1. Låneskola
  2. Låneskola: Minska risk på lång sikt

Låneskola: Minska risk på lång sikt

Vår sparekonom Sharon Lavie hur du sänker risker på lång sikt när du tar lån.

Låneskola med Sharon Lavie, sparekonom på Lendobloggen

2022-06-08

Innan du tar ett lån kan det vara klokt att ha en plan för hur lånet ska betalas av. Då är det bra att fundera på i vilken takt lånet ska betalas av, vilka kostnader som lånet innebär totalt och hur du ska lösa dina lån ifall nåt händer på vägen, t.ex. om du blir arbetslös eller blir sjuk.

Anpassa lånets återbetalningstid

Du vill anpassa lånets återbetalningstid till livslängden för det du ska använda pengarna till. Använder du pengarna till att renovera köket kanske du räknar med en livslängd på 15-20 år, medan köper du exempelvis en bil eller en dator blir livslängden mycket kortare.

Exempel: Du lånar 130 000 kronor för att köpa en bil och räknar med att sälja den om åtta år. Du bör kollar upp vad restvärdet är för liknande bilar och får reda på att de ofta säljs för ca 50 000 kronor. Du vill inte att lånet du har kvar överstiger dessa 50 000 kronor. Det skulle ju i värsta fall innebära att att försäljningen inte täckte billånet som blev kvar.

För att minska risken för att detta händer måste du räkna med att minst amortera 130 000 – 50 000 = 80 000 / 8 år = 10 000 kr/år vilket blir

10 000/12 = 833 kr per månad. Till detta tillkommer givetvis även ränta, eventuell uppläggningsavgift för lånet och eventuella aviavgifter varje månad.

Skaffa dig en god uppfattning om vad lånet kostar

Som du ser i exemplet ovan är det ganska lätt att bilda sig en uppfattning om hur mycket man behöver amortera varje månad, men det kan vara svårare att få en helhetsuppfattning om vad den totala kostnaden för lånet blir inklusive alla räntor och avgifter. Varje långivare ska presentera den effektiva räntan, det är kostnaden för lånet uttryckt i procent inklusive räntan och alla avgifter. Men att få en procentsats kan vara svår att tolka till exakta pengar.

Konsumenternas bankbyrå har ett bra verktyg som heter Lånekalkylen där kan du se vad olika räntor och avgifter betyder för den totala kostnaden på lånet.

Tar vi exemplet ovan med bilen, räknar med att betala av hela lånet på 130 000  under 8 år och lägger till en ränta på 4,2%, en aviavgift på 30 kr per månad och en uppläggningskostnad på 960 kronor ser vi att den totala kostnaden för lånet blir:

155 908 kr som består av :

  • 130 000 kr som är det lånade beloppet,

  • 22 068 kr är räntekostnader

  • 3 840 kr är avgifter som består av 960 kr för uppläggningsavgift + 30 x12x 8 = 2880 kr för aviavgifter under 8 år.

  • Den effektiva räntan är 5,03% 

Gardera dina stora lån

Har du funderat på hur din ekonomi skulle klara av dina befintliga lån om du blev långtidssjukskriven eller blev arbetslös? Ett sätt att gardera för inkomstbortfall vid arbetslöshet är att teckna en inkomstförsäkring, i vissa fackföreningsavgifter ingår det en sådan. Den kompenserar för upp till 80% av din inkomst ifall du är blir arbetslös. Har du en sjukförsäkring kan den ersätta ditt inkomstbortfall vid längre sjukdom. Ett annat alternativ är att teckna låneskydd.

Låneskyddet är en försäkring som betalar av ditt lån om du blir sjuk, arbetslös eller avlider. Vid sjukskrivning och arbetslöshet betalar låneskyddet din månadskostnad (ofta både ränta och amortering) för lånet och om du avlider så betalas hela lånet eller en del av den beroende på hur mycket du valt att försäkra. Tänk på att det finns krav på kvalificeringstid, dvs att du behövt ha låneskyddet en viss tid innan du kan utnyttja det.

Dessutom måste du uppfylla vissa teckningskrav som tex en tillsvidareanställning, att du ska vara bosatt och folkbokförd i Sverige, att du ska vara frisk eller att du uppfyller den åldersgräns försäkringen har i sina villkor.