Ring

lendo logo
  1. Företagsbloggen
  2. Lång väntan på elprisstöd för pressade företag

Lång väntan på elprisstöd för pressade företag

Många företag har drabbats av höga elkostnader det senaste året.

elprisstöd företag Lendobloggen

2022-12-22

Nu väntar 20 miljarder kronor i stöd som företagarna får dela på. Men företagare tvingas vänta längre än februari 2023 innan elprisstödet kan komma in på kontot, något som kan skapa problem för många. 

För en dryg månad sedan blev det klart att Sveriges hushåll och företag i elprisområde 3 och 4 ska få elprisstöd från staten. Privatpersoner ska få sina pengar i februari, har energi- och näringsminister Ebba Busch lovat. Men det ser ut som att hårt pressade företagare kan få vänta ännu längre på sina pengar. 

Konkurserna har redan skjutit i höjden och i november ökade de totalt sett med 25 procent i jämförelse med samma period i fjol. Detaljhandeln är den bransch inom vilken konkurserna ökat mest. Där har har konkurserna gått upp med 44 procent. Även transport har ökat med 24 procent och hotell- och restaurang med 25 procent.

Många detaljer återstår att lösa för regeringen innan stödet till företagarna kan börja betalas ut, trots att hårt pressade företag är i stort behov av pengarna för att klara vinterns elräkningar. Det är ännu inte bestämt om företag med skatteskulder ska få stöd.Försäkringskassan vet idag inte exakt hur de ska hantera utbetalningarna till företag. Stödet kan också behöva anmälas till EU-kommissionen för att kontrollera om det är tillåtet enligt EU:s regler för statsstöd. Sannolikt kommer även företag att få skatta för elprisstödet. 

Det finns ett tak för hur mycket den som är storförbrukare kan få. Kunder som använde över tre miljoner kilowattimmar under  oktober 2021 till och med september 2022 kan få max 2,3 miljoner kronor i stöd för elområde 4 och kunder i elområde 3 max 1,7 miljoner. Den som förbrukar mer och vill ha extra stöd måste göra en särskild ansökan om det och visa sina elräkningar.

För den som har ett företag med en sund och lönsam verksamhet, men som tillfälligt har fått bekymmer med likviditeten på grund av den långa väntetiden på elstödet kan det vara möjligt att låna till extra likviditet. Hos Lendo kan du kostnadsfritt jämföra företagslån på upp till tre miljoner kronor. Vi hjälper dig att jämföra flera låneerbjudanden med bara en kreditupplysning

Hur ska stödet betalas?

Elstödet ska finansieras med återföring av flaskhalsintäkter. Flaskhalsintäkter uppkommer som en följd av elhandel mellan elområden med olika elpriser och utbetalas till Svenska kraftnät som i sin tur ska återbetala dessa till kundkollektivet. 

Vilka företag rätt till ersättning?

Alla som använt el under perioden 1 oktober 2021 till och med september 2022 och har elnätsavtal i elområde 3 (mellersta Sverige) och 4 (södra Sverige) ska enligt regeringen få ta del av stödet. Regeringen avser att inom en snar framtid återkomma med besked om när utbetalningarna till företag och andra organisationer kan ske.

Hur stor är ersättningen och hur beräknas stödet?

För elkonsumenter i elområde 3 (mellersta Sverige) är ersättningen 50 öre/kWh och i elområde 4 (södra Sverige) är ersättningen 79 öre/kWh. Stödet beräknas genom att multiplicera elförbrukningen under perioden 1 oktober 2021 till och med september 2022 med ersättningen i det elområde där företaget finns.

VAD MER KAN VI ERBJUDA?

Mer om våra tjänster för företag