1. Privatbloggen
 2. Köpa eller leasa en bil – vilket passar dig bäst

Köpa eller leasa en bil – vilket passar dig bäst

Lendos sparekonom Sharon Lavie om att köpa eller leasa bil

Billån - vilka bilar säljer bäst

2024-03-04

Om du har planer på att införskaffa en ny bil har du kanske också funderat på skillnaderna mellan att köpa och leasa.  Det finns ett par fundamentala skillnader som är bra att känna till innan du bestämmer dig för det ena eller det andra.

På senare år har privatleasing blivit alltmer populärt i Sverige. 11 procent av alla personbilar är leasade och i slutet av 2022 var 4,8 procent av alla privatägda personbilar leasade. Valet mellan att köpa eller leasa en bil innebär inte bara ett viktigt ekonomiskt beslut, utan också ett val mellan olika typer av ägande som medför olika fördelar, nackdelar och risker.  

Köpa bil

Det finns flera fördelar med att köpa en bil, vilket dessutom ger dig en stor flexibilitet. Nedan listar vi några av fördelarna: 

 1. Frihet att köra så mycket du vill: Som ägare av bilen behöver du inte tänka på några begränsningar när det gäller körsträcka. Du kan köra så mycket du vill utan att oroa dig för övermilskostnader.  Däremot kommer värdet på bilen givetvis påverkas av hur många mil du kört.

 2. Inga begränsningar: När du äger bilen kan du själv bestämma var och hur du vill använda bilen. Du kan obehindrat köra bilen utomlands eller ha dina husdjur i den. Något som inte alltid är fallet om du leasar.

 3. Flexibilitet att sälja när som helst: Tröttnar du på din bil eller om du får ett ändrat behov kan du sälja den när du vill och till det pris du bestämmer. Det finns inget krav på att du ska äga bilen under en viss tid.

 4. Möjlighet till avdrag för räntekostnader: Om du finansierar ditt köp med ett billån, kan du dra av upp till 30 procent av räntekostnaderna i deklarationen.

 5. Inga överraskande avgifter vid återlämning: När du äger bilen behöver du inte oroa dig för onormalt slitage, skråmor eller lackskador. Du väljer själv om du vill och när du vill åtgärda skadorna. Du bestämmer också om du vill använda dig av originaldelar eller lågprisalternativ.

 6. Långsiktigt ägande: Trivs du med din bil kanske du vill ha kvar den längre än vad som är bruklig leasingtid. Genom att behålla bilen längre slår du ut effekten av den branta värdeminskningen som sker hos nya bilar, på fler år. Med en bil som du ägt sedan start blir det mindre överraskningar i jämförelse med att köpa en okänd begagnad bil.

 7. Möjlighet till långsiktig ekonomisk avkastning: Generellt minskar bilar i värde över tid, men vissa klassiska bilar kan till och med öka i värde. Genom att köpa en bil och ta väl hand om den kan du i vissa fall få en viss ekonomisk avkastning när du säljer den i framtiden.

Det finns givetvis även nackdelar med att köpa och äga en bil

 1. Större initial kostnad: Att köpa en bil kan vara en stor investering. Många finansierar ett köp med ett billån vilket vanligtvis kräver att du kan betala minst 20% av bilens pris av egna sparade medel.

 2. Värdeminskning: De flesta bilar minskar i värde över tid. Ibland kan det vara svårt att förutspå värdeminskningen för en ny bil. Är du beredd på att förlora en del av ditt investerade kapital när det är tid för att sälja bilen?

 3. Ansvar för utgifter: Alla kostnader som uppstår till följd av ditt bilägande faller på dig. Det innebär att du själv behöver betala för försäkring, service och reparationer.

 4. Försäljning: När bilen ska säljas behöver du lägga tid och energi på att få den såld. Antingen genom en privatförsäljning eller genom att sälja bilen till en bilhandlare, vilket kan innebära att du får lite mindre betalt. 

Leasa bil

Att privatleasa innebär att du hyr bilen under en förbestämd period, vanligtvis tre år. Du äger inte bilen utan betalar en månadskostnad för att använda den. Några fördelar med att leasa är: 

 1. Ingen kontantinsats: Du behöver inte betala någon kontantinsats när du leasar och därmed binder du inte heller upp ditt kapital.

 2. Fast månadskostnad: Du vet i förväg vad din månadskostnad kommer att vara under leasingperioden. Här är det dock viktigt att observera att månadskostnaderna kan ändras om räntorna går upp.

 3. Du behöver inte ta hänsyn till värdeminskning: Restvärdet är garanterat, så du behöver inte oroa dig för bilens framtida värde.

 4. Enkelt avslut: När leasingperioden är slut lämnar du bara tillbaka bilen till återförsäljaren. 

Nackdelarna med att leasa är:

 1. Begränsad frihet: Eftersom du inte äger bilen måste du följa leasingavtalets regler och begränsningar. Det kan tex vara att du inte får köra med bilen utomlands eller att du inte får ha husdjur i bilen.

 2. Bestämd körsträcka: När du tecknar leasingavtalet måste du på förhand bestämma hur många mil du ska köra. Detta påverkar din månadskostnad. Skulle du köra fler mil än avtalat kan det bli väldigt dyrt. Kör du mindre mil än avtalat blir du inte kompenserad i samma grad.

 3. Kostnader för onormalt slitage: Normalt slitage är ofta mindre repor som inte kräver omlackering, lättare slitage på inredning eller mindre stenskott. Har du skador eller slitage som exempelvis repor, bucklor, stenskott, lackskador, inredningsslitage och andra fysiska skador på bilen kommer du behöva betala för dessa. Du kommer även behöva betala om avtalad utrustning saknas vid återlämnandet. Bekymret för många är att gränsen för normalt slitage är en bedömningsfråga från fall till fall. Därför är det viktigt att du får en lista med exempel på skador som anses vara onormalt slitage vid tecknandet av leasingavtalet.

Ofta görs en förbesiktning några månader innan leasingperiodens slut. Upptäcks skador har du nu chans att åtgärda dem på egen hand, vilket ibland kan bli billigare än att lämna in bilen oåtgärdad. När du slutligen återlämnar bilen kommer leasingföretaget att utföra en noggrann bedömning av bilens skick och kondition. Det är viktigt att vara närvarande vid denna bedömning och att vara beredd att diskutera eventuella frågor eller problem som kan uppstå.  

 1. Bundet avtal: När du väl tecknat ett leasingavtal är du bunden till avtalet under hela leasingperioden. Skulle du vilja avbryta pga ändrade ekonomiska förhållanden eller ändrat behov, kan det bli både dyrt och krångligt. Fundera på om du skulle ha råd med leasingen om du skulle bli arbetslös, långtidssjukskriven eller föräldraledig. Ta även reda på om leasinggivaren tillåter att kontraktet överlåts på någon annan.

 2. Avgift även vid fel - Om det blir fel på bilen och den inte kan användas under en period kan du ändå behöva betala full avgift. Det är en vanlig missuppfattning att du får en ersättningsbil om din bil blir stående. Detta är alltså inte alltid fallet och många gånger behöver du teckna en försäkring som ger dig en hyrbil medan din leasingbil blir reparerad.

 3. Extra kostnader - Service, försäkring och vinterdäck är exempel på saker som ibland ingår, men som även kan tillkomma som extra kostnader. Leasingavtal kan inkludera krav på att bilen ska ha genomgått regelbunden service och underhåll enligt tillverkarens rekommendationer. Om du inte har utfört nödvändig service eller underhåll under leasingperioden kan det resultera i extra kostnader när du återlämnar bilen. I de flesta leasingavtal ingår servicekostnaden, men om du väljer fler körmil per år än standardavtalet kan det dock vara så att serviceavtalet slutar vid ett lägre antal mil än din avtalade körsträcka. Var därför uppmärksam på detta. En annan kostnad som är vanlig är att du behöver ersätta däcken under leasingperioden med nya däck om inte mönsterdjupet håller måttet, vilket kan bli en kostnad på flera tusentals kronor då du oftast är bunden till premiumdäck.

Valet mellan att köpa och leasa en bil beror på dina individuella förhållanden och preferenser. Om du kan tänka dig att äga bilen i flera år men vill ha möjligheten till full flexibilitet och är villig att hantera de ekonomiska riskerna som tex en stor värdeminskning kan ett bilköp vara det bästa alternativet för dig. Å andra sidan, om du vill slippa kontantinsats, samtidigt som du vill ha en fast månadskostnad där det mesta är inkluderat och vill undvika risken för värdeminskning kan privatleasing vara ett attraktivt alternativ.

Innan du fattar ditt beslut är det viktigt att noggrant väga för- och nackdelar samt jämföra kostnaderna för både lån till bil och privatleasing. Kom ihåg att prata med flera bilhandlare och långivare för att få en klar bild av dina alternativ och förhandla fram det bästa avtalet för din situation.

Genom att ansöka på Lendo kan du jämföra billån med en enda ansökan och kreditupplysning (observera att det via Lendo inte är ett traditionellt billån utan ett privatlån du ansöker om). Är du ute efter tips på vilka bilar som är bäst 2024 har vi denna guide.