1. Privatbloggen
  2. Sharon Lavies chatt om Inflation och elpris

Sharon Lavies chatt om Inflation och elpris

Vår sparekonom Sharon Lavie chattade med Expressens läsare om inflationen och elpriset.

Sharon Lavie - Lendo & Schibsted

2022-07-13

Inflationen är fortsatt hög och i måndags låg elpriset på rekordnivåer under stora delar av dagen i Sverige. Anledningen är en rad olika underhållsarbeten som pågår bla på den ryska gasledningen Nord Stream 1 och i Norge samt svagare vindar. Vår sparekonom Sharon Lavie chattade med Expressens läsare om vad man kan göra för att hålla nere elkostnaderna, om det är läge att binda avtalen nu och  vilka misstag man ska undvika.

Fråga: Hej Sharon. Blir jätteorolig när jag läser om elen. Själv bor jag i södra Sverige och är pensionär. Priserna blir riktigt obehagliga. Vad kan jag göra för att hålla nere kostnaderna? Vad kan man göra på kort sikt kontra lång sikt? Tack för hjälpen Ann-Marie

Svar: Har du rörligt elpris kommer din månadsfaktura påverkas av snittpriset på el under månaden som gått. Det är alltså din elkonsumtion under hela månaden som spelar roll. Därför kan det vara bra att se över hela energiförbrukning sås som t.ex. stänga av uppvärmningen av vissa rum helt under sommarmånaderna eller minska användning av andra elapparater som drar mycket ström tex luftkonditionering

Fråga: Borde man byta elbolag för att få billigare el nu eller blir det för liten effekt av det?

Svar: Har du ett obundet avtal kan det vara värt att jämföra olika elbolag, då priset verkligen skilja sig mycket. Men titta först på vad du betalar idag så du inte låser dig till dyrare pris.

Fråga: Vilka misstag ska man undvika nu? Finns det några?

Svar: Jag tror att det kan vara ett misstag att binda sina elavtal på längre perioder just nu. Hur elen blir om ett år är svårt att sia om nu men ännu svårare att veta vad den blir om 3 år. Det vi ser nu är inte normala priser. Ett annat misstag är att inte se över ekonomin och sparandet. Många hushåll kommer uppleva att svångremmen dras åt och då behövs en prioriteringsordning där löpande utgifter och en buffert behöver komma i första hand.

Fråga: Hur illa tror du det blir med inflationen? Hur ska man tänka om fonderna etc? Känns som alla nya besked som kommer nu bara ger en mörkare bild av läget och framtiden...

Svar: Inflationen kommer fortsätta vara hög under kommande året och skulle Ryssland besluta att sluta leverera gas till Europa kommer det elda på inflationen ytterligare. De höjda räntorna kommer dock bidra att inflationen sjunker mot normalare nivåer under andra halvan av 2023 under förutsättning att inget nytt händer i omvärlden.

Det höga ränteläget kommer givetvis inte gynna många fonder, särskilt också med tanke på att vi kan hamna i en lågkonjunktur. Med det sagt kan det ändå vara ett bra läge att fylla på med billiga fonder om man planerar att spara långsiktigt. Har man ingen buffert eller tycker att ekonomin är ansträngd, kan det vara bättre att pausa det långsiktiga sparandet för att klara utgifterna

Fråga: Det känns väldigt svårt att hantera dessa stigande priset samtidigt som man ska göra barnen lyckliga nu i sommar och resa och gå på nöjespark, äta gott och så vidare. Vad har du för tips som kan lätta trycket?

Svar: Försök att hitta billiga aktiviteter på hemmaplan – besök lekparker som barnen aldrig lekt i, besök en utställning, fixa picknick i en fin park eller cykla till en närliggande strand. Har ni nära till något av de statliga museerna har ni gratis inträde där. Se också över vad kommunen har att erbjuda för gratisaktiviteter så som konserter, utomhusbio, marknader, festivaler och annat smått och gott.

Fråga: Det talas mycket om boräntor som höjs men hur blir det med alla konsumtionslån? Hur mycket väntas räntan gå upp på dem?

Svar: Konsumtionslån är allt som oftast rörliga och räntan på dessa kommer också höjas i takt med att styrräntan höjs. Att det inte talas lika mycket om dessa lån beror förmodligen på att summorna på blancolån är mycket lägre än bostadslån och därmed blir höjningen i kronor och öre lägre.

Fråga: Mitt avtal med Mölndals energi går ut i augusti. Hur kan jag se vilket bolag som har bästa priset?

Svar: Använd dig av Energimarknadsinspektiones tjänst Elpriskollen.se eller en annan jämförelsetjänst t.ex. Compricer.se. Där fyller du i hur mycket du förbrukar per år (står på din faktura) och vilket postnummer du tillhör. Därefter kan du välja typ av elavtal du är intresserad av (fast eller rörligt) . Resultatet ordnas efter billigaste erbjudande.

Fråga: Det kommer att ta minst 8 år innan ny kärnkraft kommer i drift. Vad kan regeringen göra för att hålla ned priserna under tiden?

Svar: Man kan satsa parallellt på utbyggnaden av kraftnätet eftersom elen som produceras i norr inte når södra Sverige pga för lite ledningar. Det bidrar till att priserna är så mycket högre i södra Sverige. Dessutom kan man fortsätta satsa på utbyggnad av andratyper av elproduktion som tex vindkraftverk.

Fråga: Är det fortfarande fonder eller aktier som gäller för sparande även om räntan höjs nu? Finns det någon annan sparform som har några fördelar i samband med högre inflation och högre ränta?

Svar: Sparare som oroar sig för fortsatta börsfall väljer många gånger att göra insättningar i räntefonder. Men även räntefonder har pressats under årets turbulens. Stigande långräntor har framför allt sänkt obligationsfonder. Av den anledningen bör man vara försiktig och hela tiden fundera på när pengarna ska användas.

Obligationsfonder är känsliga för stigande långräntor och ger normalt bäst värde när centralbankerna närmar sig slutet i räntehöjningsfasen, inte i början så som vi är i just nu. Mitt råd är att prioritera vardagsekonomin, se till att man har en buffert och låta det långsiktiga sparandet ticka på som vanligt, gärna i fonder med god spridning.

Fråga: Har majoriteten av mitt sparande i fonder. Hur skall jag ”säkra” på bästa sätt! Räntefonder eller andra? Är rädd att mista allt i en nedgång. Går i pension om ca fyra år. Tack!

Svar: Ju närmare pension du kommer desto mindre risk vill du ta med dina pengar. Börja nu att växla från högriskinvesteringar till sådana med lägre risk. Det kan vara exempelvis globala indexfonder, räntefonder och sparkonto. Tänk på att även om du går i pension behöver ju oftast inte allt kapital användas på en gång så en del av ditt kapital kan många gånger får ligga kvar ett tag till. Men prata med din bankman och gör en plan för uttaget.

Fråga: Finns det något parti som kan vill ändra denna uppdelning av el i regioner i Sverige!

Svar: Det pågår en gemensam översyn av indelningen av elområden i Europa. Svenska kraftnät ansvarar som systemansvarig för det svenska överföringssystemet för el, för att genomföra Sveriges översyn. Arbetet styrs av EU:s gemensamma regelverk. Vi får se vad det arbetet mynnar ut i.

Fråga: Hej, hur blir det med el och drivmedel priser till hösten och vintern? Kommer inte allt höjas rejält när kylan kommer? Drar inte det med sig ökade livsmedel priser m transportkostnader mm. 

Svar: Det är precis det som oroar. Priserna kan komma att höjas ytterligare när efterfrågan på el stiger och hushållen ska värmas. Om elproduktionen i Europa kan matcha efterfrågan då slipper vi ännu högre priser, men om något fallerar tex extremt hård vinter, för lite vind, bekymmer i någon av kärnkraftsreaktorerna eller strypt gastillförsel från Ryssland så är risken stor att elpriserna kommer slå rekord till vintern igen.

Fråga: Vi har ett bundet elpris på 69 öre/kWh inkl.moms, (3 års bindningstid), är det dyrt?

Svar: Det beror på var du bor. I norr eller i söder? Bor du i söder tycker jag att det är en bra deal i dagens elprisläge. Det kan du vara nöjd med!

Taggar:

BLANCOLÅN