1. Privatbloggen
  2. Vad täcker din hemförsäkring vid oväder?

Vad täcker din hemförsäkring vid oväder?

Lendos sparekonon Sharon Lavie om vad som gäller vid oväder och försäkringsärenden.

Sharon Lavie sparekonom Lendo

2024-04-02

Sverige är känt för sina fyra årstider med skiftande väderförhållanden som kan sträcka sig från idylliska sommardagar till tuffa vinterstormar. Denna variation i väderleken innebär att både villor och fritidshus i landet är utsatta för en mängd olika risker, inklusive översvämningar, bränder och elavbrott som kan orsakas av åskväder. För att undvika höga skadekostnader är en hemförsäkring och vid behov en fritidshusförsäkring en avgörande komponent. Eftersom försäkringar kan skilja sig åt är det alltid viktigt att noggrant läsa villkoren för just din försäkring.

Översvämningar spås bli allt vanligare

Översvämningar är en allvarlig risk som ofta underskattas när man tänker på väderrelaterade skador. I Sverige har vi sett exempel på intensiva regnfall som kan leda till översvämningar, särskilt i kustområden och vid vattendrag. Dessa översvämningar kan orsaka omfattande skador på hem och egendom. Hemförsäkringar i Sverige erbjuder skydd mot sådana skador om vissa kriterier är uppfyllda. Du kan exempelvis få ersättning för översvämning i villan eller fritidshuset efter skyfall, om det regnar minst 1 mm/minut eller 50 mm/dygn eller om vattnet rinner in i huset från en stigande sjö eller vattendrag i närheten. En storm kan många gånger ge översvämningsskador om man bor i kustnära områden.

För att försäkringen ska gälla krävs att vattnet rinner in i huset från markytan genom en ventil, dörröppning eller fönster, eller tränger upp genom en avloppsbrunn. Om det uppstår skador på grund av dålig dränering ersätts de inte. Skador som däremot drabbar tomtmark, träd, växter eller växthus ersätts inte.

Lösa saker i hemmet som exempelvis möbler och kläder som skadats ersätts också. Om du inte kan bo kvar i din villa medan skadorna åtgärdas kan din hemförsäkring även ersätta merkostnader för annat boende.

Bränder

Bränder till följd av skogsbränder eller åsknedslag är en annan allvarlig risk. Åska kan utlösa bränder genom att slå ned i träd, byggnader eller andra strukturer. Denna eld kan snabbt sprida sig och förstöra allt i sin väg. En villaförsäkring ger i regel ett bra skydd för brandskador på bostadshus. Tecknar du en fullvärdesförsäkring kan du få ett nytt hus återuppbyggt om hela ditt hus brinner ner.  

Sanering, reparation och återställande av de delar av huset som har skadats ingår i din villaförsäkring men även dina saker omfattas i försäkringsskyddet.

Sanering och totalbrand

Ofta uppstår brand- och sotskador av orsaker som elektriska fel i fastighetens elsystem, att spisplattor glömts påslagna eller genom att levande ljus lämnats utan uppsikt. Om sotskadorna på ytskikt och dina saker är möjliga att sanera kan försäkringen stå för saneringskostnaden. Tänk på att de flesta försäkringsbolagen gör undantag för levande ljus.

Merkostnader

Behöver du flytta till ett annat boende under tiden som villan saneras eller renoveras efter en brand kan du få ersättning för dina merkostnader för annat boende från din hemförsäkring.

Elavbrott

Det kan finnas många orsaker till elvabrott och åskoväder och stormar kan resultera i elavbrott som påverkar hushåll under många timmar. Moderna samhällen är beroende av elektricitet för nästan alla aspekter av vardagen, från matlagning och uppvärmning till kommunikation och underhållning. När ett elavbrott inträffar till följd av åskväder kan det vara mer än bara ett obehagligt besvär; det kan orsaka betydande ekonomisk förlust och stress. Hemförsäkringen kan täcka kostnader för skador som uppstår till följd av elavbrottet samt temporär boende om du tvingas lämna ditt hem på grund av ett långvarigt elavbrott.

Blixt- och åsknedslag kan förutom brandskador även orsaka kortslutning och överslag. Nedslaget kan till exempel skada din värmepump, larminstallation eller kyl och frys. Du kan få ersättning för skador på din villas elektriska installationer och vitvaror efter direkta blixtnedslag men även för skador av spänningsförändringar. Även hemelektronik, till exempel dator eller TV, som skadat på motsvarande sätt kan du få ersättning för genom din hemförsäkring.

Storm och hagel

Har din försäkrade byggnad skadats på grund av storm kan du få ersättning om vindstyrkan har uppnått stormstyrka (minst 21 m/sek). Skador på ditt bostadshus (villan) som orsakas av ett fallande träd eller en flaggstång kan ersättas även vid lägre vindstyrkor i flera basförsäkringar. Här kan det dock variera mellan försäkringarna och i vissa fall krävs ett allrisktillägg för villa. Du kan även få ersättning för hagelskador på din byggnad.

Generellt om självrisk

Allt som oftast behöver du betala en självrisk och den summan kan variera mycket. Vissa bolag tillämpar en fast självrisk på mellan 1 000 och 10 000 kronor. Andra försäkringsbolag tar ut en procentuell självrisk som ofta kan vara 10 procent av hela skadekostnaden och minst 10 000 kronor.

Åldersavdrag

Åldersavdrag innebär att ersättningen minskar beroende på hur gammal egendomen är, enligt en tabell i villkoren. Försäkringsbolagen gör åldersavdrag på allt som man kan se i huset. Det gör man också för alla rör, ledningar, maskiner och tekniska installationer, även om de ligger dolda.

Åldersavdrag görs alltid på materialkostnaden och arbetskostnaden, det vill säga både på materialet och arbetet med rivning och återställandet. Du får själv ofta betala mellanskillnaden upp till nypriset vid renovering efter en skada.

Det maximala åldersavdrag som bolagen gör vid en och samma skada brukar variera mellan 10 000 – 15 000 kronor och 75 000 - 105 000 kronor beroende på försäkring. Det finns dock  bolag som inte har ett maxbelopp för hur stora åldersavdragen kan bli. Vill du ha så lågt åldersavdrag som möjligt måste du oftast ha en tilläggsförsäkring eller ett paket som kan heta Stor, Plus, Large eller Super.

Vikten av att välja rätt hemförsäkring

Valet av rätt hemförsäkring är extra viktig när det gäller skydd mot ovädersskador som översvämningar, bränder, stormar och elavbrott till följd av åska. I villkoren kan du läsa om vilka specifika skador och situationer som täcks. 

Förebyggande åtgärder och ansvarsfullhet

Hemförsäkringar kan erbjuda värdefullt skydd mot ovädersskador, men det är också viktigt att försöka förebygga och identifiera svagheter på din fastighet  för att minimera risken för skador. Du behöver hålla tak och avlopp rena för att minska risken för översvämningar och se till att  installera åskledare för att minska risken för bränder till följd av åskväder. Detta hjälper till att minimera riskerna och skydda ditt hem. Dessutom är det ofta ett krav från försäkringsbolaget för att det ska betala ut ersättning.