Ring

lendo logo
  1. Företagsbloggen
  2. Så klarar du bokföringen som småföretagare

Så klarar du bokföringen som småföretagare

För den som driver ett mindre företag kan det vara en svår fråga hur bokföringen ska skötas.

bokföring - göra det själv eller via byrå? Lendo företagsbloggen

2022-06-10

Att sköta bokföringen själv kan spara pengar och ge överblick, men det gäller att ha bra rutiner. För många kan det vara en god idé att anlita en redovisningsbyrå. 

Den som driver ett företag i någon form är i regel skyldig att ha en bokföring, oavsett om det är en liten verksamhet. Många som drar igång ett nytt företag sköter själva bokföringen i början. Det kan fungera bra om du är kunnig och inte har för mycket annat att göra. Men ganska snart när företaget växer ökar arbetsbördan och komplexiteten när det gäller att sköta bokföringen. 

Om bokföringen börjar stjäla tid från din kärnverksamhet kan det vara dags att outsourca den. För visst är det bättre att du ägnar dig åt det du är bäst på och tjänar pengar på i stället för att lägga timmar på bokföring? I dag finns det både digitala appar som kan hjälpa dig att sköta bokföringen, eller bokföringsbyråer som kan lösa det mesta.

Vilket som passar dig bäst måste du avgöra själv - allt hänger på dina behov, hur stor volym med verifikationer du har och hur mycket tid och engagemang du har möjlighet att lägga ner.

Det är bra att som företagare ha grundläggande kunskap om hur bokföringen fungerar. Det ger dig kontroll över företagets ekonomi och ger dig en överblick över pengar som kommer in och ska betalas ut. Men det är mycket att hålla reda på och många datum och deklarationer du måste komma ihåg.

Idag finns det flera olika webbaserade program som till exempel Visma och Fortnox som underlättar mycket när du ska sköta bokföringen själv. Det gör att du kan spara in kostnader för redovisningskonsulter, men du måste samtidigt väga den tid det tar från din kärnverksamhet för att komma fram till vad som lönar sig bäst för ditt företag. 

För den som ska sköta bokföringen själv är det viktigt att planera vad som ska bokföras och när det görs. Det är också viktigt att skaffa dig ett bra program så att det går snabbt och smidigt. Om du inte redan har kunskapen går det oftast att söka hjälp på olika håll. Vänta inte för länge och låt inte saker samlas på hög.  Om du kommer till den punkten då ditt företag har vuxit sig för stort för att du ska hinna med bokföringen kan det vara lönsamt att ta hjälp av en bokföringsbyrå. Försök att ta in förslag och offerter från flera olika håll. Det brukar skilja en del på hur olika bokföringsbyråer jobbar och vilken grad av delaktighet som förväntas. Välj en byrå som verkar prisvärd och kompetent med ett arbetssätt som passar ditt företag. 

Det här ska du bokföra: 

  • Alla affärshändelser ska bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbok) och i systematisk ordning (huvudbok).

  • Bokföring av affärshändelser ska göras kontinuerligt, bokföringen ska ske i anslutning till när en affärshändelse har uppstått. 

  • Alla bokföringsposter ska baseras på ett skriftligt underlag, en så kallad verifikation.

  • All information som du bokfört ska sparas i 7 år.

  • Årsbokslut eller årsredovisning måste upprättas för de flesta företag.

Källa: Skatteverket

VAD MER KAN VI ERBJUDA?

Mer om våra tjänster för företag