1. Företagsbloggen
  2. Pension för företagare

Pension för företagare

Vår sparekonom Sharon Lavie pratar pension för dig som företagare

Sharon Lavie - sparekonom på Lendo och Schibsted

2022-09-30

Vissa företagare ser sin investering i företaget som sin framtida pension. Men tänk om värdet i bolaget går ner precis när det är dags att sälja? För att undvika den risken kan det vara bra att planera för din pension. Du som företagare kan få ut pension från Pensionsmyndigheten genom att under dina verksamhetsår betala in skatter och avgifter till Skatteverket.

Detta gör du via den ålderspensionsavgift som du betalar som företagare och den allmänna pensionsavgift som du betalar in genom skatt på din lön. Dessa skatter och avgifter ger dig allmän pension. Som företagare kan du dessutom behöva komplettera med ett privat sparande för att kompensera för utebliven tjänstepension.

Bra att veta för dig som driver företag

Driver du ett aktiebolag betalar du arbetsgivaravgifter på totalt 31,42 procent av lönen till Skatteverket. I dessa ingår ålderspensionsavgift på 10,21 procent av din lön. Driver du enskild näringsverksamhet, handelsbolag och kommanditbolag betalar du in egenavgifter, totalt 28,97 procent, på överskottet. Även här går 10,21 procent av dessa till ålderspensionsavgift.

Den lönen du får ut betalar du även skatt på och i den skatten ingår den allmänna pensionsavgiften, som är 7 procent av lönen du skattar för. Det finns två gränser för årsinkomsten som kan vara bra att ha koll på. Du måste nämligen ha en årsinkomst på minst 20 430 kronor (2022) för att börja tjäna in till den allmänna pensionen.

Tjänar du mindre än så, skattar du inte för din inkomst och tjänar därmed inte heller något till din allmänna pension. Tar du ut en lön på 47 717 kronor per månad (2022) maximerar du inbetalningen till din allmänna pension. Varje krona utöver det fortsätter du att skatta för men du tjänar inte in längre några ytterligare pengar till den allmänna pensionen.

Komplettera med privatsparande för att kompensera för tjänstepension

9 av 10 anställda får en tjänstepension från sin arbetsgivare via kollektivavtal på arbetsplatsen. Ju högre lön du tar ut desto större betydelse får tjänstepensionen för storleken på den totala pensionen som du får. Som företagare måste du själv kompensera för den uteblivna tjänstepensionen genom eget sparande till pension. En bra tumregel är att spara mellan 4,5 och 6 procent av din lön.

Det motsvarar nämligen det de flesta anställda får inbetalat till sin tjänstepension för löner upp till 44 375 kronor i månaden. Tar du ut en lön som överstiger detta behöver du spara 30 procent av det som överstiger 44 375 kronor för att få motsvarande tjänstepension som en anställd med kollektivavtal.

Avdrag - privat pensionssparande för aktiebolag

Du som inte får någon tjänstepension alls har rätt att göra avdrag för privat pensionssparande med upp till 35 procent av lönen. Det innebär i praktiken att du slipper inkomstskatt på den del av lönen som motsvarar avdraget. Avdraget görs i din inkomstdeklaration till Skatteverket och får maximalt vara 10 prisbasbelopp, vilket är högst 483 000 kronor (2022).

Ytterligare ett villkor för att du ska kunna göra avdrag i deklarationen för privat pensionssparande är att du måste pensionsspara i en pensionsförsäkring eller via ett individuellt pensionssparande (IPS). Observera att ditt företag fortsätter att betala arbetsgivaravgift på hela lönen, precis som vanligt.  

Privatpensionssparande för enskild näringsidkare

Du som är enskild näringsidkare bör undvika att göra avdrag för pensionssparande så länge du har ett överskott som är lägre än 554 900 kronor per år, före skatt (2022).  Anledningen är att avdraget sänker din lön som den allmänna pensionen och många andra sociala förmåner grundas på. Du sänker den med beloppet för pensionssparandet plus den så kallade särskilda löneskatten på pensionssparbeloppet på 24,26 procent.

Genom att undvika att göra avdrag för privat pensionssparande så länge du har ett överskott av näringsverksamheten under 554 900 kronor per år (2022) får du nästan full intjäning till din allmänna pension och hamnar under gränsen för statlig skatt. Ett bättre alternativ för dig är att spara pengar som du har skattat för på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring.

Hur ska jag placera pengarna?

Du som inte har kunskaper eller intresse kan välja att investera dina pensionspengar i globala aktieindexfonder. Dessa behöver inte konstant tillsyn då du sprider risken över hela världen och sparandet blir inte känsligt för hur enskilda marknader eller branscher utvecklas. Var noga med att säkerställa att de inte kostar mer än 0,4 procent i totala avgifter per år, gärna lägre, eftersom låg avgift gör att ditt pensionskapital inte äts upp av höga avgifter.

Hållbart pensionssparande

Om företaget väljer att köpa in tjänstepension för de anställda kan det vara ett av de största inköpen företaget gör. Här kan det finnas ett gyllene tillfälle att arbete med företagets hållbarhetspåverkan genom att pensionspengarna investeras och förvaltas i företag som bidrar till ett hållbart samhälle. Lyft gärna denna fråga med den pensionsleverantör ni valt så att både du och dina medarbetare enkelt kan välja hållbara fonder och placeringar.

Företagare efter att du fyllt 66 år

Att vara företagare är ett kall för många och många kan känna att man inte riktigt är klar vid 65. Det finns flera fördelar med att driva sitt bolag efter pensionsålder.

Aktiebolag

För aktiebolag minskas arbetsgivaravgiften från 31,42 procent till 10,21 procent, det året du fyller 66 år (från 2023 gäller 67 år). Det innebär att du bara betalar ålderspensionsavgift. Dessutom blir jobbskatteavdraget större, från och med det år då du fyller 66 år, än för personer som inte nått denna ålder.

Enskild företagare

På motsvarande sätt som för aktiebolag minskas egenavgiften för enskilda företagare från 28,97 procent till 10,21 procent det året du fyller 66 år (från 2023 gäller 67 år) och du betalar endast ålderspensionsavgift.

Som enskild företagare kan du också minska egenavgiften genom att ta ut hela din allmänna pension under hela inkomståret. Eftersom reglerna precis ändras vid årsskiftet gäller följande:

  • Du som är född i januari 1960, kan minska egenavgiften genom att ta ut hela din allmänna pension från januari till december från och med 62 års ålder.

  • Du som är född 1960 men fyller år senare på året, kan tidigast minska egenavgifterna på samma sätt från 63 års ålder. Det beror på att du måste ha tagit ut hela din allmänna pension under hela inkomståret, vilket inte är möjligt om du fyller 62 år i februari eller senare.

  • Du som är född i januari 1961 eller 1962 kan du ta ut din allmänna pension från att du fyllt 63 år. Vilket innebär att du kan minska egenavgiften genom att ta ut hela din allmänna pension från januari till december från och med 63 års ålder.

  • Du som fyller år senare på året kan du tidigast minska egenavgifterna på samma sätt från 64 års ålder.

Jobbskatteavdraget blir större från och med det år då du fyller 66 år, än för personer som inte nått denna ålder.

VAD MER KAN VI ERBJUDA?

Mer om våra tjänster för företag

Checkkredit

Ansök om och jämför checkkrediter genom Lendo. Du ansöker om företagslån upp till 5 miljoner & kan då även få erbjudanden om checkkredit av våra samarbetspartners.

Företagskredit

Ansök om företagskredit för ditt företag genom att göra en låneansökan för företagslån via Lendo. Vissa av våra långivare kan erbjuda företagskrediter vilket presenteras tydligt bland dina låneerbjudanden.

EU-lån

EU-lånet - ett företagslån upp till 560 000 kr med EU-garanti. Ett förmånligt lån med ränterabatt för ditt företag där du kan erbjudas att gå i personlig borgen för endast 20% av lånet. Läs mer om villkoren.

Lån till aktiebolag

Företagslån för aktiebolag, ansök om lån till företag med bolagsformen AB upp till 5 miljoner och jämför låneerbjudanden med en enda låneansökan. Ansökan tar 1 minut och är kostnadsfri.

Privatlån

Ansök om privatlån upp till 600 000 kr. Du kan jämföra upp till 40 låneerbjudanden med endast en ansökan och kreditupplysning.

Våra partners företag

Lendo har 13 partners som erbjuder företagslån och krediter. Läs mer om de banker och långivare vi samarbetar med och vad de erbjuder.

Jämför bolån

Jämför bostadslån via Lendo - få flera låneerbjudanden med en enda ansökan om bolån.

Flytta bolån

Flytta, omförhandla eller utöka ditt bolån genom en ansökan via Lendo. Jämför olika banker och långivare med varandra.

Lånelöfte bolån

Ansök om ditt lånelöfte via Lendo. Jämför långivare med en ansökan!