1. Privatbloggen
  2. Döden nära för sms-lån?

Döden nära för sms-lån?

Lendos sparekonom Sharon Lavie går igenom Finansinspektionens konsumtionslånerapport som presenterades igår.

Erik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen. Pressbild

2020-10-02

Finansinspektionen presenterade i går sin konsumtionslånerapport. Den visar att fenomenet med snabblån minskar kraftigt sedan bestämmelserna om högkostnadskrediter trädde i kraft 1 september 2018.  Samtidigt pratades det om ett nytt problematiskt fenomen i form av fakturaköp som leder till kostnad i form av en avgift eller ränta, vilket sker om den inte betalas in på förfallodatum eller om kunden väljer att avbetala. 

FI:s rapport som bygger på data från 2019, dvs innan Coronapandemin, visar att det är mycket större andel av dem som handlar på faktura som hamnar hos Inkasso och Kronofogden än de som exempelvis betalar med konto eller kortkredit, eller finansierar sina köp med blancolån eller objektlån (exempelvis billån). Bland unga under 25 år var andelen som hamnade i betalningssvårigheter till följd av en faktura, nästan den dubbla jämfört med  populationen i stort. Finansinspektionen pekar på avsaknaden av lagkrav på kreditprövning när det gäller fakturaköp som en trolig orsak, samtidigt som antal fakturaköp blir allt vanligare till följd av ökad näthandel. 

Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen berättade att myndigheten redan ser över regelverket och kommer att lämna ett nytt förslag på regelverk redan till våren. Det nya regelverket ska tydliggöra hur en kreditprövning vid fakturaköp ska ske och vilken information som ska begäras från konsumenten.

Små lån leder oftare till inkasso

En annan del av rapporten visade att två tredjedelar av alla lån (lån identifierat som blancolån, konto eller kortkredit samt en faktura som genererat en avgift eller ränta) är små lån under 2 000 kronor. Dessa lån hamnar mer än 5 gånger oftare hos inkasso än stora lån på över 200 000 kronor.  Nästan hälften av alla lån med belopp på 200 000 kronor och mer används för att lösa andra lån, så kallade samlingslån. Thedéen påpekade att samlingslån i sig kunde passa enskilda konsumenter och sänka lånekostnaderna, men att det var viktigt att konsumenten inte lånar mer än vad denne behöver samt att man slutbetalar sina lån för att minska kostnader för räntor och avgifter på sikt.  

Sharon Lavie, privatekonom Lendo & Schibsted

Lendo är Sveriges största jämförelstjänst för privat- och företagslån. Via Lendo kan du som går i lånetankar jämföra lånevillkor (som exempelvis ränta och totalkostnad) för privatlån mellan 10 000 kr - 600 000 kr. Väljer du att ansöka om ett privatlån, exempelvis ett samlingslån, kommer det billigaste lånealternativet sett till totalkostnad alltid att visas längst upp bland dina eventuella låneerbjudanden från långivare och banker anslutna till vår jämförelsetjänst. Du kan sedan välja att filtrera dina erbjudanden utefter andra kriterier. 

Lendo möjliggör inte någon jämförelse av högkostnadskrediter. Hos Lendo jämför du tryggt, våra banker och långivare inklusive Lendo står under Finansinspektionens tillsyn.