1. Privatbloggen
  2. Utnyttja utdelningspotentialen till fullo

Utnyttja utdelningspotentialen till fullo

- med 3:12-reglerna

Sharon Lavie, sparekonom Lendo. Grön blus

2023-12-27

3:12-reglerna regler styr hur mycket lågbeskattad utdelning du kan ta ut från ditt eget bolag. Inom det s.k. gränsbeloppet är beskattningen endast 20%, vilket är betydligt lägre jämfört med den vanliga tjänstebeskattningen på 32-57%, beroende på inkomstnivå.

Valet mellan att ta utdelning eller lön är en central fråga för företagsägare. Väljer man utdelning kan det ske på två sätt, antingen enligt förenklingsregeln eller enligt reglerna för lönebaserad utdelning. Lönebaserad utdelning kan ge stora utrymmen för utdelning, men det kräver också högre löneuttag.

Hur ökar jag utdelningen?

Möjligheten att ta utdelning enligt förenklingsregeln är principiellt öppen, utan krav på löneuttag. För utdelning 2023 uppgår gränsbeloppet enligt förenklingsregeln till 195 250 kronor. För dem som äger andelar vid början av 2024 innebär detta att man kan ta lågbeskattad utdelning upp till 204 325 kr. Det är dock viktigt att notera att om du äger kvalificerade andelar i flera bolag får du endast använda denna regel i ett av dem.

För att öka utdelningen (med låg beskattning) krävs det att man uppnår en viss lönenivå under 2023. Detta kan innebära att man behöver justera sina val under året fram till årsskiftet. Lönebaserad utdelning förutsätter att du som ensam anställd i ditt bolag tar ut en lön på minst 469 264 kr under 2023 för att få del av lönebaserad utdelning under 2024. Utdelningsutrymmet blir då hälften av lönesumman, dvs 234 632 kr. Det krävs också att du äger minst 4% av andelarna i företaget för att kunna använda reglerna om lönebaserad utdelning.

För att öka den kontanta lönen kan du exempelvis byta bilförmån mot en högre kontant lön och göra nettolöneavdrag. Detta kallas omvänd löneväxling och kan göras för alla skattepliktiga förmåner.

Slutligen kan det vara bra att veta att det är möjligt att välja att inte ta utdelning. I sådana fall sparas utdelningsutrymmet och räknas upp för framtida år.

Fördelar med att ta ut lön

Innan man lockas till att endast välja lågbeskattad utdelning kan det vara klokt att ha koll på fördelarna med att ta ut ersättning i form av lön. Att välja lön först är fördelaktigt eftersom flera olika förmåner är kopplade till kontanta löneuttag, dessa går förlorade om man i stället väljer lågbeskattad utdelning.

Exempel på förmåner som baseras på inkomster av lön är för 2024 bland annat pensionsgrundande inkomst (PGI) på 614 900 kr, sjukpenninggrundande inkomst (SGI) på 573 000 kr och föräldrapenning (baserad på SGI) på 573 000 kr. Tar du ut lön upp till 614 900 kr kan du maximera dessa förmåner och säkerställa maximal avsättning till pension samt rätt till full ersättning vid sjukdom eller föräldraledighet från Försäkringskassan.