor i uppskjuten skatt betalas in för 48 000 företag. Nu varnar experterna för tuffare tider när pengarna ska betalas in. 

Trots utmanande tider för landets företagare under covid-19-pandemin har konkurserna drivits ner till en rekordlåg nivå. Förutom olika typer av stöd är en viktig anledning att företag har kunnat skjuta upp inbetalning av skatter, något som gett en extra kredit från staten. 

Men i höst tas möjligheten att skjuta upp inbetalningen av skatten bort, och då är det dags att börja betala in den uppskjutna skatten. Nu varnar flera olika experter för att konkurserna kan öka igen när företagen måste betala in skattekrediterna. 

Totalt är det 48 000 företag som tillsammans har 50 miljarder kronor i uppskjutna skatter som snart ska betalas in, det är i genomsnitt en miljon kronor per företag. Trots att tiderna har ljusnat och sommaren varit bra för många företag har de flesta inte hunnit bygga upp likviditet. En sista utväg för de företag som inte kan betala kan bli att försätta företag i konkurs.

– Jag tror det är rimligt att anta att företag har dragit på sig rätt stora skulder under pandemin och skjutit dem framför sig. Dessutom ska den här skulden betalas med ränta. Vi tror att en andel av dessa företag inte kommer ha tillräckligt bra marginaler, balansräkningar och likviditet och tvingas slänga in handduken och ansöka om konkurs, säger Henrik Jacobsson, vd på kreditupplysningsföretaget Creditsafe till SVT. 

Flera intresseorganisationer skulle nu vilja se någon typ av avbetalning och nya lösningar för att mildra effekten för de företagare som måste återbetala sin skattekrediter. 

– Från politikens håll så tror jag att det finns ett intresse att de här företagen ändå ska kunna överleva. Då behöver man hitta någon typ av avbetalning eller någon annan slags lösning där man kan betala tillbaka och företaget kan överleva så att det inte blir en stor konkursvåg då de första avbetalningarna ska göras, säger Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna till SVT.

Under veckan blev det klart att regeringen förlänger ett av krisstöden till företag. Omställningsstödet förlängs med tio månader, men sänks kraftigt. Det har tidigare haft ett maxtak på 75 miljoner kronor per månad, nu sänks det till högst 40 miljoner kronor. Företag kan ansöka om det förlängda och förstärkta omställningsstödet från och med nästa vecka för perioden augusti 2020 till april 2021. Bland annat kan restauranger som drabbades av det tillfälliga serveringsförbudet av alkohol till och med den 11 april ansöka om ansöka om stödet samt andra företag som drabbades av de begränsade öppettiderna till månadsskiftet juni-juli i år.

Sommaren har inneburit en återhämtning för många företagare som tidigare varit hårt drabbade. Enligt Svensk Handel stilindex för juli ökade handeln av kläder och skor i butik och på nätet med omkring 20 procent jämfört med samma månad förra året.Många fysiska butiker rapporterar om att kunderna börjat hitta tillbaka till de fysiska butikerna. 

Swedbank rapporterar om en snabb återhämtning av konsumtionen, baserat på sina korttransaktioner. Den totala konsumtionen var första veckan i augusti sju procent högre än 2020 och fem procent högre än sommaren före pandemin. För hotell och restaurang var lyftet hela 29 procent jämfört med förra året. 

– På sistone har vi sett en snabb återhämtning av konsumtionen. Hotell- och restaurangsektorn har haft den snabbaste förbättringen och omsättningen var i juli betydligt högre än under de senaste två somrarna", säger bankens prognoschef Andreas Wallström.

VAD MER KAN VI ERBJUDA?

Mer om våra tjänster för företag