Ring

lendo logo
  1. Företagsbloggen
  2. Borgensman – en utmaning för många småföretagare

Borgensman – en utmaning för många småföretagare

Kravet på personlig borgensman kan vara en utmaning för småföretag som vill låna pengar.

Amir omed - Affärsområdeschef Lendo företagslån

2022-12-05

56 procent av småföretagarna har upplevt höga krav på säkerhet som ett hinder. Nu vill vi på Lendo öka kunskapen om vad som påverkar möjligheten till att få företagslån.

– Kunskapen bland småföretagare om vad som påverkar möjligheten till att få ett företagslån behöver bli bättre, och förhoppningsvis är vår rapport ett steg i den riktningen”, säger Amir Omed, Affärsområdeschef Företagslån på Lendo.

Lendo är Sveriges största jämförelsetjänst för privatlån, bolån och företagslån. Hos oss på Lendo kan företagare ansöka om och jämföra lån till företag från upp till 19 långivare på upp till tre miljoner kronor.

Det är vanligt att småföretagare behöver låna till verksamheten och det finns fler långivare än någonsin. Ändå har andelen småföretag som har företagsån minskat de senaste tre åren, enligt Företagarna. 

En anledning till att färre lånar kan vara att de flesta långivare idag kräver en personlig borgensman som säkerhet för att låna ut till småföretagare. En undersökning från Företagarna visar att 56% anser att kraven på säkerhet som personlig  borgen är ett hinder för att ansöka om ett företagslån. 

Lånen till småföretag från ägare, familj och vänner har istället ökat. Ett av de vanligaste skälen till att småföretagare nekas som borgensman är för låg taxerad inkomst, enligt Lendos statistik. Ofta tar småföretagare ut en låg månadslön, vilket påverkar lånemöjligheterna negativt. 

Att småföretagare inte tar lån behöver självklart inte vara ett problem i sig, men det kan innebära risker om alternativet är att låna från närstående. Att till exempel prioritera bolagets tillväxt genom att återinvestera största delen av företagens intäkter i bolaget, istället för att ta ut dem som lön, är inte något som bör straffa entreprenörer genom att tvinga dem att till exempel låna från närstående, säger Amir Omed, Affärsområdeschef Företagslån på Lendo.

Lendo har därför tagit fram rapporten ”Personlig borgen för småföretagare” för att tydligare belysa företagarnas villkor och vad som påverkar möjligheten till extern finansiering.

– Kunskapen bland småföretagare om vad som påverkar möjligheten till att få ett företagslån behöver bli bättre, och förhoppningsvis är vår rapport ett steg i den riktningen, säger Amir Omed, Affärsområdeschef Företagslån på Lendo.

Intresseorganisationen Företagarna lyfter fram att extern finansiering är viktigt för att småföretagarna ska kunna separera privatekonomin från företagets ekonomi. 

– Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och hushållen är hårt ansatta av kraftigt ökade kostnader som gör att efterfrågan dämpas. I en sådan situation är det särskilt viktigt att separera den egna ekonomin från företagets, annars riskerar den ekonomiska smällen att bli dubbelt så hård, menar Johan Grip, Chefsekonom på Företagarna.

Enligt Företagarna är totalkostnaden för lånet den viktigaste faktorn (48%) vid ansökan, följt av rimliga krav på säkerhet (16%) och avsaknad av krav på personlig borgen (7%).

Fakta: Personlig borgensman

Den som tecknar borgen, går i borgen för ett företag, kallas för borgensman. Borgensmannen förbinder sig att personligen betala räntor och amorteringar på ett lån om företaget inte kan betala. 

Borgen är ett löfte av en eller flera personer att betala en skuld för någon annan om den inte kan betala. 

VAD MER KAN VI ERBJUDA?

Mer om våra tjänster för företag