1. Privatbloggen
  2. Att tänka på vid giftermål med någon förmögen

Att tänka på vid giftermål med någon förmögen

Lendos sparekonom om saker du ska tänka vid äktenskap med någon som är förmögen.

Sharon Lavie, sparekonom Lendo. Grön blus

2024-07-08

Om du planerar att gifta dig med någon som har det väldigt bra ställt, kan det vara klokt att sätta sig in i de ekonomiska och juridiska aspekterna och fundera på vilka åtgärder du behöver vidta för att säkerställa att dina rättigheter och ekonomiska intressen också skyddas. Kom ihåg att det finns en stor skillnad mellan att vara gift och sambo. En förmögen person har även i äktenskapet möjligheter att skydda sitt kapital genom avtal om enskild egendom. 

Detta kan också gälla egendom som man fått genom arv eller gåva. Även om det i början av relationen kan kännas rimligt att var och en äger sitt och att det förblir så vid en eventuell separation, kan situationen vara helt annorlunda efter många år ihop. Den ena kanske står tillbaka i sin karriär för att stötta i företagandet eller så kan det tillkommit gemensamma barn.

Har din partner stor förmögenhet kan det vara klokt att förstå förmögenhetens ursprung. Varifrån kommer förmögenheten – arv, investeringar, företagande – detta kan påverka hur tillgångarna behandlas vid en skilsmässa. Nästa steg är att skaffa sig en bild kring vilka tillgångar som är enskild egendom (som inte delas vid skilsmässa) och vilka som är giftorättsgods (som delas vid skilsmässa). Detta ger dig en bättre bild av vilka åtgärder och beslut du behöver ta för att säkerställa att din ekonomiska framtid är trygg med eller utan din partner.

Glöm inte bort att även ta en titt på skulder. Ibland kan synliga tillgångar vara finansierade genom lån och skulder. Kontrollera om det finns några skulder som kan påverka er ekonomiska situation. Ett telefonsamtal till Kronofogden kan ge dig svar på om det kan finnas en allvarlig skuldsättning som kan vara viktig att känna till.

Även om skulder är personliga, kan det påverka din ekonomi. Du ska vara särskilt uppmärksam på om du blir ombedd att gå i borgen för någon, underteckna lånedokument eller skriva under avtal i ditt namn.

Nedan kommer 20 viktiga aspekter att ta hänsyn till när du gifter med en förmögen person.

1. Förhandla ett rättvist äktenskapsförord: Även om äktenskapsförord är vanligt för att skydda förmögenheten hos den rika parten, kan det också användas för att säkerställa att du har rätt till en del av tillgångarna vid en skilsmässa. Förhandla för att inkludera klausuler som ger dig en rättvis andel av gemensamma tillgångar. Detta gäller särskilt om vissa tillgångar skyddas som enskild egendom genom gåva eller arv. Även om dessa inte kommer ingå i äktenskapsskillnaden så är det viktigt att kartlägga vad som exkluderas och hur dina intressen kan bevaras.

2. Gåvor och överföringar under äktenskapet: Diskutera möjligheten att få gåvor eller överföringar av tillgångar under äktenskapet. Detta kan inkludera fastigheter, kontanter eller andra värdefulla tillgångar som kan bli din enskilda egendom. Gåvor mellan makar beskattas inte och kan vara värdefulla för att säkra din ekonomiska framtid.

3. Se över försäkringsskydd: Se till att du är namngiven som förmånstagare på din partners livförsäkringar, sjukförsäkringar och andra försäkringar. Detta ger dig ett skyddsnät om något skulle hända din partner.

4. Gemensamt ägande av fastigheter: Om ni köper bostäder tillsammans, se till att du står som delägare på fastighetsdokumenten. Detta kan ge dig rätt till en del av värdet på fastigheten vid en skilsmässa eller vid din partners död.

5. Dokumentera gemensamma investeringar: För gemensamma investeringar och tillgångar, se till att allt är väl dokumenterat med båda era namn. Detta inkluderar bankkonton, aktier, fonder och andra finansiella investeringar.

6. Upprätta ett gemensamt testamente: Arbeta tillsammans med din partner för att upprätta ett testamente som säkerställer att du ärver en del av förmögenheten. Detta kan förhindra tvister och osäkerhet om vad som händer med tillgångarna om din partner avlider. Särskilt om det förekommer barn från tidigare relationer.

7. Övervaka ekonomiska aktiviteter: Håll dig informerad om er gemensamma ekonomi. Det är lätt att sätta sig i baksätet och låta den med tillgångarna ta alla ekonomiska beslut kring er ekonomi. Men det kan vara en mycket dålig idé. Det handlar om ditt liv och ekonomi också. Se till att du har tillgång till kontoutdrag, investeringar och andra ekonomiska dokument. Detta hjälper dig att förstå den fulla omfattningen av er ekonomiska situation.

8. Rådgivning från ekonomiska experter: Anlita en egen ekonomisk rådgivare som kan hjälpa dig att förstå och planera för din framtida ekonomiska säkerhet. Detta kan inkludera rådgivning om investeringar, pensioner och långsiktig finansiell planering. En viktig del kan vara att du får möjlighet att ha ett eget sparat kapital som är din enskilda egendom.

9. Krav på underhåll: Diskutera och förhandla om underhåll (äktenskapsunderhåll) som en del av äktenskapsförordet. Detta kan ge dig ekonomiskt stöd under och efter äktenskapet, särskilt om du har gjort personliga eller yrkesmässiga uppoffringar för din partners skull.

När man skiljer sig kan en av makarna begära underhållsbidrag från den andra parten redan under betänketiden om inkomstskillnaderna är stora. Detta säkerställer att båda parter kan behålla samma ekonomiska nivå som under äktenskapet. Det kan bli stora belopp varje månad, särskilt om en make är föräldraledig, arbetslös eller har varit hemma med barn.

Underhållsbidrag kan också fortsätta betalas efter skilsmässan, även om detta är ovanligt, beroende på tingsrättens beslut i samband med skilsmässoförfarandet. Om det finns stora inkomstskillnader, kan underhållsbidragen vara betydande.

10. Skydda dina egna tillgångar: Se till att du behåller kontrollen över dina egna tillgångar och ekonomiska resurser. Även om din partner är rik, är det viktigt att ha egna medel för att behålla en viss grad av självständighet. Skulle du vilja avsluta relationen är det viktigt att du kan ta det beslutet och kunna stå på egna ben.

11. Utbildning och karriär: Investera i din egen utbildning och karriärutveckling. Detta ger dig en starkare ekonomisk ställning och större självständighet, oavsett vad som händer i äktenskapet.

12. Konsultera en familjerättsadvokat: Innan du gifter dig, konsultera en advokat som är specialiserad på familjerätt. Advokaten kan ge dig råd om hur du bäst skyddar dina rättigheter och förbereder dig för eventuella juridiska utmaningar.

13. Regelbundna uppdateringar av avtal: Se till att era juridiska avtal, såsom äktenskapsförord och testamenten, uppdateras regelbundet för att återspegla eventuella förändringar i er ekonomiska situation eller familjesituation.

14. Delta i ekonomiska beslut: Var aktivt involverad i ekonomiska beslut och investeringar under äktenskapet. Detta ger dig en bättre förståelse för era tillgångar och hur de hanteras. Ni behöver också bestämma hur gemensamma tillgångar ska förvaltas och vem som har beslutsrätt över dessa.

15. Diskutera hur utgifter ska hanteras: Att låta ena partnern betala för allt kan ge en obalans i dynamiken och risken är att den som betalar allt även får bestämma mer kring frågor som boende, fritid, resor och inköp. Fundera på hur ni vill tackla detta och hur relationen kan bli balanserad.

16. Skydd för bostad: En make får inte utan den andra makens samtycke inteckna (belåna)fast egendom där makarna bor tillsammans (se 7 kap. 5 § 1 st. äktenskapsbalken). Men den andra makens samtycke behövs inte för ny pantsättning av gamla obelånade pantbrev i en giftorättsfastighet. Detta innebär att om det finns pantbrev kopplade till bostaden så kan de utnyttjas till max utan din vetskap. Detta kan påverka ekonomin och något man bör ha koll på. Se till att ditt boende är säkrat, oavsett om det är en gemensamt ägd fastighet eller en som tillhör din partner. Ett sätt är att förhandla om rätten att bo kvar i bostaden vid en eventuell skilsmässa.

17. Fokusera på framtida inkomster: Diskutera och planera för hur framtida inkomster ska delas. Detta inkluderar investeringar, pensioner och andra inkomster som kan genereras under äktenskapet.

18. Företagsägande och intressen: Om din partner äger ett företag, diskutera hur ditt bidrag till företagets framgång kommer att erkännas och hur du kan skydda dina rättigheter. Det handlar både om du har arbetsuppgifter i företaget men även om du tar ett steg tillbaka i din egen karriär för att möjliggöra din partners arbete.

19. Barn och underhåll: Om ni planerar att ha barn, diskutera er syn på hur deras ekonomiska behov ska hanteras och hur ett eventuellt sparande ska upprättas.

20. Öppen kommunikation: Ha en öppen och ärlig kommunikation med din partner om ekonomi och förväntningar. Detta kan förebygga konflikter och hjälpa er att bygga en starkare och mer stabil ekonomisk framtid tillsammans.