1. Företagsbloggen
  2. Visste du om det nya statliga “garantilånet”?

Visste du om det nya statliga “garantilånet”?

Endast 30% borgen för dig!

Garantilånet Lendo

2020-07-03

Det nalkas sommar i Sverige och vi är många som vill lämna denna turbulenta vår bakom oss. Men ännu är det många som fortfarande drabbas av corona, vårdas på sjukhus och far illa av de ekonomiska konsekvenserna till följd av coronakrisen. Riksgälden, på uppdrag av regeringen, har under våren lagt fram ett stödpaket till Sveriges småföretagare i hopp om att dämpa de ekonomiska negativa konsekvenserna. Företagsakuten heter paketet som innebär att Riksgälden just nu ställer ut 100 miljoner i garantilån till både statlig och privata verksamheter. Paketet ämnar just att stimulera långivare att våga låna ut pengar till småföretagare som innan coronaepidimin ansågs vara livskraftiga små eller medelstora företag. Nu kan du söka just ett sådant garantilån via Lendo och i denna artikel förklarar vi hur lånet fungerar och varför det kan vara rätt lösning för just dig.

Det har skrivits en hel del i media om de olika stödpaketen från regeringen. I mitten av mars kommunicerade regeringen att det första krispaketet innebar att man, via Riksbanken, lånade ut 500 miljarder till företag via bankerna. Det innebär även vissa lättnader i personalkostnader som möjlighet till permittering och möjligheten att skjuta på skatt och  arbetsgivaravgifter. Hjälpen nådde dock inte alla. Många småföretagare blev snabbt därefter varse om svårigheten att ta del av riksbankens lån via bankerna. Regeringens svar på kritiken var att via Riksgälden istället ge ut kreditgarantier till statliga och privata verksamheter via upp till 69 långivare i Sverige. Detta stödpaket går under namnet “Företagsakuten”. Paketets fördelar är att Riksgälden garanterar 70 % av lånet vilket gör att småföretagaren endast behöver gå i 30% borgen för lånet. Riksgäldens lånegaranti innebär även en trygghet för långivarna vilket innebär att de kan erbjuda bättre villkor till låntagarna, exempelvis minst 20 % lägre räntekostnad. 

Lån med endast 30% i borgen är ett efterlängtat alternativ på marknaden för företagslån. I krisens spår är det allt fler entreprenörer som inte vill eller vågar riskera sin privata ekonomi för att rädda företaget. Därför välkomnas alltså möjlighet att kunna låna med lägre risk för den privata ekonomin för den som söker lånet. Detta är inte en vanlig företeelse och det är Riksgälden som gör det möjligt för långivare och banker att låna ut med garanti från Riksgälden om 70 av risken för lånet. 

Det är samma kreditprocess som innan och det är viktigt att ditt företag kan påvisa en god finansiell utveckling och stabilitet innan krisen (här kan du läsa mer om hur banker och långivare vanligtvis bedömer ditt företag). Vi vill understryka att inte alla långivare i vår panel erbjuder Garantilånet utan att det endast är ett antal specifika som tillhandahåller produkten. 

När du får svar från långivarna ska du hålla utkik efter borgenskravet med “Begränsad borgen”. Här kan du läsa mer om grundkraven och villkor. 

Så ansöker du om garantilånet 

För att söka garantilånet gör du precis som vanligt när du ansöker om företagslån via Lendo. Du ansöker via vårt formulär och kommer få svar från våra anslutna långivare inom 24 h. När du får svar från långivarna ska du hålla utkik efter borgenskravet med “Begränsad borgen”, har du fått det borgenskravet har du erbjudits ett Garantilån. Vi vill förtydliga att inte alla långivare knutna till Lendos bankpanel erbjuder detta lån.