1. Bolånebloggen
  2. Se upp för bluffkontrakt!

Se upp för bluffkontrakt!

– Så undviker du lägenhetsbedrägerier

Sharon Lavie sparekonom Lendo

2023-07-31

Under vecka 28 fick tusentals studenter antagningsbesked för höstens universitet och högskolestudier, samtidigt börjar den intensiva jakten på boende. Enligt polisen blir lägenhetsbedrägerier allt vanligare och runt skolstart ser de en topp bland antalet anmälningar. Falska annonser lockar studenter som ska läsa i huvudsak storstäder med annonser på lägenheter. 

Bedrägerierna kan ske på olika sätt. De kan antingen kräva studenterna på flera handpenningar för lägenheter som inte finns eller om det vill sig illa tömma studentens konton genom att ta reda på studentens personnummer och bank och därefter lurar in dem på BankID där de senare tömmer hens konto.

Vilka är varningstecknen?

• Ett vanligt varningstecken är om uthyraren har bråttom och går med på att hyra ut till dig utan att du får se lägenheten.

• Ett annat är att hen kräver deposition innan du fått nycklarna.

• Ytterligare ett varningstecken är att pengarna ska snabbt föras över till ett okonventionellt bankkonto eller via transferering.

• Uthyraren lovar en lägenhet mycket nära skolan till en mycket rimlig peng.

• Uthyraren byter kommunikationskanal från tex blocket till sms eller facebook.

Hur gör man för att skydda sig?

Bedragare riktar sig ofta till studenter som inte hunnit komma på plats i staden de söker bostad i. Även nyanlända kan bli föremål för bedrägerier.

• Acceptera aldrig att betala förskottshyra om du hyr i andra hand via en nätannons. På Blocket måste uthyraren klicka i en ruta att de inte begär handpenning eller förskott innan kontraktet är skrivet.

• Gå inte med på att logga in på BankID på begäran. Har någon fått tag på ditt personnummer och vet vilken bank du använder kan de sitta vid en dator och knappat in dina uppgifter. När du godkänner inloggningen från BankID är de bedragen som loggas in eftersom han skickade en förfrågan först och kan därefter tömma alla dina konton och beställa nytt BankID till sin egen telefon.

• Lita inte på att personen som hyr ut befinner sig i en utsatt situation och behöver betalning på ett annorlunda sätt. Betala aldrig kontant, endast till ett vanligt, spårbart konto.

• Kontrollera med fastighetsägaren att alla detaljer stämmer (tillstånd att hyra ut och hur länge) samt vad förstahandshyresgästen betalar i hyra 

• Be att få se lägenheten. Kan du inte själv närvara, kanske någon annan bekant kan det. Var gärna två vid besöket, det är lätt att man missar något om man är själv.

• Granska bilderna på lägenheten - flera bedragare verkar från utlandet. Fel kontantuttag eller en tvättmaskin i köket kan indikera att bilden är utländsk. Sök av på bilden på internet och se om den finns i andra sammanhang. 

• Be om uthyrarens för- och efternamn, personnummer, postadress och telefonnummer. Be om legitimation.

• Kräv att uthyraren kan bevisa att hen är ägaren om det gäller en bostadsrätt eller villa, eller har ett förstahandskontrakt på hyreslägenheten.

• Be att få se tillstånd att hyra ut i andrahand.

• Sök på sociala medier eller googla och se om det dyker upp någon information om uthyraren eller adressen.

• Kontakta Kronofogden och se om hen har några skulder. 

Bra att känna till om andrahandskontrakt

Först och främst är det viktigt att det finns ett tillstånd från hyresvärd eller bostadsrättsförening som gäller specifikt för dig som ska hyra lägenheten. Be gärna att få se det innan du betalar första hyran. Ett formulär för ansökan om samtycke kan du hitta på Hyresgästföreningens hemsida.

Därefter ska du givetvis ha ett skriftligt kontrakt. Det kan du också hitta på Hyresgästföreningens hemsida.

Som andrahandshyresgäst har du inte samma trygghet, du har inget besittningsskydd. När hyrestiden löper ut är du tvungen att flytta om du inte har hyrt mer än 2 år. Om du hyr i mer än två, så kan det ändå stå i ditt avtal att du avstår från besittningsskyddet. Då får du inte bo kvar om den som hyr i första hand vill ha tillbaka sin lägenhet. Läs därför avtalet noga.

Som inneboende så har du inte någon rätt att bo kvar. Som inneboende har man inte heller rätt att få ta över lägenheten. Hyresgäst kan bara överlåta till make, sambo eller annan närstående som man sammanbott med i minst tre år. Med närstående menas enligt lagen föräldrar, barn, syskon och andra släktingar. Med sammanbott menas att man har gemensamt hushåll och använder lägenheten tillsammans.

Hyran du betalar för en hyreslägenhet i andra hand ska vara skälig. Oftast samma hyresbelopp som den som hyr i första hand + 10-15% om lägenheten är möblerad.  Har du betalat för mycket kan du begära tillbaka överhyran från hyresnämnden och dessutom begära ränta. Om du tecknar ett avtal efter den sista september 2019 kan du ansöka om att få en återbetalning av hyra avseende två år tillbaka i tiden. För avtal som tecknades före sista september 2019 gäller ett år. 

Om du hyr en bostadsrätt eller villa gäller andra regler för hyran. Prissättningen för hyran består av uthyrarens kostnader för bland annat lån och drift, men dessutom får man ta betalt för slitage och skälig avkastning, vilket betyder att man får ta ut en vinst.

Vad ska ett hyreskontrakt innehålla?

Kontraktet ska innehålla uppgifter om:

• Hyresvärd

• Hyresgäst/ hyresgäster

• Lägenhetens adress

• Lägenhetens typ (antal rum, yta mm.)

• Hyrestid och uppsägningstid

• Hyresbelopp

• Vad som ingår i hyran, till exempel uppvärmning, el, förråd etc.