1. Bolånebloggen
  2. Riksbanken öppnar för räntesänkning i vår

Riksbanken öppnar för räntesänkning i vår

Kan komma en sänkning redan under våren.

Erik Thedéen och Riksbankshuset

2024-02-01

Riksbanken öppnar för att sänka styrräntan så tidigt som under första halvåret, något som är i linje med storbankernas prognoser. Styrräntan förblir oförändrad på fyra procent, meddelade Riksbanken på torsdagsmorgonen. Det var ett väntat beslut, och är i linje med räntebesluten från andra centralbanker tidigare i veckan. 

Precis som tippat på förhand lämnade Riksbanken styrräntan oförändrad på fyra procent, även om inflationen fortsätter att sjunka allt närmre inflationsmålet. Riksbanken påpekar att risken för att inflationstrycket ska vara ihärdig har minskat, både i Sverige men även ute i omvärlden.

Men man menar dock fortsatt att en åtstramande penningpolitik är nödvändig för att inflationen ska stabiliseras nära målet på två procent på sikt. Beslutet från Riksbanken att lämna styrräntan oförändrad är i linje med räntebesluten och prognoserna från Europeiska centralbanken och amerikanska Federal Reserve som kom med sina besked tidigare i veckan.

Riksbanken öppnar dock upp för att sänka styrräntan tidigare än vad som framgick i prognosen från sammankomsten i november. Direktionen menar på att om inflationen fortsätter att trenda nedåt kan det öppna upp för att börja sänka styrräntan så tidigt som under det första halvåret, en tydlig svängning jämfört med prognosen från förra mötet i november där man istället menade på att man var redo på att höja styrräntan om man inte såg förbättringar i inflationen.

– Aktiviteten i svensk ekonomi har dämpats och inflationen har sjunkit påtagligt. Därtill ligger inflationsförväntningarna nära målet och lönerna ökar i måttlig takt. Styrräntan kan därför troligen sänkas tidigare än vad som indikerades i prognosen i november, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande i samband med beskedet.

Att Riksbanken skulle justera ned sina prognoser för räntan var något som de svenska storbankerna redan förutspått i sina prognoser. Nordea förutspår i sin prognos att de räknar med att Riksbanken kommer börja sänka styrräntan i maj, och ytterligare fem gånger under året, och att styrräntan i utgången av 2024 kommer att ligga på 2,50 procent. 

Även Swedbank bedömer i sin prognos att Riksbanken kommer att börja sänka styrräntan i maj, men tror istället på totalt fyra sänkningar under året, och att styrräntan landar på 3 procent vid utgången av året.

Handelsbanken i sin tur är lite mer pessimistisk, och förutspår att en första sänkning kan komma i juni, och prognostiserar att styrräntan ligger på 3,25 procent vid utgången av året.

Riksbanken varnar dock för att det finns tydliga risker i ekonomin som kan få inflationen att öka igen. Bland annat menar Riksbanken på att det finns risker för ytterligare utbudsstörningar på grund av den geopolitiska oron med krig i Europa och Mellanöstern. Man påpekar också att den svenska kronan fortsatt är väldigt volatil, och kan komma att åter försvagas kraftigt.

Nästa penningpolitiska besked från Riksbanken kommer den 27 mars.