1. Företagsbloggen
  2. Företagare: Så maximerar du utdelning nästa år

Företagare: Så maximerar du utdelning nästa år

Vår sparekonom Sharon Lavie tipsar om hur du som företagare ska planera inför nästa år.

Sharon Lavie - Lendo & Schibsted

2021-12-23

Det är bara någon vecka kvar till årsskiftet och nu kan vara en bra tidpunkt att se över företagets ekonomi och planera inför nästa år. Särskilt intressant kan det vara att se över de åtgärder som sänker din skatt och som ger dig största möjliga utdelning 2022. 

1. Välj rätt utdelningsprincip för bolaget

Har du ett fåmansbolag kan du välja mellan två modeller för att räkna ut hur mycket lågbeskattad utdelning (20 procent) som du som ägare kan ta ut:

Förenklingsregeln har som utgångspunkt ett schablonbelopp, och har som fördel att denna regel saknar lönekrav. Detta passar perfekt dig som har en sidoverksamhet och får lön från ett annat håll. Under 2022 kan du med hjälp av förenklingsregeln ta utdelning upp till 187.550 kronor med endast 20 procent skatt. Efter att skatten är betald kan du behålla 150.000 kronor om du är ensam ägare av bolaget.

Skulle du bara äga en del av aktierna, har du rätt till utdelning som motsvarar storleken på ägandet. Äger du exempelvis 30 procent av aktierna kan du ta ut 45 012 kronor efter skatt, äger du hälften kan du ta ut 75 020 kronor.

Huvudregeln passar bäst för bolag som betalar ut lön till ägare och anställda. Den kan användas av dig som är aktiv ägare som själv eller genom närstående uppfyller något av lönekraven:  

1. Du eller närstående tar ut minst 9,6 inkomstbasbelopp (654.720 kronor) i bruttolön innan året är slut.

2. Du eller närstående tar ut 6 inkomstbasbelopp (409.200 kronor) i bruttolön plus 5 procent av den sammantagna kontantersättningen i företaget under året.

3. Det lönebaserade utrymmet får bara användas om du minst äger aktier motsvarande 4 procent av kapitalet i företaget och att du eller närstående klarar löneuttagskravet ovan.

Kommer företaget upp i rätt lönenivå kan du som ägare ta utdelning upp till gränsbeloppet som baserar sig på 50 procent av bolagets utbetalade löner. Har företaget 5 miljoner kronor i årliga lönekostnader, blir det lönebaserade utrymmet 2,5 miljoner. Detta gäller ända upp till takbeloppet som är 50 gånger ägarens årslön.

Tänk på att statliga stöd och ersättningar som är kopplade till lön, exempelvis den del av korttidspermitteringsstöd som avser lön, ska räknas bort från löneunderlaget. Det gäller däremot inte till exempel hyresstöd som inte är kopplat till löner.

Tips! Om företaget är din huvudsyssla eller om du har anställda är det bra att räkna på vilket alternativ som är mest fördelaktigt. Med de anställdas löner kan företag samla ihop ett rejält gränsbelopp. Samtidigt är det väldigt få småbolag som har de marginaler som krävs för att betala ut miljonsummor i utdelning. Kan inte hela gränsbeloppet utnyttjas under ett år kan det sparas till kommande år, kanske kan det i framtiden finnas en möjlighet att ta ut en större utdelning.  

2. Maximera gränsbeloppet med årets löner

Planerar du att ta utdelning under 2022 är det 2021 årslöner som uträkningarna grundar sig på och de måste ha betalats ut före sista december 2021. De löner som inte betalas ut i år kan inte räknas med om du tänker tillämpa huvudregeln för uträkning av gränsbeloppet. Det kan därför vara bra att gå igenom löneutbetalningarna för året och gör eventuella extra löneutbetalningar senast den 31 december. Är ni flera i familjen som äger aktier i bolaget räcker det med att en av er uppfyller lönekravet. I en koncern kan ett moderbolag få räkna med dotterbolagets löneutbetalningar i beräkningen av gränsbeloppet. 

3. Glöm inte schablonavkastningen

Väljer du huvudregeln får du inte glömma den andra komponenten utöver företagets utbetalade årslöner som ska med i beräkningen av gränsbeloppet, nämligen schablonavkastningen på det kapital som du har satsat i bolaget. Syftet är att kompensera för risken som det innebär att satsa pengar i och driva en verksamhet. Schablonavkastningen räknas fram med hjälp av statslåneräntan med tillägg för cirka 9 procent gånger omkostnadsbeloppet. Den avkastningen som du får fram kan du alltså tillgodoräkna dig och addera till det lönebaserade utrymmet i gränsbeloppet och eventuellt sparat utrymme från tidigare år.

Skulle du sakna kapital som kan användas till utdelning, kan det ändå finnas en vits med att välja huvudregeln. Varje nytt kalenderår får du ta fram det sparade utdelningsutrymmet från tidigare år dra bort eventuella utdelningar under året och räkna upp beloppet med motsvarande statslåneräntan med ett tillägg för 3 procent. På så sätt växer ditt sparade gränsbelopp, även om lönerna i bolaget inte ökar.

4. Krisstöd eller bidrag

Om bolaget har fått korttidsstöd från Tillväxtverket ska du vara försiktig med extra löneutbetalningar, något som kan vara ganska vanligt mot slutet av året när resultatet är känt. Detta kan nämligen betraktas som en bonus och påverka din rätt till stöd, detta gäller även bonus som betalas till anställda. Skulle Tillväxtverket bedöma att du inte längre uppfyller stödkraven kommer bolaget behöva betala tillbaka den ersättning som betalats ut.

5. Gör inköp före nyår och sänk skatten

  • Behöver du köpa in inventarier till företaget så som hårddisk, mobiltelefon, dator, dammsugare eller annan förbrukningsinventarie? Passa på att beställa och få leveransen innan årsskiftet så kan du dra av kostnaden på årets resultat. Kravet för att få göra avdrag för kostnaden direkt när den uppkommer istället för att kostnaden fördelas över tid i form av avskrivningar är att det maximalt får kosta ett halvt prisbasbelopp (23.800 kronor 2021) eller bedömas ha en livslängd på tre år.

  • Har du köpt inventarier för ”stadigvarande bruk” under året 2021 får bolaget en skattereduktion med 3,9 procent.  Skattereduktionen – som verkställs först nästa beskattningsår eller senare – påverkar inte anskaffningsvärdet eller bolagets möjligheten att utnyttja avskrivningsreglerna utan ligger som en egen lag vid sidan av de vanliga avdragen.

  • Till sist kan du även köpa i kapp premier till tjänstepensionsförsäkring som vanligtvis är avdragsgilla. Enligt huvudregeln får arbetsgivaren söka avdrag för löpande pensionskostnader under förutsättning att avdraget inte överstiger 35 procent av lönen eller högst 10 prisbasbelopp per år och anställd. Glöm bara inte bort att premier till tjänstepensionsförsäkring är en avdragsgill kostnad, Däremot är inbetalningar till en kapitalförsäkring inte det. 

6. Påbörja din företagsresa innan nyår

Funderar du på att starta företag kan det vara en god idé att skynda på processen så att du äger företaget senast 31 december 2021. På så sätt kommer du få använda dig av gränsbeloppet i förenklingsregeln och kunna ta utdelning till 20 procents beskattning redan under 2022 annars går du miste om lågbeskattat utdelningsutrymme under företagets första år.  

VAD MER KAN VI ERBJUDA?

Mer om våra tjänster för företag

Checkkredit

Ansök om och jämför checkkrediter genom Lendo. Du ansöker om företagslån upp till 5 miljoner & kan då även få erbjudanden om checkkredit av våra samarbetspartners.

Företagskredit

Ansök om företagskredit för ditt företag genom att göra en låneansökan för företagslån via Lendo. Vissa av våra långivare kan erbjuda företagskrediter vilket presenteras tydligt bland dina låneerbjudanden.

EU-lån

EU-lånet - ett företagslån upp till 560 000 kr med EU-garanti. Ett förmånligt lån med ränterabatt för ditt företag där du kan erbjudas att gå i personlig borgen för endast 20% av lånet. Läs mer om villkoren.

Lån till aktiebolag

Företagslån för aktiebolag, ansök om lån till företag med bolagsformen AB upp till 5 miljoner och jämför låneerbjudanden med en enda låneansökan. Ansökan tar 1 minut och är kostnadsfri.

Privatlån

Ansök om privatlån upp till 600 000 kr. Du kan jämföra upp till 40 låneerbjudanden med endast en ansökan och kreditupplysning.

Våra partners företag

Lendo har 13 partners som erbjuder företagslån och krediter. Läs mer om de banker och långivare vi samarbetar med och vad de erbjuder.

Jämför bolån

Jämför bostadslån via Lendo - få flera låneerbjudanden med en enda ansökan om bolån.

Flytta bolån

Flytta, omförhandla eller utöka ditt bolån genom en ansökan via Lendo. Jämför olika banker och långivare med varandra.

Lånelöfte bolån

Ansök om ditt lånelöfte via Lendo. Jämför långivare med en ansökan!