1. Bolånebloggen
  2. Riksbanken dubbelhöjer styrräntan:

Riksbanken dubbelhöjer styrräntan:

Fler höjningar kommer

Erik Thedéen och Riksbankshuset

2023-04-26

Räkna med ännu dyrare bolån framöver. Riksbanken gör en dubbelhöjning av styrräntan med 0,5 procentenheter från och med 3 maj. Den nya styrräntan är nu 3,5 procent.  – Prognosen visar att styrräntan troligen kommer att höjas med ytterligare 0,25 procentenheter i juni eller september, uppger Riksbanken.

De stora räntehöjningarna fortsätter i Sverige. Inflationen har börjat falla tillbaka, men fortfarande är den för hög. Riksbanken bedömer därför att ytterligare en höjning på 0,5 procentenheter behövs. Denna gång var Riksbanken enig i sitt beslut. Förste vice riksbankschef Anna Breman och vice riksbankschef Martin Flodén reserverade sig mot beslutet att höja styrräntan med 0,5 procentenheter och mot prognosen för styrräntan.

– Bortsett från energipriserna har inflationen under årets första månader blivit påtagligt högre än väntat. Kronan har inte varit en avgörande faktor bakom den kraftiga inflationsuppgången, men den har bidragit till en något högre inflation, uppger Riksbanken.  

För att pressa tillbaka inflationen behöver styrräntan höjas ytterligare. Riksbanken har därför beslutat att höja styrräntan med 0,5 procentenheter till 3,5 procent. Det kommer sannolikt inte att stanna där, även om vi är förbi de största höjningarna. Prognosen visar att styrräntan troligen kommer att höjas med ytterligare 0,25 procentenheter i juni eller september. Sedan ska inflationen börja falla tillbaka enligt Riksbanken. 

Styrräntan toppar på 3,7 procent i snitt under 2024 enligt Riksbanken. 

En höjning av styrräntan på 0,5 procentenheter kommer slå igenom som en listprishöjning på boräntorna med mer än 50 punkter, så räkna med att ditt bolån fördyras ytterligare under 2023. 

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och styrränta

20222023202420252026 kv2**
KPI
8,4 (8,4)8,9 (8,6)4,0 (3,6)2,3 (2,4)1,9
KPIF
7,7 (7,7)5,9 (5,5)2,3 (1,9)1,8 (1,9)2,0
BNP
2,6 (2,5)-0,7 (-1,1)0,2 (0,91,8 (1,9)2,6
Arbetslöshet, procent
7,5 (7,5)7,8 (8,0)8,5 (8,4)8,4 (8,4)8,1
Styrränta, procent
0,8 (0,8)3,3 (3,2)3,7 (3,3)3,6 (3,3)3,4

* Årlig procentuell förändring, års- respektive kvartalsmedelvärde Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i februari 2023 inom parentes. ** Kalenderkorrigerad BNP-tillväxt respektive säsongsrensad AKU-arbetslöshet kvartal 2 2026. Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för styrräntan

2023 kv 12023 kv22024 kv22025 kv22026 kv2
Styrränta2,75 (2,75)3,32 (3,21)3,65 (3,33)3,65 (3,33)3,35