1. Privatbloggen
  2. Inflationstakten fortsätter att sjunka

Inflationstakten fortsätter att sjunka

Sharon Lavie, vår sparekonom om dagens inflationsbesked.

Sharon Lavie sparekonom Lendo

2024-01-15

SCB decembersiffror visar att inflationen i Sverige minskade från november till december 2023. Inflationstakten var 4,4 procent i december, vilket var lägre än de 5,8 procent den var i november. En viktig anledning till den minskade inflationen var att elpriserna hade minskat med  38,9 procent jämfört med december 2022.

Tittar man på inflationen med fast ränta, dvs bortsett från den effekt som de ökade räntekostnaderna hade på bolån, sjönk inflationen från 3,6 till 2,3 procent, den lägsta noteringen sedan juli 2021.

I december påverkades inflationen främst av högre priser inom rekreation och kultur, där paketresor och restaurangbesök ökade i pris. Även livsmedel, kläder och transporttjänster hade prishöjningar. Inom transporttjänster var det främst flygresor som påverkade månadsförändringen.

Livsmedel och alkoholfria drycker hade en prishöjning med 5,3 procent från december 2022 till december 2023. Att priser på resor stiger under en semestermånad som december är oftast säsongsnormalt.

En intressant indikator är (KPIF-XE) vilket är inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter, vilket var 5,3 procent i december. Detta är en nedgång jämfört med november då den var 5,4 procent men visar ändå att inflationen fortfarande är relativt hög i samhället i stort.

Så påverkas räntan av inflationen

Vi ser att vi sakta börjar närma oss det mål som Riksbanken har, vilket är en inflationstakt (KPIF) på 2 procent. Samtidigt kan vi konstatera att en bidragande orsak till att inflationen trycks ner är fjolårets höga elpriser som nu fallit tillbaka, men att inflationen som rensar bort denna effekt (KPIF-XE) fortfarande ligger en bra bit över målet.

Fortsätter inflationen att sjunka brukar man generellt sett räkna med lägre räntor eftersom centralbanker tenderar att sänka räntorna för att stimulera ekonomin när inflationen är låg.

Min bedömning är dock att Riksbanken kommer att avvakta räntesänkningar tills inflationen sjunkit lite till och stabiliserat sig över en längre period. Därför skulle jag inte räkna med räntesänkningar förrän tidigast i höst men troligtvis inte förrän vintern 2024/2025.