1. Bolånebloggen
  2. När vänder bostadsmarknaden? Experternas svar

När vänder bostadsmarknaden? Experternas svar

Vändning i sikte!

bostad - röda hus Lendo bolånebloggen

2024-02-29

Äntligen verkar bostadsmarknaden vara på väg att vända. Efter ett par tuffa år för bostadsmarknaden, med prisfall och räntehöjningar, kan det i år vara dags för en vändning. Ledande mäklarfirmor är överens om att allt mer tyder på optimism och återhämtning i bostadsmarknaden under 2024. – Självklart finns en ökande optimism kring bostadsåret 2024 hos konsumenterna, givet förväntningar på sänkta räntor framöver, menar Erik Wikander, vice vd Svensk Fastighetsförmedling.

När vänder bostadsmarknaden? är det många som frågar sig. Äntligen kan bostadsmarknaden vara på väg att vända mot mer positiva tider, och under året kan vi till och med kanske få se både högre priser och lägre bolåneräntor, menar flera mäklarfirmor. Efter en längre tid med ett par tuffa år på bostadsmarknaden där vi den senaste tiden har haft mindre prisrörelser och få transaktioner samtidigt som kostnaderna ökat syns i år istället tydliga trendbrott.

– Trots att priserna sjönk något i januari finns det skäl för optimism på bostadsmarknaden, menar Mäklarsamfundets vd Oskar Öholm.

Flera ledande mäklarbyråer rapporterar att de nu ser allt fler bostadsaffärer som blir klara, och positiva signaler om en ökad köpvilja hos många. Mäklarbyråerna uppger även att antalet spekulanter inte har varit så högt som nu på flera år. De menar att Riksbankens mer positiva inställning till att sänka styrräntan inom en snar framtid har skapat en mer positiv inställning till bostadsmarknaden hos många. 

För att veta när bostadsmarknaden vänder och hur det aktuella läget ser ut har Lendo jämfört och sammanställt prognoser och kommentarer över bostadsmarknaden från flera ledande mäklarfirmor.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, januari 2024
BOSTADSRÄTTER1 mån3 mån12 månMedelpris (kr/kvm)
Riket-0,8%-2,7%+1,7%42 596
Centrala Stockholm+-0%-1,8%+2%101 977
Stor-Stockholm-0,8%-2,4%+2,8%62 416
Centrala Göteborg-1,4%-5,9%+2,0%60 381
Stor-Göteborg-2,1%-4,5%+2,8%44 375
Centrala Malmö+0,6%+-0%
+2,6%37 094
Stor-Malmö+0,5%-0,3%+3,2%33 786
Prisstatistik VILLOR, januari 2024
VILLOR1 mån3 mån12 månMedelpris
Riket-0,6%-3,1%-1%3 736 000
Stor-Stockholm-0,1%-2,2%-0,5%6 428 000
Stor-Göteborg-0,8%-3,6%-0,8%5 142 000
Stor-Malmö-0,9%-2,5%+2,3%4 839 000
Prisstatistik FRITIDSHUS, januari 2024
FRITIDSHUS12 månMedelpris
Riket-5,5%2 187 000

Källa: Mäklarstatistik

Det tror mäklarna om bostadsmarknaden den närmsta tiden

Fastighetsbyrån

– Många av våra mäklare runt om i landet märker av en mer positiv känsla hos både säljare och köpare. Framförallt kan det kopplas till räntebeskeden och att fokus nu ligger på när vi får en sänkning. Skiftet på marknaden avspeglas främst i en ökning av antal bostadsaffärer när fler bostadskonsumenter vågar agera, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

– Det rekordstora utbudet håller fortfarande priserna nere och en ökad benägenhet att flytta leder inte automatiskt till stigande priser. Men ju närmare en räntesänkning vi kommer desto mer sannolikt blir också prisökningar, menar Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Bjurfors

Bjurfors konstaterar att man ser många spekulanter på visningar igen, och säger att bostadsmarknaden tydligt har tagit fart igen på grund av ljusare prognoser på bolånemarknaden och lägre styrränta.

– Vi får titta tillbaka flera år för att matcha årets besökarantal. Det här är en tydlig indikation på att intresset för bostadsmarknaden har ökat och att man nu vågar byta bostad igen, säger Fredrik Kullman, vd på Bjurfors Sverige.

– Det finns en stor tilltro till att ränteläget kommer att se annorlunda ut framöver, vilket gör att bostadsmarknaden tar fart igen, förklarar Fredrik Kullman.

Svensk Fastighetsförmedling

Även hos Svensk Fastighetsförmedling ser man tydliga trendbrott, och menar på att man har fler kundmöten och visningsgäster nu än för ett år sedan. Svensk Fastighetsförmedling menar dock samtidigt att man tror bostadspriserna kanske vänder först i höst eller in i nästa år.

– Ett trendbrott för bostadsrätter då det nu för första gången på länge görs fler bostadsrättsaffärer än motsvarade period året innan. På villasidan såg vi den effekten redan under det fjärde kvartalet. Det är ett välkommet tecken för många att aktiviteten på bostadsmarknaden börjar gå åt rätt håll, om än fortsatt på en låg nivå, säger Erik Wikander, vice vd Svensk Fastighetsförmedling

– I takt med en sänkt styrränta kommer aktivitetsnivån på bostadsmarknaden att öka, men de som tror att det i ett kort perspektiv även leder till en snabb ökning av bostadspriserna bör dämpa sina förväntningar. Vi ser en möjlig ökning först senare delen av detta år och in mot 2025, säger Erik Wikander, vice vd Svensk Fastighetsförmedling.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Enligt Länsförsäkringar Fastighetsförmedling kan man fortfarande göra bra klipp på bostadsmarknaden, och menar på att bostadspriserna kan stiga efter sommaren även om man redan nu ser trendbrott. Dock menar man på att bostadsrätter som står inför stora avgiftshöjningar kan få det fortsatt svårt att locka köpare.

– Det finns goda fyndchanser på bostadsmarknaden den närmaste tiden eftersom antal bostäder till salu är fortsatt mycket stort. Vår bedömning är att priserna vänder uppåt igen efter sommaren och att köparnas övertag redan börjat minska något, menar Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Vi märker av fler spekulanter och en ökad optimism på våra visningar. Villor med bra planlösning och låga uppvärmningskostnader är hett eftertraktade, medan intresset för bostadsrätter dämpas något av en oro för kommande avgiftshöjningar, säger Marcus Svanberg.

SkandiaMäklarna

SkandiaMäklarna har en mer nyanserad bild, och står fast vid att transaktionsvolymerna på bostadsmarknaden och prisläget är fortsatt styrt av vad Riksbanken väljer att göra under det närmsta halvåret. Samtidigt ser man fler transaktioner nu än under samma månad förra året, och signalerar att det finns positiva tendenser redan nu.

– Vi ser fler transaktioner jämfört med januari föregående år. Det finns mycket som pekar på att bostadsmarknaden kommer ta fart framöver, menar Andreas Moritz, VD på SkandiaMäklarna.

– När första sänkningen av styrräntan görs kommer osäkerheten att minska ytterligare, vilket i sin tur ökar aktiviteten på bostadsmarknaden, säger Andreas Moritz.