1. Privatbloggen
  2. Undersökning: 4/10 som lånar gör livsinvesteringar

Undersökning: 4/10 som lånar gör livsinvesteringar

Var tredje svensk konsument har tagit ett privatlån de senaste två åren, visar en ny undersökning.

livsinvestering

2022-01-10

Fyra av tio lånar för att göra livsinvesteringar i till exempel körkort, renovering eller utbildning. 

Många svenskar använder sig av möjligheten att ta ett privatlån för att finansiera investeringar eller betala tillbaka andra lån, visar en ny opinionsundersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Resurs Bank

Bland medelinkomsttagare har 42 procent tagit ett privatlån de senaste åren och hos höginkomsttagare är siffran 34 procent. Av låginkomsttagare har 30 procent tagit ett privatlån. Det är ungefär lika stor andel män som kvinnor som tar privatlån.

Den äldre gruppen över 55 år använder lån utan säkerhet i minst utsträckning, troligen för att de har haft många år på sig att bygga upp en buffert i ekonomin. 

Vanligast är att ta ett privatlån för olika typer av livsinvesteringar, 39 procent har tagit lånet för att göra en livsinvestering som att finansiera en utbildning, ta körkort, köpa en bostad eller renovera och investera i hemmet. Det är också populärt att ta lån för att betala tillbaka andra lån, något 36 procent av privatlånen används för. 28 procent av privatlånen används för att konsumera eller resa.

– Möjligheten för privatpersoner att ta lån eller nyttja krediter är grundläggande för ett väl fungerande samhälle och en hållbar privatekonomi. Det är intressant att mer än var tredje privatlån används för livsinvesteringar som att renovera sitt hem eller ta den utbildning man har drömt om. Förhoppningsvis kan det bidra till att nyansera bilden av privatlån, säger Nils Carlsson, vd för Resurs Bank.  

Undersökningen visar att nio av tio (88 procent) som tagit ett blancolån uppger att de känt sig trygga med att kunna betala tillbaka krediten. Denna relativt höga siffra tyder på att konsumenterna i hög grad anser att de har förstått lånets kostnad, villkor och betalningar när de har tagit lånet. De flesta i undersökningen är nöjda med hur lånet hanteras, men låginkomsttagare är något mer missnöjda än höginkomsttagare. 

Enligt Finansinspektionens nya rapport om konsumtionslån var det  låntagare med de högsta inkomsterna tog de största lånen. I genomsnitt betalade personer med nya blancolån 8 procent av sin inkomst i räntor och amorteringar för lånet 2020. 

Rapporten visar att månadsbetalningens andel av inkomsten har sjunkit över tid som en följd av lägre räntor, stigande inkomster bland de som tagit lån och något längre löptider för större lånebelopp. 

Knappt 40 procent av blancolånen gick genom en låneförmedlare 2020, och det är ungefär samma andel som 2019. För blancolån under 10 000 kronor var andelen förmedlade lån 4 procent jämfört med drygt två tredjedelar av lånen över 250 000 kronor.