1. Privatbloggen
  2. Har du rätt till skuldsanering?

Har du rätt till skuldsanering?

Vår sparekonom Sharon om skuldsanering och hur du bör agera.

Sharon Lavie, sparekonom Lendo. Grön blus

2024-02-26

Skuldsanering är en sista utväg för människor som är överskuldsatta att komma till rätta med sin skuldsättning och starta ett nytt skuldfritt liv. Det innebär att den skuldsatte får under en begränsad tid av upp till 5 år leva på existensminimum och betala av skulderna med det eventuella överskott som finns. Många saknar kunskap om vad en skuldsanering innebär och vilka kriterier som behöver uppfyllas. Dessutom kan rätt förberedelser hjälpa till att både klara av skuldsaneringen och målet att nå en ekonomisk nystart.

Uppfyller du kraven för en skuldsanering?

Vid bedömning av skuldsaneringsansökan är Kronofogden särskild intresserad av dina skulder och din förmåga att betala dem och om det är rimligt med en skuldsanering.

Vid bedömning av din betalningsförmåga undersöker Kronofogden inte bara dina möjligheter att betala dina skulder idag utan även dina utsikter för att kunna betala dem i framtiden. Därför spelar det ingen roll hur små eller stora skulderna är, i stället bedöms din totala skuld i förhållande till vad du har möjlighet att betala. Därför påverkas beslutet av en sammanvägning av faktorer som:

- hur mycket du är skyldig

- dina nuvarande och framtida inkomster

- din ålder

- din utbildning

- eventuell sjukdom och arbetslöshet.

Förutom din ekonomiska betalningsförmåga gör Kronofogden också en bedömning av dina personliga och ekonomiska förhållanden för att se om en skuldsanering är rimlig. Det de vill veta är:  

1. Hur och varför dina skulder har uppstått. Försvårande omständigheter kan t.ex. vara att skulderna uppkommit till följd av ett brott.

2. Att du har gjort ditt bästa för att betala dina skulder. Här är det viktigt att du själv inte försökt undanhålla inkomster. Har du däremot aktivt sökt frivilliga betalningsuppgörelser eller jobbat extra för att kunna betala av skulderna så ses det som något positivt.

Glöm inte bort att det är viktigt att du är aktiv och svarar på de frågor Kronofogden ställer för att kunna behandla din ansökan.

Spelar åldern någon roll vid ansökan om skuldsanering?

Unga vuxna som ansöker om skuldsanering får i högre grad avslag. Det kan bero på flera personliga faktorer men en gemensam anledning kan vara att unga ofta har många år framför sig att betala av sina skulder. Dessutom ökar ofta inkomsterna med längre arbetslivserfarenhet.  Med det sagt är det inte omöjligt för en ung person att få skuldsanering. Kontakta gärna din kommuns budget- och skuldrådgivning, så kan de både hjälpa dig med ansökan och utforska andra möjliga alternativ.

Börjar du närma dig pensionen eller är pensionär kan åldern vara en faktor som kan tala till din fördel. Ofta kan man inte räkna med några större inkomstförändringar och det kan till och med vara så att Kronofogden bedömer att det är rimligt att förkorta skuldsaneringsperioden till endast 3 år på grund av hög ålder eller sjukdom.

Vad kan jag göra i väntan på beslut?

Det tar drygt fem månader innan handläggningen startar och uppemot nio månader innan de som söker kan få ett beslut om skuldsanering beviljas eller inte. Under dessa långa månader som man väntar finns det saker du kan göra medan du väntar på ditt besked.

1. Kontakta dina fordringsägare ( företag och personer du är skyldig pengar) och berätta om din situation.

a. Om Kronofogden redan idag utmäter din lön, finns det ingen poäng med att ingå nya överenskommelser om avbetalning. Det Kronofogden lämnar kvar på kontot är noga uträknat till att precis räcka för dig och din familj. Det skulle troligtvis bara förvärra situationen ytterligare.

b. Om Kronofogden inte utmäter din lön kan det finnas möjligheter att förhandla med fordringsägaren, kanske kommer ni överens om en avbetalningsplan. Har du borgenslån, kontakta även borgensmannen och informera om din situation.

2. Försök få stenkoll på din ekonomi. Vilka inkomster har du? Vilka utgifter har du? Vissa utgifter måste betalas. Hyra eller bolån, el, hemförsäkring, barnomsorg och avgift till arbetslöshetskassan är några exempel. Först när dessa är betalda ska du betala av på dina skulder. Annars riskerar du att bli vräkt, få elen avstängd eller inte få hjälp om du till exempel skulle råka ut för en olycka. Andra utgifter som till exempel telefon, tv, träningskort etc. ska du försöka att minska till ett absolut minimum eller avsluta helt om det inte är helt nödvändigt.

3. Räkna ut hur mycket pengar du har kvar för att betala skulderna.  Använd Kronofogdens verktyg för att räkna ut Förbehållsbelopp för att få hjälp att förstå hur mycket av dina inkomster du kan räkna med att få behålla vid skuldsanering eller utmätning. På så sätt kan du redan idag försöka anpassa dina utgifter till vad du kommer att få behålla. Förbehållsbeloppet räknas fram individuellt och beror på hur många ni är i familjen, kostnader för hyra, el, resor till och från jobbet, barnomsorg, medicin etc.

4. Förändra dina vanor. Ska du klara av att leva på existensminimum under fem år så kanske din livsstil behöver förändras. Din ekonomi måste gå ihop varje månad utan att behöva ta nya lån. Börja med din omställning så snart du kan för att öka dina chanser att klara av skuldsaneringsperioden.

5. Avsluta eventuella kreditkonton och klipp sönder korten. Se till att du inte tar nya lån och krediter. Om Kronofogden bedömer att du inte gjort allt för att förändra dina vanor kommer de troligtvis inte bevilja dig skuldsanering.

6. Så fort du får Kronofogdens beslut om att inleda skuldsanering ska du sluta betala på alla dina skulder och betala till Kronofogden enligt den betalningsplan som de skickar till dig.  Det innebär att du ska fortsätta betala alla räkningar som inte har förfallit till betalning så som hyra, elräkning, CSN, hemförsäkring men slutar betala på skulder där förfallodatumet redan har passerat.

Om du inte blir beviljad skuldsanering

Om du inte blev beviljad skuldsanering kan det kännas tungt, men ge inte upp. Det första du kan göra för att få stöd är att kontakta din budget- och skuldrådgivare. Tillsammans kan ni bena ut varför du inte fick skuldsanering. Kanske är dina utsikter att klara av att betala skulderna på egen hand bättre än vad du själv trodde. Du får söka skuldsanering hur många gånger du vill. Däremot är det svårt att få skuldsanering igen, om du en gång har blivit beviljad men misslyckats. Därför är det bättre att vara redo mentalt och ekonomiskt på vad skuldsanering innebär. 

Lilla ordlistan

Förfallodatum – Det datum som räkningen eller lånet senast ska vara återbetalat och bokfört på mottagarens konto.

Fordringsägare/borgenär – De som du är skyldig pengar

Gäldenär – Den som är skyldig pengar

Förbehållsbelopp – Det belopp du får behålla för hushållets utgifter när Kronofogden ska göra utmätning eller beviljar skuldsanering.

Utmätning – När Kronofogden drar av en viss summa direkt från din lön för att betala på de skulder som finns hos dem i ditt namn.