1. Låneskola
  2. Låneskola: När du inte kunnat betala räkningen

Låneskola: När du inte kunnat betala räkningen

Alla har nog varit med om att missa en räkning.

Låneskola med Sharon Lavie, sparekonom på Lendobloggen

2021-12-14

Kanske har man lagt det på ett ställe där man normalt inte brukar eller så kom inte fakturan alls på posten. Det kan vara ännu lättare att missa en räkning om man åker bort ett par veckor. Att betala räkningen i tid är viktigt. Konsekvenserna kan vara flera och allvarliga och kan snabbt kosta mycket pengar.

Betalar du inte en räkning i tid kan det i förlängningen leda till att du får en betalningsanmärkning vilket kan försvåra för dig att skaffa vissa avtal såsom telefonabonnemang, hyresavtal och till och med kunna få vissa jobb. En obetald elräkning kan leda till avstängd el och obetald hyra till vräkning. Dessutom kan det bli otroligt dyrt.

Här kommer ett exempel på hur en liten räkning kan flerdubblas på bara ett par månader
Mobilräkning300 kr
Påminnelseavgift60 kr
Inkassokostnad180 kr
Dröjsmålsränta30 kr *
Betalningsföreläggande - risk för betalningsanmärkning300 kr
Ombudskostnader340 kr
Grundavgift till Kronofogden600 kr
Totalt1 810 kr
* Räntekostnaden är bara ett exempel. Den faktiska kostnaden kan vara både högre eller lägre beroende på vad som står i ditt avtal.

Bättre koll på räkningarna

För att undvika att en räkning förfaller av misstag kan du se om något av följande alternativ kan passa just dig.

Autogiro

Återkommande räkningar kan vara värt att lägga in på autogiro. Exempelvis kan det vara huslån, el, telefoni, försäkringar och barnomsorg. De betalas då automatiskt på förfallodatumet och du behöver inte tänka mer på det. Det är ditt ansvar att se till att du har tillräckligt mycket pengar på ditt konto för att betala räkningen på förfallodagen. En annan fördel med autogiro är att det är kostnadsfritt att ansluta till.

De flesta stora företag och organisationer erbjuder idag möjligheten att betala med autogiro. Många av dem har information på sin webbplats om hur du gör för att betala med autogiro. Det är oftast ganska enkelt och går ut på att du som kontoinnehavare ger ett företag eller en organisation rätt att ta ut pengar från kontot genom att underteckna ett avtal om autogiro.

Fördel – Räkningen dras av automatiskt från ditt konto. Finns ingen risk att du glömmer bort den.

Nackdel – Om summan varierar från månad till månad kan det vara en risk att det inte finns tillräckligt med pengar och att hela fakturan därför inte blir betald. Du får inte koll på alla utgifter förrän alla autogiron är dragna, vilket ibland sker under flera dagar.

E-faktura

Med e-faktura kan du läsa en specificerad faktura och får sedan godkänna betalningen. Detta ger dig kontroll att godkänna en betalning av en faktura innan pengarna dras från ditt bankkonto. Fakturan finns att läsa elektroniskt i internetbanken och efter godkännande från dig görs betalningen automatiskt på förfallodagen.

Förutom att det är ett miljövänligt alternativ till att få fakturan på papper, så finns det möjlighet för dig att godkänna och hålla koll på dina räkningar, även om du är bortrest en längre period.

Fördel – du har koll även om du inte är hemma. Du behöver inte vänta på ett fysiskt brev på posten

Nackdel – Trillar det in e-fakturor i din primära inkorg kanske du missar en bland alla andra e-mail. En alternativ kan vara att se till att de hamnar i en specifik flik eller om du istället väljer att använda dig av en tjänst som Kivra som bara är till för det specifika ändamålet - räkningar och fakturor. Ändra förfallodatum

Har du räkningar som du inte kan betala just nu?  Eller som alltid kommer några dagar innan lön? Kontakta det företag som skickat räkningen och fråga om det går bra att flytta fram förfallodatumet. Oftast brukar det inte vara ett problem.  Du kan även be att få betala av räkningen under en längre tid, genom att be om en avbetalningsplan. Går företaget med på det, har det rätt att ta ut en avgift för planen med 170 kr.

Kom ihåg!

Det är alltid ditt ansvar att betala räkningarna i tid. Även om en faktura inte skulle komma fram, så är det ditt ansvar att i god tid kontakta företaget och ta reda på inbetalningsuppgifterna.

Om du inte kan betala

Om du inte har möjlighet att betala en räkning finns det fortfarande en del du kan göra för att inte förvärra situationen.

1.       Hör av dig! – Ring företagen du inte kan betala och informera om situationen. Företaget vill veta om du tänker betala, glömt eller vad som hänt. Kanske kan du slippa påminnelseavgiften

2.       Vad kan du be om? Du kan fråga om de kan:

  • skjuta fram förfallodatumet

  • om du kan dela upp räkningen i två eller flera delbetalningar

  • om du kan få en betalningsplan som sträcker sig över längre tid

  • om du kan få en betalningsfri månad på krediten

3.       Fundera på orsaken till att du inte betalat

  • Om du glömt: Det är alltid ditt ansvar att betala en räkning även om fakturan inte kommit fram – märker du att du inte fått en räkning ska du höra av dig och be om betalningsuppgifterna. Om du har glömt gör du bäst i att ringa och berätta att du glömt och betala in fakturan på en gång. Med lite tur kanske du slipper påminnelseavgiften

  • Oväntad utgift: Har du fått en tandläkarräkning, har bilen gått sönder eller kylen behöver bytas ut? Sånt kan hända. Lösningen är att börja bygga upp en buffert för oväntade händelser. Ibland kan man låna pengar till att lösa det akuta, men absolut bäst och billigast är att ha ett sparande.

  • Tillfällig knipa: Om du kan inte betala denna månad pga att du varit sjuk och fått lägre lön, fått färre timmar att jobba eller kanske vabbat mycket? Då är det ett övergående problem, men återigen viktigt att du börjar spara till din buffert. Ring och berätta om din situation och be om en avbetalningsplan eller att senarelägga vissa av fakturorna.

  • Återkommande problem: Har du ofta problem att betala räkningarna behöver du fundera på en långsiktig förändring. Försök hitta möjligheter till högre inkomster och/eller ett sätta att sänka dina utgifter. Ibland kan det räcka med små förändringar som att säga upp abonnemang och ändra shoppingmönster, men ibland krävs större förändringar som att sälja bilen eller byta bostad. Ta hjälp av budget- och skuldrådgivare i din kommun och i allvarliga fall - sök skuldsanering.

Vad står det på fakturan? En liten guide till krångliga ord.

Betalningsanmärkning - En betalningsanmärkning är en anteckning i ett kreditupplysningsregister om att du inte har betalat en skuld i tid och att den som vill ha betalt har valt att påbörja åtgärder för att driva in skulden, eller med andra ord försöka få betalt.

Betalningsföreläggande - Betalningsföreläggande innebär att säljaren har ansökt om att fastställa din skuld hos Kronofogden och att det är du som är den betalningsskyldige. Fastställa betyder att ett beslut är taget om att kravet är rätt. Betalningsföreläggandet kommer som ett brev och ger dig tillfälle att ”medge”, dvs. godkänna eller ”bestrida”, dvs. neka till skulden. Det är viktigt att du alltid skickar tillbaka delgivningskvittot som finns med – oavsett om du bestrider eller medger. Om du väljer att betala skulden när betalningsföreläggandet kommer, slipper du få en betalningsanmärkning. Skulden ska betalas till säljaren som ska ha betalt, inte till Kronofogden.

Om skulden är felaktig måste du omedelbart skriva till Kronofogden och säga att skulden inte stämmer. Det kallas att bestrida. Ett bestridande av ett föreläggande måste alltid vara skriftligt. Lättast bestrider du i samband med att du skickar in ditt påskrivna delgivningskvitto genom att du skriver ”Jag bestrider” på kvittot om skulden är felaktig.

Dröjsmålsränta - Ränta som du kan bli skyldig att betala om du inte betalar en räkning i tid. Enligt räntelagen är dröjsmålsräntan lika med Riksbankens referensränta plus åtta procentenheter. Om det redan i avtalet står en bestämd dröjsmålsränta vid försening, är det den avtalade räntan som gäller.

Grundavgift - Kronofogden tar ut en grundavgift för varje ärende, även kallat mål. Avgiften är för Kronofogdens arbete med att försöka få betalt av den som är skyldig pengar. Avgiften läggs till när målet registreras i Kronofogdens register.

Inkassokostnad – Denna kostnad, på som mest 180 kronor, är reglerad i lag och företaget som skickat räkningen får därför inte lägga på fler kostnader för detta, genom att till exempel skriva in det i ett avtal. För att få ta ut inkassokostnaden måste inkassokravet vara utformat enligt inkassolagens regler och ha skickats eller lämnats över till dig.

Ombudskostnader- Dessa kostnader kan komma om ett ombud t.ex. ett inkassobolag har kostnader för att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden.

Påminnelseavgift- Påminnelseavgift är en extra avgift som du får betala om du inte har betalat en räkning i tid och säljaren skickar ut fakturan eller en påminnelse på nytt. Denna avgift får bara läggas till om det står med i avtalet redan från början. Maxbelopp 60 kr.