1. Privatbloggen
  2. Internationella kvinnodagen

Internationella kvinnodagen

- så undviker du fallgroparna som förstör din ekonomi

Sharon Lavie, sparekonom Lendo. Grön blus

2024-03-08

Deltidsarbete, familjeansvar, yrkesval och en dos av oförklarlig ojämlikhet är alla orsaker till att kvinnors inkomster är lägre. Detta trots att kvinnor idag studerar i högre grad än män så påverkas kvinnors ekonomi av nämnda faktorer till den grad att det begränsar deras handlingsfrihet och livssituation. Detta ekonomiska gap får betydande konsekvenser för kvinnor i deras vardag och påverkar även deras långsiktiga ekonomiska trygghet.

Den lägre lönenivån för kvinnor i de flesta yrken innebär att det tar längre tid att spara ihop till en kontantinsats för ett eget boende. Dessutom begränsar det deras möjlighet att låna pengar, vilket kan resultera i att de bor i mindre bostäder än vad de annars skulle ha råd med. Även i relationer där par skaffar barn är kvinnors ekonomiska situation oftast den som försämras. Många kvinnor minskar sin arbetstid för att ta hand om barnen, medan männens arbetsomfattning oftast förblir oförändrad.

Det är minst lika viktigt att förstå hur dessa ekonomiska faktorer och val påverkar kvinnors framtida pension. Genom att minska sin arbetstid eller ha lägre inkomster har kvinnor offrat inte bara sin ekonomi utan även sina valmöjligheter och livskvalité som pensionärer. Detta understryker vikten av att aktivt planera för sin pension, antingen genom eget sparande eller genom att säkerställa kompensation för eventuella förlorade inkomster, till exempel genom överföring av premiepensionsrätter.

På Internationella kvinnodagen 2024 uppmanar jag alla kvinnor att ta kontroll över sin ekonomiska framtid genom att aktivt planera och investera i sin pension. Genom att vara medveten om de ekonomiska utmaningar som kvinnor står inför och agera proaktivt kan vi gemensamt arbeta för att skapa en mer jämställd och ekonomiskt hållbar framtid för alla.

Nedan listar jag åtta fallgropar som påverkar kvinnans ekonomi negativt samt tips på vad du som kvinna kan göra för att undvika dem. 

Åtta fallgropar som påverkar kvinnans ekonomi

Ogenomtänkt yrkesval

– Det kan finnas många anledningar till att man väljer ett yrke framför ett annat, samtidigt är det viktigt att förstå hur ditt yrkesval kan påverka din ekonomi nu och på sikt. Ta reda på hur lönebilden ser ut och om det finns möjligheter för dig att vidareutbilda dig för att öka din lön på sikt? Jämför gärna lönestatistik och läs på vilka yrken som det kommer råda brist inom för att ge dig en god prognos för framtiden.

Strunta i buffert

– Livet är oförutsägbart och du kommer förr eller senare drabbas av en oväntad utgift. Om du inte har en buffert kan det bli väldigt dyrt om du behöver låna pengar för att klara av denna utgift. Att bygga upp en buffert för oväntade händelser är absolut grundläggande i en hälsosam ekonomi och minimerar ditt behov för att ta små lån och krediter för att klara av vardagen. Bufferten ska finnas på ett sparkonto med insättningsgaranti. Se ändå till att du väljer ett sparkonto där du får ränta på dina pengar. Målet är att ha 2-3 månadsutgifter i buffert, minst.

Skippa långsiktigt sparande

– Ett långsiktigt sparande kan ge dig möjlighet att leva det liv du önskar. Just sparande på lång sikt är något som vi kvinnor ligger lite efter med i jämförelse med männen. Fondbolagens förening har gjort en undersökning som visar att 71 procent av alla kvinnor sparar privat i fonder medan 77 procent av alla män gör det samma. Ett långsiktigt sparande handlar för många om att ge sig själv en möjlighet till en meningsfull fritid eller en möjlighet att uppfylla en specifik önskan, medan andra vill säkra sin trygghet i framtiden som pensionär. Givetvis finns det extrema varianter, som exempelvis en önskan om att bli ekonomiskt oberoende innan man fyllt 40, men för gemene man handlar det om mindre extravaganta mål. Att lägga undan en summa, hur liten den än må vara till ett långsiktigt sparande, kan göra under för din ekonomi på sikt. Ditt långsiktiga sparande ska inte ligga på ett sparkonto. Du har bäst chans att få en god avkastning på börsen. Har du ingen kunskap om börsen kan du be din bank att öppna ett ISK (Investeringssparkonto) och hjälpa dig att välja en global indexfond med låg avgift dit du beställer en månadsöverföring på en för dig rimlig summa varje månad. Efter hand kan du välja fler fonder som har högre risk om du vill det. Ränta på ränta effekten kommer skapa magi!

Ta all föräldraledighet och VAB själv

– Under småbarnsåren börjar lönegapet mellan kvinnor och män att öka. Därför är det klokt att fördela ledigheter så jämlikt som möjligt. Samtidigt ska man vara medveten om att långvarig föräldraledighet och deltidsarbete kan påverka din pension negativt, därför är det klokt att dela på dessa med din partner.

Exempelvis kan en person som jobbar inom stat, kommun eller region och har en heltidslön på 35 000 kronor per månad före skatt, får cirka 800 kronor mindre i total pension per månad livet ut, om hen jobbar 75 procent under 8 år.

En person som jobbar inom privat sektor men annars har samma förutsättningar förlorar i stället cirka 1 100 kronor per månad i pension livet ut genom att jobba 75 procent under 8 år.

Bra att veta!

- När du ansöker om föräldrapenning från Försäkringskassan fortsätter du att tjäna in pengar till din allmänna pension. Den är baserad på hur mycket du får i föräldrapenning, som i sin tur baseras både på din inkomst innan föräldraledigheten och hur många dagar du söker ersättning för.  Många är inte medvetna om att den förälder som tjänar minst dessutom får extrapengar, så kallad pensionsrätt för barnår, till sin allmänna pension under barnets första fyra år.

Missa att be partnern att överföra premiepensionen

– Om livspusslet inte går ihop och du behöver ta större ansvar för barnen genom att exempelvis gå ner i tid eller VABa. Eller om inkomstskillnaderna är så pass stora att det finns risk för att du inte skulle klara dig på ålderns höst om din make går bort före dig finns det en möjlighet att kompensera för detta genom att makens premiepension förs över till dig under några år. Fem års överföring av premiepension från någon med en inkomst på 39 000 kronor kan ge mottagaren 440 kronor i månaden extra i pension. Sker överföringen under 20 år blir det ett tillskott på 1560 kr i månaden.

Endast 17 369 personer förde över sin premiepension till sin make eller maka under 2022, absoluta merparten är en överföring från maken till makan. Detta bidrar också till att kvinnans ekonomi blir mer sårbar vid en separation då även den framtida pensionen i snitt är betydligt lägre än männens. Kvinnor får endast ut drygt två tredjedelar av männens pension.

Ha outvecklade ekonomikunskaper

– Att ha grundläggande kunskaper i ekonomi kan ha flera fördelar. Förutom att du får verktyg till att planera dina löpande utgifter, kan det också motivera till ett sparande på kort och lång sikt. Dessutom kan en förståelse för hur olika faktorer påverkar dina pengars mående och möjlighet till tillväxt bespara dig onödiga kostnader.  Exempelvis är det viktigt att förstå vilka avgifter som kan tas ut och hur dessa avgifter påverkar ditt sparande. Konceptet ränta-på-ränta-effekten ger dig förståelse för hur dina pengar kan växa på sikt. Koncept som risknivå och riskaptit kan hjälpa dig att placera pengarna rätt och veta när de ska placeras om.

Allt detta motverkar de negativa konsekvenserna av att du accepterar någon annans råd utan att fullt förstå innebörden eller förstå hur marknaden fungerar. Det är viktigt att du aldrig investerar dina pengar i något du inte förstår. Idag finns flera kvinnliga nätverk med fokus på sparande och ekonomi där alla får plats oavsett kunskapsnivå.

Inte har ett skyddat frihetskapital

– Ditt frihetskapital ett sparande du ska skydda i alla lägen. Separat från allt annat sparande och bara ditt för de fall du vill byta jobb, lämna en partner eller starta om. Är du gift är det viktigt att skriva äktenskapsförord annars ingår pengarna i giftorätten.

Ha kvar efterlevandeskyddet i tjänstepensionen

- Efterlevandeskyddet innebär att din familj får ta del av din intjänade pension om du går bort. Samtidigt innebär det att avsättningarna till din pension blir mindre och din pension påverkas därför negativt. Här behöver du verkligen tänka till. Finns behovet kvar eller är det bättre att du har lite mer att leva på som pensionär? Är du singel, eller har en partner med god inkomst och goda avsättningar till pensionen eller om dina barn har flyttat hemifrån bör du fundera på att avsäga dig detta skydd. Det finns även en möjlighet att teckna ett efterlevandeskydd för premiepensionsdelen i samband med att premiepensionen börjar tas ut. Om du dör får i så fall din partner din premiepension utbetald till sig resten av sitt liv. Även det innebär att pensionen blir lägre för den som tecknar efterlevandeskyddet.