1. Privatbloggen
 2. Viktigt inför din sommarsemester

Viktigt inför din sommarsemester

Vad händer om jag blir sjuk eller skadad under min semester?

Sharon Lavie sparekonom Lendo

2024-05-27

Det händer att man blir sjuk eller råkar ut för en olycka under en semester utomlands. Är man helt oförsäkrad kan detta leda till stora kostnader som kan landa på miljonbelopp. Att vara dubbelförsäkrad innebär oftast inte att man kan få dubbel ersättning om något händer. Här går jag igenom det du behöver veta.

Vad händer om jag inte är försäkrad?

Att inte ha en reseförsäkring när du reser utomlands kan innebära betydande risker och kostnader för dig vid sjukdom eller olycka. Här kommer några exempel på risker och konkreta kostnader som kan uppstå:

1. Höga medicinska kostnader: Om du drabbas av sjukdom eller olycka och behöver sjukvård utomlands, kan kostnaderna bli mycket höga.

Exempel på kostnader:

 • Genomsnittskostnaden i Thailand för ett dygns sjukhusvistelse är 13 500 kr/dygn.

 • Genomsnittskostnaden i USA för ett dygns sjukhusvistelse är 103 400 kr/dygn.

 • Behandling av stroke i Thailand kostar nästan 200 000 kr och i USA 380 000 kr.

 • Behandling av en höftfraktur i Thailand kostar nästan 245 000 kr och i USA 1 miljon kr.

 • Behandling av bronkit i Thailand kostar ca 25 000 kr och i USA 38 000 kr.

2. Avsaknad av ersättning för hemresor: Trots att EU-kortet ger rätt till viss sjukvård inom EU- och EES-länderna, täcker det inte kostnader för hemresor med till exempel ambulansflyg. Utan en reseförsäkring kan du behöva betala hela kostnaden för sådana åtgärder själv.

3. Hemresor utanför EU: För det mesta är kostnaderna för ambulansflyg ännu högre utanför EU. Dessa kostnader kan snabbt bli överväldigande för en privatperson utan försäkring

 • Behöver du flygas hem till Sverige med specialflyg så kostar ambulansflyg från Kalifornien 1 miljon kr och 775 000 kr från Thailand.

 • För bårtransport på flyg är kostnaden 190 000 kr från Kalifornien och 98 000 kr från Thailand.

Vad ska jag tänka på?

Hemförsäkring räcker i de flesta fall - I de flesta fall räcker skyddet du har i din hemförsäkring. Det skyddet räcker normalt i 45 dagar. Du behöver också kontrollera att alla i familjen omfattas av hemförsäkringen, de kan behöva vara inskrivna i försäkringsbrevet. Barn omfattas oftast automatiskt men inte vuxna.

Separat reseförsäkring - Ska du vara borta längre eller om du ska ägna dig åt riskfyllda aktiviteter kan du antingen förlänga hemförsäkringens reseskydd eller köpa till en separat reseförsäkring. Det är viktigt att göra det innan resan påbörjas eftersom det är näst intill omöjligt att teckna en reseförsäkring om resan redan är påbörjad. Ibland går det dock att förlänga en befintlig försäkring under resans gång, om den inte har löpt ut.

Pågående sjukdom - Det är också viktigt att vara medveten om att du som har en pågående sjukdom eller skada i de flesta fall inte kommer kunna få ersättning för kostnader som uppstår till följd av din sjukdom. Det gäller kostnader under resan och du kommer mer all sannolikhet också bli nekad ersättning ifall du behöver avboka resan med den pågående sjukdomen eller skadan som skäl.  Har du ett pågående vårdbehov och ändå väljer att resa kan du själv behöva betala för vård, sjukhusvistelse och hemtransport med ambulansflyg. Det är därför viktigt att du kontaktar ditt försäkringsbolag före resan. Ibland kan du behöva göra en medicinsk förhandsbedömning för att veta om ditt reseskydd gäller.

Vad ingår i olika försäkringar?

Hemförsäkringens reseskydd täcker oväntade händelser om du plötsligt blir sjuk eller råkar ut för en olycka under din resa. Du kan få ersättning för kostnader som sjukvård, akut tandvård eller transport hem till Sverige om olyckan är allvarlig.

Tillägg - Vill du ha ett bättre reseskydd kan du ofta utöka din hemförsäkring med tillägg, eller skaffa en mer omfattande hemförsäkring där även reseskyddet utökas. Det som ofta tillkommer då är avbeställningsskydd, möjlighet till ersättningsresa om mer än hälften av din resa blir förstörd av akut sjukdom eller olycksfall och flera andra tillägg som exempelvis lägre självrisk eller olika schablonersättningar.

Separata reseförsäkringar behövs oftast tecknas i tre fall :

 • Du har ingen hemförsäkring

 • Du ska vara bortrest i mer än 45 dagar

 • Du ska ägna dig åt riskfyllda aktiviteter så som tex skidåkning off pist, dykning med tub, bergsklättring och luftsporter. Det viktigt att kontrollera att den försäkringen du tecknar faktiskt gäller vid den aktivitet du tänkt utöva.

Kortförsäkringar – I många kortutgivare som tex via Visa, Mastercard eller AmEx ingår en reseförsäkring när du betalar din resa med kortet. Detta är dock ingen komplett reseförsäkring utan ska ses som ett komplement till hemförsäkringens reseskydd. Tänk också på att den försäkringen endast gäller dig och de du delar hushåll med. Betalar du tex en kompis resa med ditt kort gäller oftast inte kortförsäkringen den personen.

I en kortförsäkring ingår ofta:

 • avbeställningsskydd

 • ersättning för bagageförsening

 • ersättning om allmänt färdmedel försenas, t ex flyg

 • invaliditetsersättning vid mycket svåra olycksfallsskador

 • dödsfallsersättning om man dör till följd av olycksfall

 • självriskersättningar

Kan jag få ut dubbel ersättning om jag har flera försäkringar?

En reseförsäkring ersätter dig endast för de kostnader du haft till följd av sjukdomen eller olyckan under resan. Skulle olyckan vara framme ska du givetvis söka ersättning för dina kostnader. Du kan endast få ersättning för dina kostnader en gång oavsett hur många försäkringar du har. Det betyder att om hemförsäkringens reseskydd ersätter dig för förstörda semesterdagar så kan du inte få samma ersättning från en annan försäkringsgivare för samma skada. I praktiken innebär en dubbelförsäkring oftast inte att du får dubbel ersättning, bara att du betalar dubbel avgift.

Skulle dock den ena försäkringen inte täcka det totala beloppet för skadan har du rätt att vända dig till din andra försäkring också för att täcka upp skadan. Det skulle kunna vara att det finns ett maxtak för den ersättning du kan få från hemförsäkringen för förstörda semesterdagar på exempelvis 25 000 kronor, men din resa kostade 50 000 kronor.

Har du en separat sjuk-och olycksfallsförsäkring kan du ha rätt till pengar från flera försäkringsgivare för tex bestående problem till följd av din olycka eller sjukdom. Det kan vara både medicinsk och/eller ekonomisk invaliditet. Detta är dock inget som ingår i din reseförsäkring.