1. Privatbloggen
  2. Hur påverkar inflationen ekonomin i relationen

Hur påverkar inflationen ekonomin i relationen

Vår sparekonom Sharon Lavie om inflation och risker för relationen.

Sharon Lavie - Lendo & Schibsted

2022-06-02

Inflationen har stigit kraftigt i Sverige och vi ser priser på näst intill allt öka. Det kan ställa privatekonomin på ända och kanske kan en fördelning inom relationen som funkat fram tills nu börja kännas lite skev. Kostnader för mat, kläder, heminredning och möbler, drivmedel och el har ökat markant.

Även kostnaderna för rörliga lån har börjat stiga. Nu kan det vara läge att ta ett omtag på hushållets budget och se över hur kostnaderna ser ut idag och hur de fördelas inom relationen. 

I diskussionerna bör man utgå ifrån att pengarna ska användas till att både täcka nödvändiga kostnader, uppfylla gemensamma mål och ge utrymme för egna drömmar, men inte minst också se till att båda parter klarar sig ekonomiskt vid en separation eller om någon går bort. Tyvärr kan ekonomin bli ett ämne för irritation och missnöje om man inte riktigt ser på pengar på samma sätt.

För att undvika missförstånd kan det vara bra att spalta upp era kostnader under rubriker som tydliggör era prioriteringar. Vad är nödvändigt, vad är en guldkant och vilka sparmål har ni i framtiden. 

7 tips för bättre ekonomi i relationen

  • Prata gärna med varandra om hur ni ser på pengar och ekonomi och vilka planer ni har för framtiden. Det blir enklare att förstå den andres perspektiv och drivkrafter. Försök att komma överens om gemensamma mål och en prioriteringsordning som båda känner er nöjda med.

  • Ha gemensamma sparmål, på gemensamt konto där ni båda är kontoinnehavare. Eftersom bankmedel inte är samboegendom är det viktigt att båda står som kontoinnehavare om ni har sparkonton för gemensamma mål. T.ex. en gemensam buffert, resesparande eller renovering. Då har båda rätt till pengarna vid en eventuell separation.

  • Är ni gifta äger ni fortfarande era egna tillgångar, det är just vid en skilsmässa som giftorättsgodset fördelas. Om en av er har ett eget sparande som ska skyddas bör ni skriva äktenskapsförord.

  • Om inkomstskillnaden är stor kan ni fördela räkningarna procentuellt utifrån inkomst, istället för att dela på dem rakt av. På så sätt jämnar ni ut något vad ni har kvar i egen ficka samtidigt som båda kan bidra till den gemensamma ekonomin.

  • Även om ni väljer att ha en helt gemensam ekonomi kan det vara bra att ha en egen ”månadspeng” som var och en får spendera på vad den vill utan dåligt samvete.

  • Om ni skaffar gemensamma lån, exempelvis bostadslån, är det viktigt att veta att ni båda är ansvariga för lånet. Det betyder att ifall den ena parten inte kan betala sin andel av lånet, kan banken kräva den andra parten på både amortering och ränta. Detta gäller även efter ni har separerat om ni inte löst lånet.

  • Har i förhållandet skulder som riskerar att hamna hos Kronofogden eller kanske redan hamnat där är det väldigt viktigt att kunna bevisa vems egendom som tillhör vem även i ett samboförhållande. Risken är annars stor att Kronofogden utgår från att värdefull egendom i hemmet tillhör den skuldsatta parten och därmed beslagtar egendomen. Var noga med att spara kvitton som visar vem som har betalat och kanske även skriva in det i samboavtalet eller som enskild egendom i ett äktenskapsförord om egendomen.

  • Separera och dö på pappret – hur skulle var och ens ekonomi se ut om något hände och hur kan ni trygga varandra? Komplettera med försäkringar, testamente, äktenskapsförord eller samboavtal om det behövs. Tänk på att sambon inte ärver varandra utan att det finns ett testamente.