1. Privatbloggen
  2. 12 avdrag du inte får missa i deklarationen 2023

12 avdrag du inte får missa i deklarationen 2023

Nu har Skatteverket öppnat för 2023 års deklaration.

avdrag deklaration 2023 Lendobloggen

2023-03-22

Många svenskar kan minska sin skatt genom att kontrollera deklarationen och göra de skatteavdrag som de har rätt till. Här går vi på Lendo igenom 12 av de vanligaste avdragen inför deklarationen 2023. Du får faktiskt dra av för cykelresor! 

I början av mars fick många svenskar deklarationen i sin digitala brevlåda och i mitten av månaden öppnade Skatteverket för inlämning. Den som lämnar in sin deklaration före den 30:e mars har möjlighet att få pengar tillbaka på skatten redan före påsk. Men många svenskar har avdrag att göra, och då blir väntan längre. Men naturligtvis lönar det sig att göra de avdrag du har rätt till. 

Förutom att göra avdrag är det också viktigt att kolla att de förtryckta uppgifterna i deklarationen verkligen stämmer. Där brukar det också finnas många avdrag som du har rätt till, till exempel bör du kontrollera att ditt ränteavdrag är korrekt. 

De flesta avdragen du kan köra i år är välbekanta från tidigare års deklarationer. Men det finns en del nyheter 2023 som kan vara bra att känna till. Bland annat går det nu att göra avdrag för ökade levnadsomkostnader i högst en månad för den som haft tillfällig anställning eller uppdrag på annan ort. Det gäller dock inte om du fått reseersättning, traktamente från din arbetsgivare eller har ett anställningsavtal som är längre än en månad. 

Avdrag för resor till och från arbete

Har du resekostnader på mer än 11 000 kronor under 2022 kan du dra av för den överskjutande delen. Hur mycket du kan dra av för dina resor beror på vilket färdmedel du använt. För bilresor kan du dra av 25 kronor per mil (tidigare 18,50 kronor). 

Om du drar av för bilresor är det ett krav är att du ska spara in minst två timmar per dag för resan till och från jobbet genom att ta bilen jämfört med kollektiva färdmedel. Åker du kollektivt ska du summera ihop alla kostnader för periodbiljetter och enkelbiljetter. 

Avdrag för cykel 

Alla avdrag kan vara viktiga. Om du har använt cykel för resor mellan din bostad och din arbetsplats får du göra avdrag för dina utgifter. Du kan få avdrag med 350 kronor per år. Har du använt cykel för en del av sträckan mellan bostaden och arbetsplatsen får du avdrag för den sträckan. Du kan endast få avdrag om dina totala kostnader för resor till och från arbetet under året överstiger 11 000 kronor. 

Bostadsförsäljning - glöm inte avdragen

Om du sålde din bostad med vinst under 2022 ska du betala 22 procent i skatt på vinsten. Du får göra avdrag för renovering och försäljningskostnader, till exempel mäklararvode och homestyling. Den som har sålt bostaden med förlust kan göra avdrag med 50 procent av förlusten. 

Avdrag för privat pensionssparande

Om du har en privat pensionsförsäkring får du dra av för en del av ditt sparande. Du får göra avdrag för privat pensionssparande med upp till 35% av lönen i din inkomstdeklaration. För att kunna göra avdrag måste du pensionsspara i en pensionsförsäkring eller i ett individuellt pensionssparande (IPS). Avdraget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp, det vill säga högst 525 000 kronor i 2023 års deklaration.

Avdrag för grön teknik

Om du till exempel installerat solceller kan du göra avdrag för grön teknik. Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. Skattereduktion för grön teknik ges med 20 procent av kostnaden för arbete och material på solceller. För laddningspunkt till elbil ges reduktion med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Rot- och rutavdrag

I regel finns de rot- och rutavdrag du har rätt till förtryckta på din deklaration. När du anlitar ett företag för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad kan du få rotavdrag för delar av arbetskostnaden. Du kan också få rutavdrag för hushållsnära tjänster, inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och it-utrustning. Material och övriga kostnader, såsom resekostnader, ger däremot inte rätt till avdrag. Rotavdraget och rutavdraget räknas ihop och är högst 75 000 kronor per person och år.

Rotavdraget får dock högst vara 50 000 kronor per år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gör, till exempel skattereduktion för grön teknik. 

Avdrag för gåvor dubblerat

De senaste åren har många ökat sina donationer och från och med deklaration 2023 och inkomståret 2022 är avdraget för gåvor till välgörenhet fördubblat till 3000 kronor. Du får dra av 25 procent av gåvobeloppet. Det betyder att du får ett avdrag på 3000 kronor om du donerat det maximala beloppet på 12 000 kronor. 

Avdrag för hyresinkomster

Vi på Lendo har rapporterat att allt fler svenskar hyr ut sin bostad för att dryga ut kassan i tuffare tider. Du kan göra skatteavdrag för hyresinkomsterna. Hyresinkomster upp till 40 000 kronor är helt avdragsgilla och därmed skattefria. På den delen som ligger ovanför 40 000 kronor kan du dra av 20 procent, det resterande beloppet beskattas med 30 procent. 

Avdrag för dubbel bosättning

Om du på grund av ditt arbete har flyttat till en ny bostadsort så kan du dra av dina ökade levnadskostnader om du har behållit bostaden på den gamla orten. För att få avdrag måste du ha övernattat på arbetsorten och avståndet mellan arbetsorten och den gamla bostadsorten ska vara längre än 50 kilometer. Du får bara göra avdrag för måltider och småutgifter för den första månaden av vistelsen på arbetsorten. Du kan göra avdrag för utgifter för måltider och småutgifter på arbetsorten med antingen den verkliga merkostnaden eller enligt schablon.

Schablonavdraget under den första månaden är 72 kronor per dag inkomståret 2022. Du får göra avdrag för utgiften för ditt boende på den nya orten. Du måste kunna visa dina kostnader. Om familjebostaden har flyttats till arbetsorten får du i stället göra avdrag för bostaden på den gamla bostadsorten.

Förlustavdrag vid försäljning av värdepapper

Om dina förluster på aktier och aktiefonder är större än dina vinsterna kan du dra av för förlusten. Du får dock endast dra av 70 procent av förlusten. Det sänker din skatt med 21 procent eftersom skatten i kapital är 30 procent. Men förlusten är fullt kvittbar mot vinster på aktier och fonder. 

Ränteavdrag

I takt med att räntorna har gått upp har också ränteavdragen växt. Du får dra av 30 procent av ränteunderskottet upp till 100 000 kronor. På räntebelopp över 100 000 kronor är skatteavdraget 21 procent. Räntor på studielån via CSN är inte avdragsgilla. Om ni är två som står på en bostad kan det vara fördelaktigt att fördela räntekostnaden så att ingen kommer över 100 000 kronorsgränsen. 

Avdrag för arbetsredskap

Om du har behövt köpa in arbetsredskap till ditt arbete som inte betalats av arbetsgivaren kan det finnas möjlighet till avdrag. Det kan till exempel handla om en dator eller surfplatta, men du måste kunna bevisa att den behövs i jobbet och att din arbetsgivare inte ger dig motsvarande utrustning. Inköpet ska styrkas med kvitto.