1. Bolånebloggen
  2. Prognos bostadspriser -23 & 24 – trendbrott på väg

Prognos bostadspriser -23 & 24 – trendbrott på väg

Ett trendbrott för bostadspriserna kan vara på väg.

bostadspriser prognos 2023 2024, SBAB:s vd Mikael Inglander på bild. Lendo bolån

2023-02-14

I januari mattades nedgången kraftigt och i Stockholm gick bostadsrätter upp med en procent. Nya prognoser från experter pekar på att botten kan nås under våren 2023 och att marknaden kan bli mer stabil för resten av året och 2024. Här är en sammanställning av bostadspriserna just nu, utvecklingen för villor, bostadsrätter och för olika delar av Sverige och de senaste prognoserna. 

Prognoserna för bostadsmarknaden har länge pekat på att nedgången ska bottna under sommaren 2023. Länge trodde experterna på att fallet skulle stanna på omkring 15 procent. Men nu kommer tecken på att marknaden kan bottna tidigare än vad experterna spått i sina prognoser. Fallet i januari blev betydligt mindre än tidigare, och i Stockholm steg bostadsrätter med en procent, vilket får ses som ett trendbrott. Här är den senaste utveckling och en ny prognos baserat på vad flera olika experter förutspår. 

Utveckling och historik bostadsmarknad

Bostadspriserna gick ner i betydligt lugnare takt i januari än tidigare. Både för bostadsrätter och villor sjönk priserna med en procent på riksnivån, enligt Svensk Mäklarstatistik. Tittar vi ett år bakåt i tiden så har bostadsrätter nu gått ner med 10 procent och villor har minskat med 12 procent.

I centrala Stockholm noterades ett trendbrott med en prisuppgång på en procent, i Malmö var priserna oförändrade. Det ses av vissa bedömare som att ett trendbrott för hela Sverige kan vara förestående. 

Villorna minskade med en procent i samtliga storstadsområden och har nu minskat med 14 procent i Storstockholm jämfört med nivån för ett år sedan. 

– Att priserna i centrala Stockholm ökade något är intressant, men bör ses i ljuset av att januari säsongsmässigt brukar vara en stark månad. Samtidigt börjar inflationen nu mattas av i både USA och euroområdet. Ser vi samma utveckling i Sverige kommer ränteläget att stabiliseras, och då kan vi räkna med en piggare bostadsmarknad med tryggare köpare som agerar snabbare, säger Jonas Rosén, vd Mäklarsamfundet.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, januari 2023

Bostadsrätter1 mån3 mån12 månMedelpris (kr/kvm)
Riket- 1%- 4%- 10%41 572
Centrala Stockholm+ 1% 0%- 11%101 191
Stor-Stockholm- 1%- 2%- 9%60 998
Centrala Göteborg- 1%- 6%- 14%59 777
Stor-Göteborg- 2%- 6%- 14%42 577
Centrala Malmö 0%- 4%- 7%36 050
Stor-Malmö- 2%- 7%- 9%32 980
Källa: Mäklarstatistik

Prisstatistik VILLOR, januari 2023

VILLOR1 mån3 mån12 månMedelpris
Riket- 1%- 7%- 12%3 707 000 kr
Stor-Stockholm- 1%- 5%- 14%6 458 000 kr
Stor-Göteborg- 1%- 6%- 15%5 203 000 kr
Stor-Malmö- 1%- 7%- 14%4 556 000 kr
Källa: Mäklarstatistik

Prisstatistik FRITIDSHUS

FRITIDSHUS12 månMedelpris
Riket- 2%2 343 000
Källa: Mäklarstatistik

Prognos 2023 - när bottnar bostadspriserna?

Tidigare har experterna förutspått att priserna ska bottna under sommaren. Nu tror flera experter att vändningen kan komma tidigare än så, men Riksbankens räntebesked får stor inverkan.

– I vår prognos tror vi att priserna bottnar nu under våren och att det sedan kanske vänder uppåt igen, säger SBAB:s vd Mikael Inglander (bilden ovan) till Svenska Dagbladet. 

Bankens chefekonom är något försiktigare och vill inte slå fast att vändningen kommit, då Riksbankens beslut om styrränta kan få stor inverkan på prognosen.

– Det kan möjligen vara ett tecken på att bostadsköparnas oro för fortsatt stigande bostadsräntor och elpriser har minskat. Men det är nog för tidigt att ropa hej än, då den säsongsrensade trenden fortfarande uppvisar en negativ prisutveckling. Riksbankens beslut om styrräntan under våren och vart elpriserna tar vägen tror jag blir avgörande för den fortsatta utvecklingen, även om bostadsköparna till viss del troligen redan har prisat in en viss uppgång till i räntorna, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Även Hemnet ser en återhämtning av prisförväntningarna i sina mätningar av köparnas prisförväntningar. 

– Bostadsmarknaden har startat året piggt på många håll och vi ser också stigande börser vilket är ett tecken på att optimismen i marknaderna börjat komma tillbaka, säger Hemnets marknadsanalytiker Erik Holmberg.

Bland besökarna på Hemnet som planerar att köpa bostad räknar nu 22 procent med stigande priser de närmaste sex månaderna, jämfört med 14 procent förra månaden. Samtidigt tror 43 procent på sjunkande priser, jämfört med 53 procent föregående månad.

– Samtidigt bör man ha med sig att det fortsatt är väsentligt fler som tror på sjunkande priser än på stigande priser. Den fortsatta ränteutvecklingen kommer få stor betydelse för bostadsmarknaden även framöver, säger Erik Holmberg.

Mäklarnas prognos - när vänder bostadspriserna?

Flera mäklarföretag tolkar de nya siffrorna från Svensk Mäklarstatistik som ett tecken på stabilisering av priserna för både bostadsrätter och villor. Det underliggande behovet av att byta bostad är stort och mäklarföretagen ser en ökad aktivitet bland spekulanter på marknaden.

–  En mer överblickbar situation väntar för de som vill både sälja och köpa bostad under 2023. Även om räntekostnaden i sig är klart högre nu än för ett år sedan, så luckras successivt olika orosmoln på bostadsmarknaden upp och vi kommer se en stabilisering under andra kvartalet. Det underliggande behovet att byta bostad är stort – vi ser en ökad aktivitet bland spekulanter, både i direkt dialog med våra mäklare, men även genom antalet som besöker visningar – där har det verkligen skett ett trendbrott efter årsskiftet, säger Erik Wikander, VD Svensk Fastighetsförmedling.  

Även Fastighetsbyrån ser tecken på ökad efterfrågan, framförallt i storstäderna. Efter nyår har deras mäklare noterat att betydligt fler spekulanter dyker upp på visningarna. 

– Efter nyår kan vi märka av ett skifte på bostadsmarknaden, framförallt för bostadsrätter i storstäderna, med fler spekulanter på visningarna och fler budgivningar. Samtidigt är fler säljare villiga att acceptera slutpriser på en lägre nivå. I Stockholm såg vi den här tendensen redan innan årsskiftet och det avspeglas nu i prisstatistiken. Om tendensen håller i sig kommer sannolikt prisnedgången brytas även i Göteborg och Malmö kommande månader, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

HusmanHagberg ser ett ökat intresse för de objekt som ligger ute på marknaden och tror även de att ett trendbrott kan vara förestående på grund av ett uppdämt köpbehov. De ser också att köpare och säljare nu börjar hitta en ny prisnivå där båda är villiga att göra affärer. 

-Huruvida det är ett riktigt trendbrott återstår att se, men i vår egen statistik ser vi stöd för detta. Senaste månaden har vi haft fler besökare på visningarna och fler budgivare per bostad. Boprisstatistiken baseras på slutförda affärer medan vår statistik visar på intresset för alla bostäder under januari – även för dem som ännu inte är sålda. Det borgar för att vi kommer att se fler bostadsaffärer göras på bra prisnivåer framöver, Fredrik Kjell, VD på HusmanHagberg.

Prognos bostadspriser 2024

Utvecklingen på bostadsmarknaden är fortfarande relativt osäker, och även om priserna skulle bottna under våren och försommaren är det svårt att göra en tillförlitlig prognos för 2024 om priserna ligger still eller om det kan bli en ökning. Många experter pekar ut Riksbankens räntebesked under 2023 som avgörande. Prognoser för styrräntan säger att den toppar under 2023, så det finns därför utsikter för något bättre bostadsmarknaden under 2024, men prognosen är ännu osäker. 

– Om den positiva tendensen på marknaden kommer att hålla i sig är väldigt svårt att säga. Riksbankens räntebesked kan möjligen kyla av marknaden något igen. Samtidigt har de flest räknat in en räntehöjning i februari och om prognosen inte innehåller fler höjningar kan det till och med få en positiv effekt, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

– Tidigast under 2024, i takt med en förbättrad ekonomi i samhället, kan vi se att priserna kan börjar stiga, säger Erik Wikander, vd för Svensk Fastighetsförmedling, till Affärsvärlden. 

Källor: Svensk Mäklarstatistik, Riksbanken, Svenska Dagbladet, Affärsvärlden, SBAB, Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling och HusmanHagberg.