1. Privatbloggen
  2. Sharon Lavie om dagens krispaket från regeringen

Sharon Lavie om dagens krispaket från regeringen

Lendos sparekonom om regeringens åtgärder för att sänka el- och drivmedelspriset

Finansminister Mikael Damberg. Foto Kristian Pohl/Regeringskansliet

2022-03-13

Idag presenterade finansministern Mikael Damberg ett åtgärdspaket med anledning av de ekonomiska konsekvenserna som kriget i Ukraina fått för privatekonomin.

Förslagen innebär i korthet att:

  1. Skatten på diesel och bensin sänks med 1,30 kronor vid pump utöver de 50 öre som redan har aviserats. Sänkningen kommer tillämpas mellan 1 juni och 31 oktober 2022. Att sänkningen inte är högre motiveras med att det är EU:s miniminivå för beskattning av diesel.

  2. En särskild drivmedelskompensation ges till privatpersoner som äger en bil. Kompensationen blir 1000 kr per bil (max 1 bil per person). För personer som bor i stödområden blir kompensationen ytterligare 500 kr.

  3. Mer pengar skjuts till klimatbonussystemet så att de som har möjlighet kan ställa om från fossilfria bilar till rena elbilar.

  4. Elpriskompensationen förlängs till att även gälla mars månad i elområdena 3 och 4. Ersättningen blir mellan 100 och 1000 kronor. Lägst kan man få kompensation om förbrukningen varit minst 400kWh under månaden och mest om förbrukningen varit 2000 kWh eller mer.

  5. Tillfälligt höjt bostadsbidrag med 25% under månaderna juli till december 2022 för barnfamiljer.

  6. Reseavdraget ska reformeras och bli avståndsbaserat och färdmedelsneutralt. Hur exakt detta ska ske presenteras torsdag den 17 mars.

  7. Reduktionsplikten fryses för 2023 till dagens nivå vilket innebär att man inte kommer kräva ökad inblandning av biodrivmedel som fördyrar drivmedlet. Reduktionsplikten som infördes 1 juli 2018 är ingen skatt men ett styrmedel som tvingar svenska drivmedelsleverantörer att blanda in biodrivmedel i bensinen. Produktionskostnaden för biodrivmedel är högre än dess fossila motsvarighet, vilket medför att reduktionsplikten har en prishöjande effekt.

  8. BNP- indexeringen av drivmedelsskatterna ska fortsätta pausas. För bensin och diesel har skatten sedan den 1 januari 2016 även indexerats upp med bruttonationalprodukten (BNP) vid den årliga omräkningen av skatten.  Detta har dock varit på paus sedan 2021 och kommer nu alltså fortsätta pausas.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet. Pressbild