1. Bolånebloggen
  2. Prognos bostadspriser 2024 och 2025

Prognos bostadspriser 2024 och 2025

Allt hetare på bostadsmarknaden. *Text uppdaterad 17/5

bostadspriser prognos 2024 och 2025

2024-05-17

En första sänkning från Riksbanken, med indikationer på ytterligare räntesänkningar under året, har gett fortsatt bränsle till en positiv prognos för bostadsmarknaden. 

Mäklare vittnar nu om att vi fått en rejäl islossning, och att trots den senaste tidens breda prisuppgångar är prognosen att marknaden fortsätter stiga den närmsta tiden.

– Bostadsmarknaden visar musklerna med breda prisuppgångar, budgivningar och fler genomförda affärer i april, säger Oskar Öholm, vd Mäklarsamfundet.

De senaste månaderna syns en bred prisuppgång på bostadspriserna runt om i landet, och att marknadssentimentet har vänt till optimism är tydligt. Under april månad fortsatte priserna att öka, och antalet sålda bostäder ökade kraftigt jämfört med förra året. Bostadsmäklare vittnar under tiden om att visningar blir allt mer välbesökta, och att fler och fler bostadsaffärer resulterar i tuffa budstrider.

I början av maj tog även Riksbanken beslutet att sänka styrräntan för första gången på åtta år, något som kan ge ytterligare fart till bostadsmarknaden den kommande tiden.

Somliga mäklare är emellertid försiktiga och återhållsamma i sina prognoser, och påpekar att utbudet fortfarande är rekordstort, och menar på att det kommer ta tid innan Riksbankens räntesänkningar får en tydlig effekt i hushållens plånböcker och genomslag på bostadspriserna.

– Antalet försäljningar under första kvartalet ökade kraftigt och vår prognos är att antalet bostadsaffärer i år blir markant högre än förra året. Det blir dock knappast tal om något prisrally eftersom många hushåll fortfarande har en hårt pressad privatekonomi, menar Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Prisuppgången som nu pågått sedan årsskiftet var i första skedet begränsat till de centrala delarna av storstäderna, men har nu spridit sig över hela Sverige. Erik Wiklander på Svensk Fastighetsförmedling understryker dock att det är bostadsrätter i storstäderna som fortsatt leder uppgången, och att villapriserna inte följt med i uppgången på samma sätt.

– Vi har nu de senaste tre månaderna sett att prisökningarna har spridit sig från Stockholms innerstad, till många fler orter i Sverige, där den allra starkaste ökningen är för bostadsrätter i Göteborg. Även om priserna ökar brett för villor, så är det bostadsrätter som sticker ut som drivare i prisuppgången, säger Erik Wikander, vice vd på Svensk Fastighetsförmedling.

Vad tror Sveriges mäklarbyråer och banker om bostadsmarknaden? Lendo har samlat och sammanställt prognoser från banker och mäklare över hur de tror att bostadsmarknaden kommer att utveckla sig de kommande månaderna.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, april 2024
BOSTADSRÄTTER1 mån3 mån12 månMedelpris (kr/kvm)
Riket+ 1,5%
+ 3,8%
+ 1,6%44 465
Centrala Stockholm+ 1,5%+ 4,0%
+ 3,0%107 590
Stor-Stockholm+ 1,6%
+ 4,7%+ 2,4%65 925
Centrala Göteborg+ 2,3%+ 5,1%- 0,2%
65 092
Stor-Göteborg+ 1,7%+ 2,6%+ 0,2%46 674
Centrala Malmö+ 0,3%+ 2,2%+ 3,2%37 489
Stor-Malmö+ 0,6%+ 1,1%+ 1,8%34 336
Prisstatistik VILLOR, april 2024
VILLOR1 mån3 mån12 månMedelpris
Riket+ 0,9%
+ 2,6%+ 0,7%
3 929 000
Stor-Stockholm+ 1,1%+ 3,5%+ 0,5%6 810 000
Stor-Göteborg+ 1,0%+ 4,3%
+ 2,5%5 563 000
Stor-Malmö+ 1,4%
+ 3,8%+ 3,1%4 955 000
Prisstatistik FRITIDSHUS, april 2024
FRITIDSHUS12 månMedelpris
Riket- 3,7%2 196 000
Källa: Mäklarstatistik

Mäklarnas prognoser för bostadsmarknaden 

Fastighetsbyråns prognos bostadspriser

Hos Fastighetsbyrån är framtidsutsikterna försiktiga, där prognosen är att räntebeskedet från Riksbanken att sänka styrräntan kan få antalet affärer att fortsätta öka, men att det inte behöver innebära att priserna följer med i samma utsträckning.

– Det är ett ganska väntat besked som ändå kan förstärka den positiva trenden på bostadsmarknaden något. Fler och fler bostadskonsumenter vågar agera när de vet att räntorna inte kommer stiga ytterligare. Det leder framförallt till ett ökat antal affärer som dagens besked kan ge en extra skjuts, vilket är positivt efter en lång period med avvaktande säljare och köpare. Däremot tror, och hoppas, jag att priserna inte dras med upp på samma tydliga sätt, kommenterar Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Svensk Fastighetsförmedling prognos

– Priserna stiger något i april, främst drivet av att det nu börjar bli fler budgivningar, vilket inte varit fallet under lång tid. Men fortsatt är det många av de spekulanter som rör sig på marknaden som inte kan agera och köpa, även om de vill och behöver, då de först måste hinna sälja sitt nuvarande boende för att få ihop ekonomin. Det är en knut som tar lite tid och måste lösas innan marknaden fullt ut fungerar normalt igen, menar Erik Wikander, vice vd för Svensk Fastighetsförmedling.  

– Vi förväntar oss en fortsatt successiv normalisering av antal bostadstransaktioner på marknaden i takt med att räntesänkningar genomförs. Gällande prisutvecklingen så är vår bild att den kommer vara svagt positiv under resten av året, men med lokala variationer. Det kommer dröja länge än innan vi kommer tillbaka till prisnivåerna som toppade under pandemin. Men de flesta köper och säljer i samma marknad, och åtnjuter därmed samma ”prisrabatt” i båda sina affärer, kommenterar Erik Wikander, vice vd för Svensk Fastighetsförmedling.

SEB Prognos

Enligt SEBs senaste prognos över vad hushållen tror om bostadspriserna den närmaste tiden fortsätter andelen hushåll som tror på stigande priser att öka. Hela 59 procent av de tillfrågade tror att priserna kommer att stiga det kommande året, en ökning från 52 procent förra månaden. Bara 11 procent tror att priserna kommer att sjunka och en dryg femtedel, 18 procent av de tillfrågade, räknar med att priserna förblir oförändrade det kommande året. 

– Hushållen visar inga tecken på att dämpa sina positiva boprisförväntningar. Nästan 6 av 10 tror nu på stigande bostadspriser. Men trots den växande optimismen har det ännu inte helt återspeglats i faktiska bostadspriser. I takt med att räntesänkningarna når plånböckerna väntas aktiviteten och omsättningen följa med vilket kommer ge nytt liv åt bostadspriserna efter två tuffa år, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling prognos

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling räknar inte med något prisrally på bostadsmarknaden den närmaste tiden, men förutspår ändå att bostadspriserna kan komma att stiga med ytterligare fem procent under året.

– Även om räntorna sjunker och köpare och säljare nu får allt lättare att mötas blir det inget prisrally framöver. Antalet bostäder till salu är fortsatt rekordstort och många köpares budget är pressad av höga räntor. Vår prognos är att bostadspriserna stiger omkring fem procent fram till årsskiftet, samtidigt som antalet bostadsförsäljningar ökar markant, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Hemnets prognos

Likt SEB ser även Hemnet en växande tro på att bostadspriserna kommer att fortsätta uppåt. I Hemnets senaste köparbarometer tror 46 procent på en prisökning inom de närmaste sex månaderna. Drygt 13 procent förutspår istället ett prisfall, medan 41 procent räknar med oförändrade priser det kommande halvåret. I Stockholm är det dock bara 8 procent som tror på sjunkande bostadspriser de kommande sex månaderna.

– Den förhållandevis starka bostads­marknaden vi sett under våren fortsatte i april. Priserna fortsatte uppåt vilket var väntat mot bakgrund av de höga prisförväntningarna hos köparna. Nu stärktes också prisförväntan ytterligare något här i maj, och senare i veckan får vi också räntebesked från Riksbanken vilket skulle kunna ge ytterligare stöd åt prisutvecklingen, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.

Skandiamäklarnas prognos

– Prisuppgången har blivit tydlig i de större städerna, inte minst i Stockholms innerstad som vanligtvis indikerar hur priserna i resten av landet kommer att utvecklas. Det finns ett uppdämt flyttbehov och om Riksbanken sänker styrräntan enligt sin prognos kommer transaktionerna på bostadsmarknaden att öka ytterligare. För förstahandsköpare är det dock fortfarande utmanande att ta sig in på bostadsmarknaden, även om vi ser en betydande skillnad i att fler vågar köpa nu, menar Andreas Moritz, vd på Skadiamäklarna.

Texten publicerades först 14 februari 2023, men har uppdaterats i omgångar.