1. Privatbloggen
 2. Sparekonomen: Vad påverkar elpriset i Sverige

Sparekonomen: Vad påverkar elpriset i Sverige

Vet du vad ditt elpris består av?

Sharon Lavie sparekonom Lendo

2024-01-22

Under vinterhalvåret ökar efterfrågan på el till följd av de låga temperaturerna vilket i sin tur driver upp elpriserna. Men efterfrågan är givetvis inte den enda faktorn som påverkar elpriset, lika viktigt är ju tillgången till el. Om ett kärnkraftverk står still, om det råder brist på naturgas eller om det är helt vindstilla minskar tillgången på el och spotpriserna påverkas. Spotpriset för el kan du hitta på Nordpool under fliken Market data, där finns priserna timma för timma, men du kan också ta del av hur det varit historiskt.

Tänk på att se till att priserna anges i sek (Euro är oftast förvalt) samt att priserna anges per MWh medan vi på elräkningen oftast tittar på priserna per kWh. Vill du konvertera priserna till kWh kan du bara dela spotpriset med 1000.

Spotpriset är mest relevant för dem som har ett rörligt elavtal, har man bundit sitt elavtal är det priset man kommit överens om med elhandlaren som gäller under bindningstiden. När priset är rörligt följer elpriset det genomsnittliga spotpriset men det många inte tänker på är att det tillkommer en mängd avgifter innan slutpriset presenteras för dig som kund.

Det går även att teckna ett timavtal, då kan du delvis själv styra din elkonsumtion till tider på dygnet och dagar då elen är billigare.

Elpriset består av mer av spotpriset. Här kan du läsa mer om vad det är man betalar för;

Elhandelspriset består av:

 • det börspris elhandelsföretaget betalat för elen (spotpriset)

 • elhandelsföretagets påslag (regleras i elavtalet)

 • miljöpåslag, om du har valt ett elavtal med förnybar energi

 • elhandelsföretagets kostnad för elcertifikat

 • eventuella administrativa kostnader för hantering av elcertifikat (regleras i elavtalet)

 • kostnader för volymvägning

 • avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool samt balanskostnader

 • Utöver elpriset tillkommer moms

 • Många elhandlare tar dessutom ut en fast årsavgift. Årsavgiften brukar variera mellan 100 och 500 kr.

 • Eventuella tilläggstjänster redovisas ofta separat från det som inkluderas i elpriset i elräkningen.

Ej tillåtet med fakturaavgift

Det kan vara bra att känna till att elleverantörer och elnätsföretag inte får kräva fakturaavgift eller avgift för fakturaunderlag. Det finns krav på att fakturan ska vara tydlig och innehålla information om den uppmätta förbrukningen och de aktuella elpriser som fakturan grundas på.

Att inte välja är ett dåligt val

Det finns många elhandelsleverantörer att välja mellan och har du valt ett rörligt elavtal kan du tjäna på att byta ofta. Tänk på att det dyraste alternativet är att inte teckna ett avtal alls, försök därför att undvika tillsvidareavtal eller anvisningsavtal som de också kallas.

Så sänker du fakturan

Din förbrukning påverkar givetvis hur mycket du betalar, så det första du bör göra är att titta på hur du kan minska ditt elbehov. Ett annat tips är att välja timpris om du har ett hem där du själv kan välja vilka timmar du kan värma bostaden, slå på varmvattenberedaren, ladda bilen, tvätta etc och anpassa din förbrukning till de tider elen är billigast. Kan du komplettera din elförsörjning med solceller eller bergvärme kan du också sänka din månadsfaktura men räkna först på när investeringen betalar sig. Ju högre elpriser, desto mer bör det löna sig och ju snabbare tar du hem din investeringskostnad.

Slutligen kan det vara klokt att byta elleverantör. Ofta slipper nya kunder årsavgiften eller får en rabatt under en period. Har du koll på dina villkor och har ett rörligt avtal kan det spara dig flera hundralappar.

Elnätsavgift

Förutom priset för elhandeln tillkommer även en kostnad för att vara ansluten till nätet, den så kallade nätkostnaden. Den består i sin tur av både en fast del - abonnemangsavgiften, och en rörlig del - överföringsavgiften. Abonnemangsavgiften baseras bland annat på hur stor huvudsäkring du har där en 16 A säkring är billigare än en 20A säkring exempelvis. Överföringsavgiften betalar du per överförd kilowattimme (kWh). Det innebär att ju mer el du förbrukar desto mer kommer du även få betala till nätägaren. Priset är ett antal öre per förbrukad kilowattimme (öre/kwh) och har inget att göra med elpriset.

Till det tillkommer energiskatt och moms. Nätägare kan man inte byta, därför är det svårt som konsument att påverka priset elnätsavgiften är grundad på. Tycker du att din elnätsavgift är för hög bör du i första hand ta kontakt med ditt elnätsföretag för att diskutera din elnätsavgift.

Energimarknadsinspektionen kontrollerar med jämna mellanrum att ellagen efterlevs. Men myndigheten utgår många gånger ifrån att elnätsföretaget avgifter är skäliga om företagets sammanlagda avgifter ligger under den gräns, intäktsram (vinst), som myndigheten har beslutat om, vilket innebär att du som kund ofta får svårt att bevisa det motsatta.

Så sänker du fakturan

Tyvärr råder det monopol på elnätsmarknaden. Det bolag som äger nätet kan i princip bestämma själv hur mycket de ska ha betalt inom de gränser som Energimarknadsinspektionen bestämt (intäktsramar). Men du kan sänka elnätsavgiften genom att förbruka mindre el, eftersom kostnaden baseras på hur mycket el som levereras till dig. Dessutom kan du sänka abonnemangsavgiften genom att välja en mindre säkring. Bor du i villa kan du fundera på om du verkligen behöver en 20A säkring eller om du kan växla ner.

Då är det viktigt att fördela elkonsumtionen så att den inte belastar din säkring. I praktiken innebär det att du väljer att inte dammsuga, tvätta, ladda bilen och värma upp poolen samtidigt.