1. Privatbloggen
  2. Se upp för lönekapning!

Se upp för lönekapning!

Lendos sparekonom Sharon om lönekapning

Sharon Lavie, sparekonom Lendo. Grön blus

2024-05-16

Stora löneökningar i slutet av karriären kan innebära stora förluster för din pension. Men det går, med lite klok planering, att undvika lönekapning efter 60 års ålder.

Lönekapning är ett begrepp som är viktigt att förstå för de som har ITP 2 och närmar dig pensionen, särskilt om du förväntar dig löneförhöjningar mellan 60 och 65 års ålder. Tvärtemot vad namnet antyder handlar det inte om att din faktiska lön kapas utan om en spärr som reglerar hur mycket din pensionsgrundande lön, som din ITP 2-pension beräknas på, kan öka efter att du fyllt 60 år. 

Vad är ITP 2

ITP står för "Industrins och handelns tilläggspension" och är en av de större kollektivavtalade tjänstepensionerna i Sverige. ITP-systemet är uppdelat i flera olika avtalsområden, och ITP 2 är en specifik del av detta system. ITP 2 är vanligast för de som är födda 1978 eller tidigare. Men vissa företag som tecknat kollektivavtal efter april 2006 kan ha tjänstepensionen ITP 1 för alla sina anställda, därför är det klokt att höra sig för med sin arbetsgivare vad som gäller i varje fall.

Den största delen av ITP 2 är en förmånsbestämd tjänstepension och den omfattar anställda inom privat sektor och vissa delar av den offentliga sektorn. Denna pension är en tilläggspension utöver den allmänna pensionen. Premierna till ITP 2 betalas normalt av arbetsgivaren. Storleken på pensionen du får av ITP 2 är bestämd i förväg. Du kan inte själv placera din förmånsbestämda pension utan din arbetsgivare betalar in så mycket som behövs för att du ska kunna få ut det förbestämda månadsbeloppet livet ut. 

Varför finns lönekapning?

Eftersom ITP 2 är en förmånsbestämd tjänstepension har din arbetsgivare gjort inbetalningar baserade på den pension du förväntas få vid pensioneringen. Om din lön plötsligt höjs kraftigt med kort tid kvar till pension, exempelvis på grund av att du går upp i arbetstid eller av någon annan anledning, skulle det innebära betydande kostnader för din arbetsgivare att finansiera din ITP 2. För att säkerställa en förutsägbar och hållbar tjänstepensionsplan tillämpas därför lönekapning. 

Hur fungerar lönekapning?

Lönekapning påverkar inte själva lönen, bara arbetsgivarens insättningar till din pension. Vid lönekapning får du maximalt tillgodoräkna dig en procentsats som grundar sig på förändringen av inkomstbasbeloppet och återstående tid till din 65-årsdag vid tidpunkten för lönehöjningen. Är din löneökning högre än denna procentsats blir den överskjutande delen av lönehöjningen inte pensionsgrundande.

Varje år har en maximal pensionsgrundande löneökning enligt en given tabell. Det går dessvärre inte att lägga samman outnyttjat utrymme till nästa år.

Antal månader kvar till pensionenMaximal lönehöjning som kan bli pensionsgrundandeHöjning i % för 2021Höjning i % för 2022Höjning i % för 2023Höjning i % för 2024
56-491,20 x inkomst-basbelopps-höjningen2,54,95,63,1
48-371,15 x inkomst-basbelopps-höjningen2,44,75,32,9
36-251,10 x inkomst-basbelopps-höjningen2,34,55,12,8
24-131,05 x inkomst-basbelopps-höjningen2,24,34,92,7
12-11,00 x inkomst-basbelopps-höjningen2,14,14,62,6
Tabell: Lönekapning. Så mycket får du tillgodoräkna dig.

Exempel

Anna ska gå i pension inom några år. Nedan ser du hur hennes pensionsmedförande lön beräknas beroende på hur stor löneökning hon fått och hur lång tid hon har kvar att arbeta. Vi börjar från år 2022 fram till idag 2024.

Löneändring 2022

Från april 2022 får Anna en lönehöjning med 20 000 till 410 000 kronor. Hennes tidigare årslön för 2021 var 390 000. Anna har 24 månader kvar tills hon ska gå i pension.

Eftersom det återstår 24 månader till pensionen får lönen höjas med högst 4,3 %, det vill säga 16 770 kronor.

Anna får därför inte tillgodoräkna sig hela lönehöjningen som pensionsmedförande.

Hennes pensionsmedförande lön för år 2022 blir därmed den tidigare årslönen + den maximalt tillåtna höjningen: 390 000 + 16 770 = 406 770 kronor. 

För 2022 gäller:

Anmäld årslön: 410 000 kronor

Pensionsmedförande lön: 406 770 kronor 

Löneändring 2023

Från april 2023 får Anna en lönehöjning med 25 000 kr till 435 000 kronor. Då har hon 12 månader kvar till pensionen.

Eftersom det återstår 12 månader till pensionen, får lönen höjas med högst 4,6 %, det vill säga 4,6 % x 410 000 kr = 18 860 kronor.

Anna får därför inte tillgodoräkna sig hela lönehöjningen som pensionsmedförande.

Hennes pensionsmedförande lön för år 2023 blir därmed den tidigare årslönen + den maximalt tillåtna höjningen: 406 770 + 18 860 = 425 630 kronor. 

För 2023 gäller

Anmäld årslön: 435 000 kronor

Pensionsmedförande lön: 425 630 kronor.  

Löneändring 2024

Från januari 2024 får Anna en lönehöjning med 10 000 kronor till 445 000 kronor. Då har hon 3 månader kvar till pensionen.

Eftersom det återstår 3 månader till pensionen får lönen höjas med högst 2,6 %, det vill säga 2,6 % x 435 000 = 11 310 kronor.

Anna får därför tillgodoräkna sig hela lönehöjningen som pensionsmedförande för 2024.

Hennes pensionsmedförande lön för år 2024 blir därmed den tidigare årslönen + den maximalt tillåtna höjningen: 425 630 + 10 000 = 435 630 kronor. 

Summering

Genom att vara medveten om reglerna för lönekapning kan du optimera och planera för din kommande pension. Det kan exempelvis vara klokt att planera att återgå till att jobba heltid innan du fyller 60 om du gått ner i tid dessförinnan eller söka den extra utmanande tjänsten i god tid så att du även kan ta med dig lönelyftet till din pension.