1. Privatbloggen
  2. Bostadspriserna fortsätter nedåt:

Bostadspriserna fortsätter nedåt:

”Räntan ligger bakom”

bopriser Sverige - Lendobloggen

2022-08-19

Nedgången av de svenska bopriserna fortsätter. I juli föll priserna på villor med 6,6 i mellersta Sverige. Nedgången på lägenheter i Stockholm var 5,1 procent, enligt SBAB och Booli. 

 – Även om bostadspriserna i stor utsträckning bestäms av förväntningar om kommande räntenivåer, bör vi ställa in oss på ett visst fortsatt prisfall i takt med Riksbankens fortsatta höjningar, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije. 

Priserna på bostäder i Sverige fortsätter att gå ner efter de stora räntehöjningarna. Nya siffror från SBAB och Booli visar att priserna på både lägenheter och hus föll i samtliga regioner i juli. 

Samtliga regioner i landet ligger på minus i år, utan norra Sverige. Störst var nedgången i juli på hus i Mellersta Sverige och på lägenheter i Stockholm där priserna föll med 6,6 respektive 5,1 procent. 

Jämfört med den tidigare toppnoteringen är nu priserna 12 procent lägre på både villor och lägenheter i Stockholm. SBAB och Boolis prisindex baserar sig på samtliga bostadsförsäljningar registrerade på Booli under juli.

Att Norrland klarar sig bättre än övriga Sverige kan bero på stora industrietablering som till exempel Northvolt i Skellefteå. 

- Bostadspriserna har nu gått ned kraftigt sedan toppnoteringarna och som mest med 12 procent på både lägenheter och hus i Stockholmsregionen. 

Det är nu bara Norra Sverige som, trots stora prisfall även där på senare tid, fortfarande visar positiva tal för innevarande år för både hus och lägenheter. Möjligen kan det förklaras av ökande bostadsbrist i kölvattnet av nya stora industrietableringar där, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB i en kommentar till siffrorna.

Enligt Robert Boije har vi sannolikt inte sett botten på bostadsmarknaden ännu. Större delen av nedgången kan förklaras med högre räntor och dyrare boendekostnader. 

- Det är tydligt att det är framför allt ränteuppgången som ligger bakom den stora nedgången i bostadspriserna eftersom nästan hela nedgången sammanfaller med en period efter vilken Riksbanken började höja styrräntan. Även om bostadspriserna i stor utsträckning bestäms av förväntningar om kommande räntenivåer, bör vi ställa in oss på ett visst fortsatt prisfall i takt med Riksbankens fortsatta höjningar. 

SBAB spår ändå ingen stor dramatik där låntagare börjar få svårt att betala sina räntor och amorteringar. 

– Så länge inte även arbetslösheten börjar öka kraftigt, är jag dock inte så orolig för att det ska bli någon jättedramatik. För särskilt villapriserna kan dock kommande elpriser också bli en joker i leken, säger Robert Boije.

Du har väl inte missat att Lendo numer även jämför bolån? Jämför låneerbjudanden till ditt bostadsköp med en enda ansökan och kreditupplysning!