1. Bolånebloggen
  2. Prognos bostadspriser 2024 och 2025

Prognos bostadspriser 2024 och 2025

Osäkert läge på bostadsmarknaden. *Text uppdaterad 16/01

bostadspriser prognos 2024 och 2025

2024-01-16

Bostadsmarknaden började stabilisera sig redan under 2023, och det finns mycket som talar för en positiv prognos för det nya året. Både banker och mäklare menar i sina prognoser för bostadsprisrna att både 2024 och 2025 kan bli goda år för bostadsmarknaden när räntetrycket äntligen lättar.

– Vi märker en ökad optimism efter Riksbankens räntebesked. Det är ett tydligt ökat intresse och fler affärer som går till avslut, säger Fredrik Kullman, vd för Bjurfors Sverige.

Under de senaste åren har det varit tvära kast på bostadsmarknaden. Priserna rusade kraftigt under flera år fram till mars 2022, men sedan dess har bostadsmarknaden sett sjunkande priser. Efter ett år med små prissvängningar men där köpare och säljare har haft det svårt att mötas och där Riksbanken fortsatt att skruva upp räntorna är nu prognoserna för 2024 lovande.

Enligt experternas prognoser kan räntesänkningar stunda redan lagom till midsommar på grund av den snabbt fallande inflationen, något som kan komma att gynna både hushållens plånböcker och bostadspriserna.

Vad säger banker och mäklare om bostadsmarknaden för 2024 och 2025? Lendo har samlat deras prognoser för att ge en tydlig bild om vad de tror om bostadsmarknaden den närmsta tiden.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, november 2023
BOSTADSRÄTTER1 mån3 mån12 månMedelpris (kr/kvm)
Riket- 1%
± 0%
+ 1%43 015
Centrala Stockholm- 1%- 3%
+ 3%101 564
Stor-Stockholm± 0%
+ 1%+ 3%63 675
Centrala Göteborg- 2%- 5%+ 2%
61 639
Stor-Göteborg- 1%- 1%+ 3%44 795
Centrala Malmö- 1%- 3%± 0%36 728
Stor-Malmö- 1%- 4%- 1%33 902
Prisstatistik VILLOR, november 2023
VILLOR1 mån3 mån12 månMedelpris
Riket- 1%
- 1%- 3%3 613 000
Stor-Stockholm- 1%- 3%- 3%6 500 000
Stor-Göteborg- 2%- 3%
- 3%5 184 000
Stor-Malmö- 1%
- 1%± 0%4 655 000
Prisstatistik FRITIDSHUS, november 2023
FRITIDSHUS12 månMedelpris
Riket- 6%2 158 000
Källa: Mäklarstatistik

Så tror banker och mäklare om bostadsmarknaden

Bjurfors prognos

– Jämfört med toppen för ett och ett halvt år sedan ligger rabatten på 10-15 procent, och man kan nog räkna med att det stannar där någonstans. Med sjunkande räntor, stigande reallöner och en stor uppdämd efterfrågan talar mycket för att vi ser prisuppgångar under 2024, säger Fredrik Kullman, vd för Bjurfors Sverige.

– Ett historiskt långt vakuum har byggt upp en enorm efterfrågan. Nu ser vi att många kommer att agera samtidigt som det finns ett rekordstort utbud, fortsätter Fredrik Kullman, vd för Bjurfors Sverige.

Fastighetsbyråns prognos bostadspriser

I sin prognos för 2024 skriver Fastighetsbyrån i sin mäklarpanel att en majoritet av mäklarna tror på stillastående bostadspriser under det nya året. Av de tillfrågade mäklarna tror 63 procent på stillastående bostadspriser, medan 24 procent tror på stigande priser, och 14 procent tror att bostadspriserna kommer att sjunka under 2024. De flesta som tror på högre priser tror att prisuppgången kommer under det tredje kvartalet.

– Som alltid är det svårt att förutspå prisutvecklingen och många faktorer påverkar. Men räntan är det absolut mest avgörande just nu. Vi tror att det senaste beskedet kan göra att fler säljare och köpare vågar agera och antal affärer kan öka det första halvåret 2024. Däremot får vi sannolikt vänta på stigande priset tills räntan börjar sänkas igen, menar Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

SEB:s Prognos

SEB:s Boprisindikator för december visar på att 33 procent tror på ökade bostadspriser under 2024, medan 29 procent tror på sjunkande priser under det nya året. Det innebär att SEB:s boprisindikator ligger på plus fyra enheter, vilket är skillnaden mellan de som tror på ökade priser, och de som tror på fallande priser. Men banken spår att räntesänkningar kan dröja längre än vad vissa tror, och menar på att det kan ta ännu längre innan det ger effekt i hushållens privatekonomi.

– Efter drygt 18 månader sätter Riksbanken med största sannolikhet punkt för sitt ränteexperiment vilket får hushållen att justera ner sina ränteförväntningar. Blickar vi mot 2024 bör dock hushållen vara försiktiga med att räkna hem räntesänkningar för snabbt då en första sänkning väntas tidigast i september. Det kan dock dröja mer än så innan det syns i plånboken, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hemnets prognos

I Hemnets Köparbarometer syns en tydlig optimism i priserna för 2024. I januari uppgav 27,9 procent av de tillfrågade att de tror på stigande bostadspriser de kommande sex månaderna, en kraftig kraftig ökning från 23,3 procent i decembers mätning. Andelen som tror på sjunkande priser låg på 22,1 procent, och 50,1 procent av de tillfrågade tror att priserna kommer att vara oförändrade om sex månader.

– Detta är en tydlig ökning och ett trendbrott i köparnas boprisförväntningar. För första gången sedan Riksbanken började höja styrräntan från noll, i april 2022, har vi nu fler köpare som tror på stigande än sjunkande bopriser. Att rekordmånga också planerar att köpa bostad får också ses som en positiv signal för aktiviteten på marknaden framöver. Köparna tar fasta på att räntan sannolikt toppat och det indikerar en ökad motivation att agera framöver och stärker bilden av att boprisnedgången är över, kommenterar Erik Holmberg, Marknadsanalytiker på Hemnet.

Skandiamäklarnas prognos

– Vi såg i slutet av november att Riksbanken lämnade räntan oförändrad, och att det redan nu diskuteras om räntesänkningar till sommaren 2024, vilket påverkar bostadsmarknaden positivt, så till vida att omsättningshastigheten kommer öka igen. Min spaning är att det kommer göras betydligt fler antal bostadsaffärer nästa år, och priserna kommer fortsätta vara stabila, menar SkandiaMäklarnas VD Andreas Moritz.

Svensk Fastighetsförmedlings prognos

– Inledningsvis kan vi se ytterligare någon procents priskorrigering nedåt på bostadsrätter, då de genomförda räntehöjningarna inte fullt ut slagit igenom i bostadsrättsföreningarnas månadsavgifter. I takt med att inflationen fortsätter vara låg och Riksbanken låter räntan ligga still för att på ett halvårs sikt börja sänka räntan kommer självförtroendet komma tillbaka till säljare och köpare. Om vi ser två år framåt i tiden förväntas styrräntan ligga på 2–2,5 procent, och en konsumentränta på 3–4 procent och den målbild vi bör ha för hur mycket boendet ska kosta, säger Erik Wikander, vice vd på Svensk Fastighetsförmedling.

– När bostadsmarknaden kommer igång kan det stora uppdämda flyttbehovet i kombination med nya livsstilsdrivna flyttar ge en ketchupeffekt som kommer att innebära bostadsbrist, menar Erik Wikander, vice vd på Svensk Fastighetsförmedling.

SBAB prognos

Enligt SBAB kan priserna sjunka ytterligare i närtid, och menar på att det höga ränteläget tvingar bostadsrättsföreningar till att höja sina avgifter som i sin tur pressar ned lägenhetspriserna. Men banken menar på att det är nära en vändning, och spår en mindre uppgång under 2024 och en större uppgång under de nästkommande åren.

– I vår senaste prognos över bostadsmarknaden spådde vi att bostadspriserna kommer att stiga med runt 2 procent i år och sedan med omkring 5 procent vardera de därpå följande två åren. Den prognosen byggde på att Riksbanken har höjt klart styrräntan och kommer att sänka den flera gånger under det andra halvåret i år. Vi ser i dagsläget inga starka skäl att ändra den bedömningen, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Texten publicerades först 14 februari 2023, men har uppdaterats i omgångar.