1. Privatbloggen
  2. Hur snabbt ändrar banken räntorna?

Hur snabbt ändrar banken räntorna?

Lendos sparekonom Sharon Lavie om hur banker ändrar räntor.

Sharon Lavie sparekonom Lendo

2024-03-27

Många låntagare ser fram emot kommande räntesänkningar. Riksbanken har i sitt senaste uttalande lyft att det nu är möjligt att en sänkning av styrräntan kan komma redan till sommaren. Samtidigt har vi sett att marknadsräntorna redan har rört sig både upp och ner under senaste månaderna även om styrräntan varit oförändrad. Hur hänger detta ihop, kan man fråga sig?

Vilka lån har fast eller rörlig ränta?

Bortser man från bolån har de flesta lån som ges ut till privatpersoner rörlig ränta. Det gäller både privatlån utan säkerhet och privatlån med säkerhet, exempelvis billån. Räntan kan alltså gå upp eller ner, vilket innebär att din räntekostnad för lånet kan variera lite över tid.

När det gäller bolån erbjuds ofta alternativet fast ränta, vilket innebär att din bolåneränta är konstant under den tecknade bindningstiden.

När kan räntan ändras?

Även om räntan är rörlig kan den inte ändras hur som helst. I Konsumentkreditlag 17 § står det hur långivaren får ändra den rörliga räntan. Det får bara ske efter kreditpolistika beslut, ökade upplåningskostnader för långivaren eller andra kostnadsökningar som långivaren inte kunnat förutse. Här står även att kreditgivaren är skyldig att tillämpa ett avtalsvillkor om ränteändringar på samma sätt till konsumentens förmån som till hans eller hennes nackdel. Det betyder att sänkningar som baseras på tex styrräntan sänks ska ske under samma förutsättningar som det omvända, att räntan höjs pga att Riksbanken höjt styrräntan.

Vad påverkar den rörliga respektive fasta räntan?

Bolåneräntorna som gäller för fasta räntor med längre bindningstid uppdateras dagligen. De baseras på vad aktörerna på marknaden är beredda att betala för olika typer av krediter. För lånekunden som redan har ett lån får det ingen effekt om lånet är bundet, medan en potentiell lånekund som ännu inte bundit sitt lån kan se att erbjudandet för räntor med längre bindningstider kan förändras från en dag till en annan.

De rörliga räntorna är knutna till Riksbankens styrränta och ändras inte lika ofta, eftersom direktionen har åtta penningpolitiska möten under året, där de också kan lämna besked om en ändring av styrräntan. Om Riksbanken bestämmer sig för att sänka eller höja styrräntan kommer det även få effekt på de rörliga räntorna.

Hur snabbt justerar bankerna räntan på rörliga lån?

Hur snabbt denna justering sker är inte lika självklar. Vid små förändringar av styrräntan tenderar bankerna svara med långsammare justeringar av räntorna. Bankens egna förväntningar kring styrräntan och analys av tex konkurrensen kan leda till att det sker en asymmetri eller fördröjning till Riksbankens höjningar/sänkningar av styrräntan.

Räntesättningen är individuell

Även om banken har en listränta som de kommunicerar i marknadsföringen gör banken en individuell bedömning av din ekonomi och den ränterabatt de erbjuder just dig. Därför är det alltid klokt att jämföra olika banker eftersom varje bank har sina egna bedömningskriterier.