1. Privatbloggen
  2. Minskad inflationstakt - nere på 4,7% enligt KPIF

Minskad inflationstakt - nere på 4,7% enligt KPIF

Minskad inflationstakt ett positivt tecken - vår sparekonom går igenom

Sharon Lavie sparekonom Lendo

2023-09-14

I augusti minskade inflationstakten vilket innebär att priserna på olika varor och tjänster inte ökar lika snabbt. Trenden har pågått sedan december 2022 men den senaste månaden har det skett en markant inbromsning. Detta beror främst på lägre elpriser, hela 36,8 procent lägre i år jämfört med augusti 2022.

Däremot fortsatte priserna att öka på en rad olika varor och tjänster där sektorn rekreation och kultur, där paketresor och övriga fritidsvaror ingår, är en av de huvudgrupper som påverkar inflationen mest. 

Även högre priser på restaurang- och hotellbesök, transport, diverse varor och tjänster, inventarier och hushållsvaror samt kläder bidrog till inflationen. På matfronten kan man se att priserna har gått ner på flertalet livsmedelsprodukter den senaste månaden, trots det var dessa priser 9,2 procent högre i år än vad de var för ett år sedan. Särskilt sötsaker och glass har blivit dyrare.

Konsumentprisindex (KPI) sjönk från 9,3% till 7,5%. I detta mått ingår dock bostadsräntor vilket ökat i takt med att Riksbanken höjt sina styrräntor. Därför kan KPIF vara mer intressant att titta på. Det är alltså måttet på inflationen med fast ränta.

Man rensar helt enkelt bort effekten av de ökade prisläget som de höjda räntorna bidrar till. Här kan vi se att KPIF sjunkit från 6,4% till 4,7%. Riksbankens mål är att KPIF ska ligga på 2%, vilket innebär att det trots allt är en bit kvar. 

Att KPIF sjunkit så pass mycket är dock ett positivt tecken som kan innebära att Riksbanken, som förväntas höja styrräntan ytterligare en gång i september, därefter avvaktar med fler höjningar. Detta för att se om effekten håller i sig utan att förvärra den ekonomiska situationen ytterligare.