1. Privatbloggen
  2. Riksbanken höjer styrräntan

Riksbanken höjer styrräntan

– då kommer nästa höjning

Stefan Ingves boränta Lendobloggen

2022-11-24

Den som har bolån med rörlig ränta får räkna med ännu högre kostnader framöver. Riksbanken höjer styrräntan med ytterligare 0,75 procentenheter till 2,5 procent.  – Prognosen visar att styrräntan sannolikt kommer att höjas ytterligare i början av nästa år för att då vara strax under 3 procent, uppger riksbankschef Peter Ingves.

Under torsdagen den 24 november gjorde Riksbanken ytterligare en höjning av styrräntan. Anledningen är att Riksbanken vill försöka säkerställa att inflationen återförs till målet på två procent i framtiden. Den nya räntan gäller från 30 november 2022.

I oktober var KPIF-inflationen i Sverige 9,3 procent. Det är något lägre än Riksbankens prognos i september men det förklaras helt och hållet av att energipriserna blev lägre än väntat. Enligt Riksbanken är inflationen fortfarande oväntat hög. 

– Risken för att dagens höga inflation biter sig fast är fortfarande stor och det är av största vikt att penningpolitiken verkar för att inflationen ska falla tillbaka och stabiliseras runt målet på 2 procent inom rimlig tid.

Tanken är att räntehöjningen ska pressa tillbaka  obalanserna mellan utbud och efterfrågan och få pris- och kostnadsökningarna att dämpas och inflationen att sjunka tillbaka. Räntebeskedet kan även få effekt på prognosen över bostadspriser.

Den som har bolån med rörlig ränta kan vänta sig ytterligare höjningar av styrräntan som ger dyrare bostadslån. Riksbanken uppger att räntan väntas höjas ytterligare i början av nästa år för att då vara strax under 3 procent. Den senaste höjningen innebär att ett bolån på tre miljoner kronor med rörlig ränta kan bli cirka 1875 kronor dyrare varje månad. 

– Stigande priser och högre räntekostnader är kännbara för hushåll och företag, och många hushåll får betydligt högre levnadsomkostnader. Det skulle dock bli än mer kännbart för hushållen och för svensk ekonomi i allmänhet om inflationen blev kvar på dagens höga nivåer, uppger Peter Ingves. 

Prognos för styrräntan


2022 kv 32022 kv 42023 kv 42024 kv 42025 kv 4
Styrränta

0,83

(0,82)

2,00

(1,90)

2,84

(2,53)

2,84

(2,44)

2,84


Källa: Riksbanken

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och styrränta


20222023202420252025 kv 4
KPI

8,3

(8,6)

9,3

(8,5)

3,0

(2,2)

2,4


2,2
KPIF

7,6

(7,8)

5,7

(5,1)

1,5

(1,6)

2,02,0
BNP

2,7

(2,7)

-1,2

(-0,7)

1,0

(1,1)

1,72,0
Arbetslöshet, procent

7,4

(7,5)

7,9

(7,9)

8,3

(8,2)

8,38,2
Styrränta, procent

0,7

(0,7)

2,8

(2,5)

2,8

(2,5)

2,82,8
Källor: SCB och Riksbanken