Ring

lendo logo
  1. Bolånebloggen
  2. Prognos styrränta & boränta: När går det ner igen?

Prognos styrränta & boränta: När går det ner igen?

Försiktig optimism på bostadsmarknaden. *Text uppdaterad 14/7

bostadspriser prognos 2023 - 2024 Lendobloggen

2023-07-14

Experternas prognos över ränta, styrränta och boränta för 2023 och 2024. 

När går räntan ner igen? De senaste inflationssifrrorna gör att det finns visst hopp om att styrräntan och boräntorna snart har nått sin topp.  Här är de senaste prognoserna från experter och banker. 

Under drygt ett års tid har räntorna stigit oavbrutet. Det har fått stor inverkan på mångas ekonomi. Högre räntor på bolån och andra lån gör att vi får mindre pengar i plånboken över till annat. Anledningen till att räntan höjts är att Riksbanken höjt styrräntan från noll i början av förra året till 3,75 procent som gäller från juni för att försöka bromsa ner inflationen. 

Många frågar sig nu vad som ska hända med styrräntan som sin tur påverkar räntenivån på bostadslån och andra lån. När vänder räntan ner igen? Eller kommer räntan att gå upp? Här har vi sammanställt prognoser för utvecklingen för att ge en objektiv bild av den förväntade utvecklingen av räntan nästa år. 

Riksbankens prognos

Inflationen har enligt Riksbanken börjat dämpas men är fortfarande alldeles för hög. Den svaga kronan kan elda på inflationen. I juni beslutade Riksbanken att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,75 procent. Prognosen från Riksbanken är att styrräntan höjs minst en gång till i år och ligger kvar på en hög nivå under lång tid. Men osäkerheten fortsätter att vara stor, och ny information och hur den bedöms påverka konjunktur- och inflationsutsikterna kommer att vara avgörande för utformningen av penningpolitiken. Riksbanken spår att styrräntan kan höjas ytterligare i år från 3,75 procent och ska ligga på drygt fyra procent under 2024. 

Nordeas prognos

Enligt Nordea ställer den svaga kronan ställer till problem för Riksbanken. Om inte Riksbanken höjer styrräntan i takt med den Europeiska centralbanken ECB, är risken stor att kronan försvagas och vi importerar mer inflation. Nordeas syn är att styrräntan toppar på 4,0 procent i september, men att det sedan dröjer en bra bit in på nästa år innan räntorna börjar sänkas. Konjunkturen talar för både en lägre räntetopp och snabbare sänkningar, men den svaga kronan tycks väga tyngre för Riksbanken.

Underliggande marknadsräntor på längre löptider har stigit, vilket talar för att bostadsräntor på längre löptider borde stiga. Hushåll som lånar till rörlig ränta bör enligt Nordea ta höjd för att den går upp med dels de 0,25 procentenheter som Riksbanken höjde med i juni, dels med ytterligare 0,25 procentenheter i september. I övrigt är det ett mycket svårbedömt läge, inte minst på grund av kronan. 


2023-07-043 måndec-23jun-24dec-24
Styrräntan3,754,004,003,503,00
Boränta Nordea
3 mån5,495,905,905,104,90
2 år4,744,754,604,354,00
5 år4,294,304,254,104,00
Swedbanks prognos

Swedbank förutspår att rörliga bolåneräntor når 5 procent mot slutet av året. Swedbank räknar med räntehöjningar i både september och november, vilket lyfter styrräntan till 4,25 procent redan i år.  De rörliga bolåneräntorna väntas enligt Swedbank stiga till 5 procent vid årsskiftet. Riksbankens räntehöjningar väntas få ungefär samma genomslag på de rörliga bolåneräntorna som i fjol. Prognoserna avser faktiska (ej listade) genomsnittsräntor på marknaden.

Handelsbankens prognos

Handelsbankens prognos är att Riksbanken höjer styrräntan ytterligare, till 4,25 procent i november 2023. Prognosen på styrräntan talar för att rörliga boräntor efter rabatt stiger över 5 procent i slutet av året. För 2024-2025 är prognosen att Riksbanken långsamt sänker styrräntan, varför även rörliga boräntor kan komma att sjunka något. På några års sikt räknar Handelsbankens ekonomer med att Riksbankens styrränta kommer variera kring 2-2,5 procent. 

Konjunkturinstitutets prognos

Hög inflation och höjda räntor har slagit hårt mot räntekänsliga svenska hushåll och mot bostadsbyggandet som nu minskar snabbt.KPIF-inflationen fortsätter att minska framöver och under det andra halvåret 2024 ligger den tydligt under Riksbankens inflationsmål. Riksbanken inleder därför en serie räntesänkningar det andra kvartalet nästa år. Samtidigt läggs finanspolitiken om i syfte att ge stöd åt den ekonomiska återhämtningen. Statliga Konjunkturinstitutet tror därför att styrräntan sänks till 2,25 procent redan 2024 och sedan hamnar på 1,75 procent 2025. Detta är den mest optimistiska prognosen av alla. 

Texten publicerades först 14 februari, men har uppdaterats.