1. Bolånebloggen
  2. Riksbankschefen: Anledning till optimism om räntan

Riksbankschefen: Anledning till optimism om räntan

Har räntan nått sin topp?

erik thedeen styrränta

2023-11-23

Det finns tecken som talar för det. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på fyra procent efter att ha höjt åtta gånger i rad sedan förra våren.

– Det ger anledning till viss optimism, det finns hoppingivande tecken, säger Riksbankschef Erik Thedéen.

Efter att ha genomfört åtta raka räntehöjningar i rekordtakt från noll procent förra våren till att efter den senaste höjningen i september höjt till 4 procent har Riksbanken nu beslutat att lämna styrräntan oförändrad. Riksbanken menar att de tidigare räntehöjningarna har fått en tydlig effekt, och att en sjunkande inflation och ett minskat inflationstryck står bakom trendbrottet. Enligt Erik Thedéen finns det hoppingivande tecken. 

– Inflationen är fortsatt för hög och det kvarstår risker för att den inte ska fortsätta sjunka tillräckligt snabbt och stabiliseras vid målet. Men inflationen har sjunkit och inflationstrycket har dämpats tydligt, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

En enad direktion motiverar sitt beslut att lämna styrräntan oförändrad med att man ser att konjunkturavmattningen har satt tydliga spår i arbetsmarknaden som försvagas, och att ökningarna i priserna för konsumenter och företag är lägre än tidigare. Vidare menar man även att den svenska kronan fortsätter att vara omotiverat svag, något som har påverkat inflationen i Sverige negativt.

– Sammantaget bedömer direktionen att penningpolitiken behöver vara fortsatt åtstramande, men att det är lämpligt att nu lämna styrräntan oförändrad, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Riksbankens beslut att hålla styrräntan oförändrad är något som gläder Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, som menar att beskedet kan vara en stor lättnad för många svenska företag.

– Vi är bekymrade över den ekonomiska utvecklingen. Många företag har det väldigt tufft. Riksbankens besked att inte höja räntan skickar en positiv signal till företag och hushåll och förhoppningsvis kan vi få en mjuklandning ur denna lågkonjunktur, säger Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv i en kommentar.

Riksbanken menar dock att penningpolitiken bör vara fortsatt restriktiv, och utesluter inte att höja räntan igen om inflationen inte sjunker som förväntat. I sin prognos har Riksbanken indikerat att styrräntan kan komma att höjas igen i början av nästa år. Riksbanken har fortsatt ingen plan på att sänka räntan i närtid, men förutspår att vi ligger nära räntetoppen enligt sin prognos.

– Prognosen för styrräntan visar att den kan komma att höjas ytterligare i början av nästa år och att penningpolitiken behöver vara åtstramande en relativt lång period för att inflationen ska falla tillbaka och stabiliseras nära målet på 2 procent, skriver Riksbanken.

Riksbankens prognos för styrräntan

Procent, kvartalsmedelvärden


2023 kv32023 kv42024 kv42025 kv42026 kv4
Styrränta3,75 
(3,75)
4,00
(4,03)
4,10
(4,10)
3,87
(3,95)
3,51
Bedömningen i Riksbankens penningpolitiska rapport i September 2023 inom parentes.

Källa: Riksbanken